Niklas Fagerström, “Robotjurister sänker priset på rättsliga tjänster – i vissa fall behövs ingen män- sklig expert alls”, YLE Nyheter 12.3.2017, available at: https://svenska.yle.fi/artikel/2017/03/12/robotjurister-sanker-priset-pa...

Riikka Koulu, ”Legal Tech Lab – uusia avauksia oikeusteknologiaan”, Oikeus 46:1 (2017), available at https://www.edilex.fi/oikeus/17653.

“RIGHT NOW: LEGAL TECH LAB - Legal Problems Rethought”, in Dittmar & Indrenius Quarterly Q1, April 2017, available at: http://www.dittmar.fi/quarterly/2017/q1/legal-problems-rethought

Fredrik Svärd, “Say Hello to University of Helsinki’s Legal Tech Lab”, LegalTech.se 10.4.2017, available at: http://www.legaltech.se/blogg/say-hello-to-the-university-of-helsinki-le...

Lehdistötiedote 2.6.2017: https://www.sttinfo.fi/tiedote/oikeus-ja-digitalisaatio-oikeusteknologia...

Fuugin säätiö: https://fuug.fi/2017/hack-the-law-oikeudelliseen-tietoon-helpompi-paasy-...

STT 6.10.2017: Kysely: Suomalaiset kokevat oikeudellisen tiedon vaikeaksi saavuttaa - Oikeustieteellinen tiedekunta etsii ratkaisua teknologiasta, available at: https://www.sttinfo.fi/tiedote/kysely-suomalaiset-kokevat-oikeudellisen-tiedon-vaikeaksi-saavuttaa---oikeustieteellinen-tiedekunta-etsiii-ratkaisua-teknologiasta?publisherId=3747&releaseId=63941889

Fondia 30.10.2017: Hack the Law - making legal information more understandable, available at: http://www.fondia.com/blog/hack-the-law-making-legal-information-more-un...

GRUR Newsletter 2/2017 pp. 34-36: Hacking the Law?! Questions and Answers with Riikka Koulu, Jenni Hakkarainen and Florian Glatz, available at: https://www.grur.org/fileadmin/daten_bilder/newsletter/2017-02_GRUR_Newsletter.pdf

OM Haaste-lehti 4/2017: Legal Tech Lab tutkii oikeusteknologiaa kriittisesti, available at: http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste42017/LegalTechLabtu...

Helsingin Yliopisto 14.12.2017: Te­ko­ä­lyn hyö­dyn­tä­mi­nen uu­tis­tuo­tan­nos­sa muut­taa te­ki­jä­noi­keut­ta – tut­ki­mus­han­ke sai mit­ta­van ra­hoi­tuk­sen, available at: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/talous-yhteiskunta/tekoalyn-hyodyntaminen-uutistuotannossa-muuttaa-tekijanoikeutta-tutkimushanke-sai-mittavan-rahoituksen