Read how Legal Tech Lab has been envisaged in media! 

News in English

RIGHT NOW: LEGAL TECH LAB - Legal Problems Rethought, Dittmar & Indrenius Quarterly Q1, April 2017.

Say Hello to University of Helsinki’s Legal Tech Lab, Fredrik Svärd, LegalTech.se 10.4.2017. 

Hack the Law - making legal information more understandable, Fanny Mattson, Fondia.fi 30.10.2017. 

Hacking the Law?! Questions and Answers with Riikka Koulu, Jenni Hakkarainen and Florian Glatz, GRUR Newsletter 2/2017 pp. 34-36.

News in Finnish

Legal Tech Lab – uusia avauksia oikeusteknologiaan, Riikka Koulu, Oikeus 46:1 (2017).

Oikeus ja digitalisaatio – oikeusteknologia nostaa kansalaisen keskiöön, Helsingin yliopiston lehdistötiedote 2.6.2017.

Hack the Law! – Oikeudelliseen tietoon helpompi pääsy teknologian avulla, Anna Band ja Hanna Pakaslahti, FUUG.fi 22.9.2017. 

Kysely: Suomalaiset kokevat oikeudellisen tiedon vaikeaksi saavuttaa - Oikeustieteellinen tiedekunta etsii ratkaisua teknologiasta, Helsingin yliopiston lehdistötiedote 6.10.2017.

Hack the Law – oikeudellisen tiedon tekeminen ymmärrettävämmäksi, Fanny Mattson, Fondia.fi 14.12.2017.

Legal Tech Lab tutkii oikeusteknologiaa kriittisesti, Aapo Asp ja Jenni Hakkarainen, OM Haaste-lehti 4/2017.

Te­ko­ä­lyn hyö­dyn­tä­mi­nen uu­tis­tuo­tan­nos­sa muut­taa te­ki­jä­noi­keut­ta – tut­ki­mus­han­ke sai mit­ta­van ra­hoi­tuk­sen, Helsingin Yliopisto 14.12.2017. 

News in Swedish

Robotjurister sänker priset på rättsliga tjänster – i vissa fall behövs ingen män- sklig expert alls, Niklas Fagerström, YLE Nyheter 12.3.2017.