Studia Generalia - Tekoäly ja ihmismieli

Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella - Esimerkkinä Apotti-järjestelmän murtumat ja korjaukset

Tiedekulmassa 2.3.2023 klo 17-19: Tervetuloa seuraamaan paikan päälle tai verkossa (linkki alla).

Miten digitalisaatio vaikuttaa kansalaisen turvallisuuteen ja luottamukseen julkishallintoa kohtaan? Mitä hankalakäyttöisistä tietojärjestelmistä seuraa? Miten digitaalisia työvälineitä korjataan ja kehitetään suuntaan, jossa ne auttavat rakentamaan hyvinvoivaa yhteiskuntaa? Tässä keskustelutilaisuudessa näitä kysymyksiä tarkastellaan yhteiskuntatieteen ja oikeustieteen näkökulmista, keskittyen sosiaali- ja terveydenhuollon APOTTI-tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmään. Julkinen keskustelu Apotista on paljastanut, miten tietojärjestelmän heikko käytettävyys muokkaa lääkärin työtä tavalla, joka voi vaarantaa niin potilasturvallisuuden kuin myös kansalaisten perusoikeudet. Apotti-esimerkin kautta voidaan tarkastella, miten tietojärjestelmät ja tiedonhallinta ohjaavat perustavanlaatuisesti työnteon tapoja ja logiikkaa. Apotti-logiikka on tiiviisti sidoksissa tietojohtamiseen, rakenteistetun datan hyödyntämiseen sekä digitaalisiin työnkulkuihin.

 

Tilaisuus tuo yhteen kolme eri näkökulmaa. Professori Minna Ruckenstein johtaa REPAIR-tutkimushanketta, jossa tarkastellaan myös Apottiin liittyviä murtumia, niiden edellyttämää korjaustyötä sekä mahdollisia uusia kehityskulkuja. Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtaja Karoliina Snell lähestyy Apotti-hanketta datapolitiikan näkökulmasta ja haastaa tutkimusta tarkastelemaan myös Apotin taustalla olevia jännitteitä yksilöideologian ja yleisen edun välillä. Valtioneuvoston oikeuskansleri toimii ylimpänä laillisuusvalvojana ja valvoo muun muassa julkishallinnon digitalisaation lainmukaisuutta. Oikeuskansleri ja Helsingin yliopiston dosentti Tuomas Pöysti valottaa, missä määrin lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö ohjaa, mahdollistaa ja rajoittaa terveydenhuollon digitalisaatiota ja miten oikeus voi osaltaan paljastaa ja korjata digitalisaation negatiivisia vaikutuksia. Puhetta johtaa apulaisprofessori Riikka Koulu, joka tutkii oikeuden, teknologian ja yhteiskunnan rajapintoja sekä teknologiasääntelyn mahdollisuuksia ja rajoitteita. Yhdessä nämä näkökulmat valottavat terveydenhuollon digitalisaation suuntaa ja vaikutuksia nykyisille ja tuleville sukupolville, tuoden esille usein huomiotta jäävät mahdollisuudet olla digitalisoimatta ihmisten toimintaa ja pidättäytyä keräämästä ja hyödyntämästä dataa.

 

Keskustelutilaisuus on muodoltaan hybridi, siihen on vapaa pääsy eikä osallistuminen edellytä ilmoittautumista. Tilaisuuden järjestää Helsingin yliopiston Mind and Matter -tutkimusalue yhteistyössä Strategisen tutkimuksen ohjelman Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD) sekä saman ohjelman tutkimushankkeen Algoritmisten systeemien murtumat ja uudet alut (REPAIR) kanssa.

 

Keskustelijat:

professori Minna Ruckenstein (REPAIR)

ohjelmajohtaja Karoliina Snell (SHIELD)

oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Puheenjohtaja: apulaisprofessori Riikka Koulu