Media Presence Archive

Media Presence Archive.

News in English

Multidisciplinary Legal Tech Con 2018 explores the link between AI and law, Anna-Maria Svinhufvud, Medium, 1 June 2018.

Legal Tech Lab - An Introduction, Joonas Jämsä, Medium, 26 April 2018.

Say Hello to University of Helsinki’s Legal Tech Lab, Fredrik Svärd, LegalTech.se, 10 April 2017.

Hacking the Law?! Questions and Answers with Riikka Koulu, Jenni Hakkarainen and Florian Glatz, GRUR Newsletter 2/2017 pp. 34-36.

News in Finnish

Ei Pelkkiä Uhkakuvia, Päivi Tolonen, Juristikirje 27.2.2019.

Legal Tech Lab ja opiskelijan näkökulma oikeuden digitalisaatioon, Fanny Mattson ja Joonas Jämsä, Lakimiesuutiset 16.4.2018.

Legal Tech Lab – uusia avauksia oikeusteknologiaan, Riikka Koulu, Oikeus 46:1 (2017).

Oikeus ja digitalisaatio – oikeusteknologia nostaa kansalaisen keskiöön, Helsingin yliopiston lehdistötiedote 2.6.2017.

Hack the Law! – Oikeudelliseen tietoon helpompi pääsy teknologian avulla, Anna Band ja Hanna Pakaslahti, FUUG.fi 22.9.2017.

Kysely: Suomalaiset kokevat oikeudellisen tiedon vaikeaksi saavuttaa - Oikeustieteellinen tiedekunta etsii ratkaisua teknologiasta, Helsingin yliopiston lehdistötiedote 6.10.2017.

Te­ko­ä­lyn hyö­dyn­tä­mi­nen uu­tis­tuo­tan­nos­sa muut­taa te­ki­jä­noi­keut­ta – tut­ki­mus­han­ke sai mit­ta­van ra­hoi­tuk­sen, Helsingin Yliopisto 14.12.2017.

News in Swedish

Robotjurister sänker priset på rättsliga tjänster – i vissa fall behövs ingen män- sklig expert alls, Niklas Fagerström, YLE Nyheter 12.3.2017.