Soveltuvuuskoe
Voit saada soveltuvuuskoekutsun yhteen tai useampaan hakukohteeseesi ensimmäisen vaiheen menestyksesi mukaan. Suoritat kokeen vain kerran, ja sen pisteet huomioidaan kaikissa niissä hakukohteissa, joiden soveltuvuuskokeeseen sinut on kutsuttu.

Soveltuvuuskoe järjestetään 15-17.6.2022. Suoritat kokeen yhtenä päivänä. Et voi vaihtaa sinulle osoitettua koeaikaa.
Kokeen sisältö

Soveltuvuuskokeen menetelmänä on haastattelu. Kokeessa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja edellytyksiä omaksua kasvatusalalla tarvittavia tietoja ja taitoja sekä soveltuvuutta kasvatusalan työtehtäviin. Arviointi perustuu moniulotteiseen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP). Lisäksi arvioidaan hakijan sitoutuneisuutta suorittaa tutkinto. Kokeessa on viisi arvioitavaa osa-aluetta.

Soveltuvuuskokeen tekeminen

Voit saada soveltuvuuskoekutsun joko todistusvalinnan tai VAKAVA-koevalinnan perusteella. Tiedot todistusvalinnan perusteella soveltuvuuskokeeseen kutsumisesta lähetetään 25.5.2022 ja tiedot VAKAVA-koevalinnan perusteella soveltuvuuskokeeseen kutsumisesta lähetetään 9.6.2022. Saat viestin riippumatta siitä, saitko kutsun soveltuvuuskokeeseen tai et. Tarkkaile siis näinä aikoina opintopolkuun liittämääsi sähköpostia. Vastaat itse siitä, että kykenet vastaanottamaan sinua koskevat viestit.

Jos saat kutsun yhden tai useamman hakukohteesi soveltuvuuskokeeseen, saat 9.6.2022 lähetettävässä viestissä tiedon koepaikastasi ja koeajastasi. Koeajat määräytyvät satunnaisesti eikä niitä valitettavasti voi vaihtaa mistään syystä. Hakijoiden yhdenvertainen kohtelu ja kaksivaiheisen opiskelijavalinnan aikataulu ei mahdollista koeajan vaihtoa.

VAKAVA-koe järjestetään valvottuna valintakokeena yliopiston osoittamissa tiloissa.

Tarvitset kokeeseen mukaasi virallisen henkilöllisyystodistuksen.

Maskin käyttö soveltuvuuskokeessa: Haastattelutilassa edellytetään kasvomaskin käyttöä. Ota oma maski mukaan. Tarvittaessa saat sellaisen koepaikalta. Yleisissä tiloissa (kokeeseen odottaminen yms.) maskin käyttöä suositellaan.

 

Alla on lueteltu korkeakoulujen kevään yhteishaussa mukana olevat kasvatusalan yhteisvalinnan hakukohteet.

Soveltuvuuskokeen suorituspaikka määräytyy sen mukaan, mikä on korkeimmalle prioriteetille asettamasi kasvatusalan yhteisvalinnan hakukohde, jossa sinut kutsutaan soveltuvuuskokeeseen.

Hel­sin­gin yliopisto, pää­ha­ku

 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kotitalousopettaja, kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Klasslärare (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat (3 år)

Itä-Suo­men yliopisto

 • Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kotitalousopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Jy­väs­ky­län yliopisto

 • Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

La­pin yliopisto

 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), Rovaniemi

Ou­lun yliopisto

 • Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Tam­pe­reen yliopisto

 • Luokanopettaja, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Tu­run yliopisto

 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Åbo Aka­de­mi

 • Speciallärare: Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Klasslärare: Utbildningslinjen för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)