Planetary science

Tutkimuksen aiheet

Planeettakunnan tutkimuksen kohteita ovat asteroidit ja komeetat sekä regoliittien ja planeettojen kaasukehien pienhiukkaset.

Tutkimusaiheita ovat muun muassa:

 • Valonsironta pienhiukkasista ja niistä koostuvista väliaineista
 • Säteilynkuljetus stokastisissa väliaineissa
 • Asteroidien radanmääritys ja fysikaaliset ominaisuudet
 • Röntgensäteilyn emissio, sironta ja absorptio planeettojen regoliiteistä
 • Paperin ja paperipigmenttien fysikaaliset ominaisuudet

Käytössä olevat havainto- ja tutkimuslaitteistot

 • ESO/VLT: 
  • Polarimetrisia havaintoja Neptunuksen takaisista kohteista ja komeettojen ytimistä
 • ESA/SMART-1: 
  • Kuun fotometriaa AMIE-kameralla
 • ESA/Gaia: 
  • Asteroidien astro- ja fotometriaa (2013-)
 • ESA/BepiColombo MIXS/SIXS:
  • Merkuriuksen röntgenspektrometrinen kuvantaminen (2021-)
 • NEOSSat & MarcoPolo-R:
  • Maan lähelle tulevien asteroidien törmäysuhan määrittäminen
 • Sirontalaboratorio: 
  • Valonsironta- ja röntgenfluoresenssimittauksia pienhiukkasista koostuvista väliaineista
  • Meteoriittien spektroskopiaa
utkimuksessa käytettäviä luotaimia ja satelliitteja, BepiColombo, Smart-1 ja GAIA (Kuvat: ESA).