Professorit, Perustuslaki ja Twitter

Professorit, Perustuslaki ja Twitter: eduskunnan perustuslakivaliokunnan asiantuntijamenettely oikeuden, talouden ja viestinnän näkökulmista

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan asiantuntijamenettely on erityisesti tiedustelulain ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistushankkeen yhteydessä noussut vilkkaan julkisen keskustelun kohteeksi. Julkisuudessa on noussut esiin seuraavia kysymyksiä: perustuslaki on kaikkien suomalaisten tärkein laki, mutta kuka sitä saa tulkita? Mikä on perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden vaikutus valiokunnan työhön? Keitä nämä asiantuntijat ovat? Onko asiantuntijoiden valinnalla vaikutusta lopputulokseen? Onko asiantuntijalaitos käytännössä ruokkinut itseään niin, että perustuslaillisiksi määriteltävien kysymyksien määrä on kasvanut?

Oikeuteen ja oikeuden käyttöön liittyy vahva neutraaliuden oletus. Oikeudellista asiantuntijuutta koskevassa aiemmassa tutkimuksessa on noussut esiin, että oikeudelliset asiantuntijat korostavat mielellään, kuinka he ”vain tulkitsevat sääntöjä ilman poliittista agendaa”. Samalla asiantuntijoiden näkemykset siitä miten oikeutta tulisi tulkita voi erota toisistaan. He rajaavat politiikanteon vaihtoehtoja tehokkaasti. Demokraattisen päätöksenteon yhteydessä annettavaa oikeudellista neuvonantoa ja asiantuntijuutta on kuitenkin tutkittu vain niukasti. Voiko poliittisen päätöksenteon kontekstissa tapahtuva oikeudellinen neuvonanto koskaan olla neutraalia? Tuleeko asiantuntijan kantaa vastuuta myös näkemystensä seurauksista?

Problematiikan ytimessä on sekä yhteiskunnallisesti että tieteellisesti merkittäviä kysymyksiä. Kysymykset ovat luonteeltaan monitieteisiä ja liittyvät taloustieteestä tuttujen priorisoimistarpeiden huomioimiseen perustuslakikeskustelussa, asiantuntijavallan ja demokratian suhteeseen sekä viestimien ja sosiaalisen median vaikutukseen.

Tutkimusryhmä:
OTT, tutkijatohtori (HY), yliopistonlehtori (UEF) Maija Dahlberg
VTM, tohtorikoulutettava Timo Harjuniemi (HY)
OTT, professori Päivi Leino-Sandberg (HY)
VTT, professori Anu Kantola (HY)
OTT, professori Heikki Pihlajamäki (HY)
VTT, työelämäprofessori Vesa Vihriälä (Helsinki Graduate School of Economics)

Tutkimus on Helsingin yliopiston Erik Castrén -instituutin, valtiotieteellisen tiedekunnan ja Helsinki Graduate School of Economicsin sekä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen yhteishanke. Tutkimushanke on käynnistynyt perustuslakivaliokunnan sihteereiden ja jäsenten sekä sen kuultavana toimivien perustuslakiasiantuntijoiden haastatteluilla syksyllä 2019. Hankkeen ensimmäiset tutkimusjulkaisut ovat odotettavissa vuonna 2021.