The Science Day will be held as a two-day event from Thurday to Friday on 11th-12th May 2017.

First day morning is aimed for the Finnish sustainability practitioners to come together on different sustainability topics. This session is held completely in Finnish.

Second day grand event starts out with a top plenary session on sustainability science in the morning. The day continues with speed talk working groups in the afternoon and ends in a wine and snack social event.

Welcome to join us!

The morning programme on Friday May 12th is open for all without registration.

The registration for the Friday May 12th afternoon working groups is open here.

Ilmoittautuminen 11.5. ohjelmaan auki täällä.

Cant' make it on Friday morning? You can also watch the May 12th morning event as an online stream.

See also the side event Sustainable Solutions Pitch Night on Thursday 11th evening.

ohjelma 11.5.2017

Helsingin yliopisto, Kielikeskus Juhlasali

Ilmoittautuminen työpajoihin

Kestävien ratkaisujen yhteistuotanto

Kestävien ratkaisujen löytäminen  edellyttää yhteistyötä tieteellisen tiedon tuottajien sekä käytännön toimijoiden ja päättäjien välillä. Yhdeksi menetelmäksi tähän on esitetty tutkimushankkeiden yhteissuunnittelua (co-design) ja tiedon yhteistuotantoa (co-production) Tässä tilaisuudessa pureudutaan tiedon yhteistuotannon käytäntöihin kolmen tutkimushankkeen kautta.

8.30- 9.00 Kahvi

9.00- 9.30 Johdanto tiedon yhteistuotantoon (FT Tanja Suni, Future Earth Suomi/ Helsingin yliopisto)

9.30 -12.00 Kolme rinnakkaista työpajaa, joissa tutkijat ja tiedon käyttäjät työskentelevät yhdessä

Työpaja 1: Jatkuvapeitteisen metsänhoidon tutkimus haastaa metsänhoidon vanhoja käsityksiä

HENVIn CONBIO – tutkimushankkeen tutkijat esittävät aluksi uusia tutkimustuloksia jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn mahdollisuuksista puuntuotannossa, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja monimuotoisuuden suojelussa. Tämän jälkeen jakaudutaan ryhmiin, joissa pohditaan mitä esteitä ja ratkaisumalleja voidaan löytää jotta tutkimustuloksia jatkuvapeitteisen metsän kasvatuksesta olisi mahdollista hyödyntää käytännön metsänhoidossa. Mukana mm. Prof. Annikki Mäkelä (HY), MMT Frank Berninger (HY), Prof. Olli Tahvonen (HY), Prof. Mikko Mökkönen (JYU) ja Prof. Janne Hukkinen (HY). CONBIO on Helsingin  yliopiston ympäristötutkimuksen ja –opetuksen yksikön HENVIn tutkimushanke.

Työpaja 2. Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT) - esimerkkinä Eko-Viikin asuinalue Helsingissä.

KEMUT-hankkeen tavoitteena on etsiä toimintamalleja kestävyysmuutoksen toteutumiseen kaupungeissa. Eko-Viikki asuinalueen esimerkin avulla tuodaan esille hyväksi havaittuja ratkaisuja sekä pohditaan uusia ratkaisumalleja. Hankkeen tutkijat ovat kiinnostuneita pohtimaan yhdessä sidosryhmien ja tutkijoiden kanssa että miten kestävyysmuutos yksilö-, teknologia- tai politiikkatasolla käytännössä tapahtuu ja millaisilla tutkimusmenetelmillä muutosta voidaan havaita. KEMUT on Katumetro –hanke (2017-2018), joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Kaupunkiakatemian kanssa. Mukana mm. apulaisprofessori Sirkku Juhola, FT Kati Vierikko, tutkimusjohtaja Eva Heiskanen sekä tutkija Annukka Berg (SYKE/Valtioneuvoston kanslia)

Työpaja 3. Ratkaisuja kaivosalan kestävyysongelmiin tiedon yhteistuotannon keinoin – Master Class Sustainability yhteistyössä Outotec ja Helsingin yliopisto.
Master Class on Helsingin yliopiston yhteistyöalusta yliopiston ja yritysten toimintaan.  Vuonna 2016-2017 Master Class toteutettiin kaivosteknologian yrityksen Outotecin kanssa. Kuusi monitieteistä tiimiä työskenteli kaivosalan kestävyyshaasteiden parissa reilun neljän kuukauden ajan. Tässä työpajassa esitellään, mitä tässä Master Class:ssa opittiin ja millaisia ratkaisumalleja kaivosalan kestävyyshaasteisiin löydettiin.

Programme 12th may 2017

Morning

Venue University of Helsinki, The Great Hall

No registration needed

The morning programme can be viewed as an online stream here

9.00-9.10 Opening words, Rector Jukka Kola, University of Helsinki
9.10-10.10 Keynote: Sustainable Development Goals Prof. Director Jeffrey Sachs, University of Columbia, USA
Comment by President Tarja Halonen, Finnish representative in UN for sustainability
10.10-10.50 Keynote + discussion: What can sustainability science offer for global sustainability? Prof. Daniel Lang, Leuphana University of Lüneburg, Germany
10.50-11.05 Short break
11.05-11.45 Keynote + discussion: Co-producing Urban transformations Prof. Beth Perry, University of Sheffield, UK
11.45-12.00 Introduction to Solution Initiative Forum Dr. Anna Nordén & Dr. Maria Svane , Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Northern Europe

Afternoon

Venue University of Helsinki, Minerva Plaza

Registration here

13.15-16.00 Parallel working groups with speed talk format prof. Beth Perry, prof. Daniel Lang and Dr. Sarah Cornell (Stockholm Resilience Centre). See more detailed programme here.
13.15-14.30

  1. Understanding human nature interface
  2. Novel approaches enhancing transformations
  3. Enhancing practices for transformation

14.30-14.45 Short break

14.45-16.00

  1. Urban transformations
  2. Towards systemic change
  3. Transformation of social-ecological systems

16.00-16.45 Reporting back and summing up
16.45- Wine and snacks get-together