Kasvatustieteen päivät

Kasvatustieteen päivät
Kestävä kasvatus - kestävä tulevaisuus. 3.-4.11.2020 | Helsinki
Kestävä kasvatus - kestävä tulevaisuus. 3.-4.11.2020 | Helsinki

Tervetuloa Kasvatustieteen päiville 2020!

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat vakava haaste niin kasvatustieteelle kuin käytännön kasvatustyölle. Vaikka sen tärkeydestä on helppo olla yhtä mieltä, kestävyyden käsite on monitahoinen eikä anna kasvattajalle helppoja vastauksia. Tarkoitetaanko kestävyydellä aina samanarvoisesti sen ekologisen, sosiaalisen vai taloudellisen ulottuvuuksien tasapainoa, vai voidaanko näitä painottaa eri tavoin? Liian monitahoisesti ymmärrettynä kestävyys jää tyhjäksi hokemaksi, ilman yhteyttä rakenteellisiin ongelmiin tai arjen valintatilanteisiin. Liian kapeasti ymmärrettynä taas, nämä ongelmat jäävät yhtälailla ratkaisematta. 

Tämän vuoden Kasvatustieteen päivien teema “Kestävä Kehitys - Kestävä kasvatus” keskittyy kysymään, millä tavalla meidän tulisi kasvattaa lapsia, nuoria ja aikuisia kohti tulevaisuutta, joka on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää? Entä, onko mahdollista ylläpitää toivon pedagogiikkaa ilmastonmuutoksesta huolimatta, tai välineenä sen pysäyttämiseksi?

Päivien pääpuhujat varmistuvat kevään aikana.