Radiation Safety

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Säteilysuojelu

Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtaja


Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyyden voi saada osallistumalla Säteilyturvakeskuksen hyväksymän koulutusorganisaation järjestämään koulutukseen ja siihen liittyvään pätevyyskuulusteluun. Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella on oikeus järjestää kuulusteluja sekä niihin valmistavaa koulutusta seuraavilla pätevyysaloilla:
  • Säteilyn yleiskäyttö lääketieteellisellä alalla
  • Avolähteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa
  • Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa
Vastaavan johtajan koulutus- ja pätevyysvaatimukset on kuvattu STUKin ohjeessa ST 1.8, Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus.

Vastaavan johtajan koulutus HY:n fysiikan laitoksella koostuu kahdesta kurssista:
  • Säteilysuojelu (53025), 3 op
  • Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyys (530228), 1 op
Kaikkien vastaavan johtajan kuulustelua suorittavien edellytetään osallistuvan fysiikan syventävien opintojen kurssille 53025, "Säteilysuojelu". Kurssi on suunniteltu ensisijaisesti fysiikan laitoksen tarpeisiin eikä siis varsinaisesti tähtää vastaavan johtajan pätevyyteen. Kurssin sisältö vastaa kuitenkin - käytännön harjoittelua lukuun ottamatta - ST-ohjeen 1.8 (17.2.2012) mukaisia koulutusvaatimuksia avo- ja umpilähteiden sekä röntgenlaitteiden käytössä. Kurssilla käsitellään myös joitakin esimerkkejä ja sovelluksia lääketieteellisellä alalla. Kurssilla 530228 syvennetään kurssilla 53025 opittuja tietoja ja taitoja valitulla pätevyysalalla. Lyhyet kurssiesittelyt ovat sivulla Yleisesittely.

Koulutuksen vastuuhenkilö:
dosentti, yli-insinööri Merja Blomberg
puhelin 02941 50635
s-posti merja.blomberg(at)helsinki.fi