Radiation Safety

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Säteilysuojelu

KirjallisuusSäteilysuojelu (53025)

 • Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja, osat 1-4, Säteilyturvakeskus
 • Säteilylaki [592/1991] ja sen muutokset
 • Säteilyasetus [1512/ 1991] ja sen muutokset
 • Direktiivi 2013/59/Euratom
 • 93/1493/Euratom Euroopan neuvoston asetus radioaktiivisten aineiden siirrosta jäsenvaltioiden välillä
 • ST-ohjeet 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ja 7.5.
Lait ja asetukset sekä ST-ohjeet löytyvät Säteilyturvakeskuksen määräyskokoelmasta.
Painettuja ST-ohjeita voi tilata Säteilyturvakeskuksesta.

Oheismateriaalia
 • STUK-A235, Säteilysuojelun perussuositukset 2007 – Suomenkielinen lyhennelmä julkaisusta ICRP-103
 • ST-ohjeet (muut kuin edellä mainitut)
 • Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen säteilyturvallisuusjohtosääntö (pdf)
  Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen säteilyturvallisuusohjesääntö (pdf)
 • Radioaktiivisten aineiden kuljetus, STUK opastaa /syyskuu 2012
 • Herman Cember and Thomas E. Johnson: Introduction to Health Physics, Chapters 3-11, (13), 4th edition, McGraw-Hill, 2009
 • Gregory Choppin, Jan-Olov Liljenzin, Jan Rydberg and Christian Ekberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 4th edition, AP Elsevier, 2013


Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyys (530228)


Vastaavan johtajan tutkintoa suorittavan on perehdyttävä omatoimisesti alan kirjallisuuteen. Kurssin 53025 kirjallisuus ja oheismateriaali soveltuu kaikille pätevyysaloille. Yleisten ST-ohjeiden lisäksi on hallittava myös kyseistä pätevyysalaa koskevat ST-ohjeet sekä STUKin päätökset.

Lisäkirjallisuutta pätevyysalalle "Säteilyn yleiskäyttö lääketieteellisellä alalla"
 • ST- ohjeet (1.1-3.7, 5.1, 5.4, 5.8, 6.1-7.5) ja STUK:n päätökset
 • ICRU Report 32, 1979 (perusteet, erityisesti liitteet B, C ja D)
 • ICRU Report 42, 1987 (osattava laskentamenetelmät ja yleiset periaatteet)
 • ICRP Publication 103: Recommendations of the International Commission of Radiological Protection (Annals of the ICRP, 37/2-4)
 • Med. Phys. 20(2, pt 2) 1993 (koko lehti, ymmärrettävä periaatteet so. miten annos lasketaan diagnostiikassa ja sisäisessä sädehoidossa), tämän apuna voi käyttää: S. Savolainen, K. Kairemo, K. Liewendahl ja S. Rannikko: Radioimmunoterapia, Hoidon radionuklidit ja annoslaskenta, STUK-A128, 1995
 • Kiljunen T.: Patient doses in CT, dental cone beam CT and projection radiography in Finland, with emphasis on paediatric patients. STUK-A232, 2008
Muilta osin lääketieteellisen fysiikan yleiset oppikirjat käyvät hyvin lähdeaineistoksi, erityisesti dosimetriset osiot kirjoista:
 • The Essential Physics of Medical Imaging (2nd Edition), Jerrold T. Bushberg, J. Anthony Seibert, Edwin M. Leidholdt Jr., John M. Boone, 2002 by Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA
 • The Physics of Radiation Thererapy, Faiz M. Khan,Third Edition, 2003 by Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA
 • Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, Sovijärvi A, Ahonen A, Hartiala J, Länsimies E, Savolainen S, Turjanmaa V, Vanninen E (toimit.), Kustannus Oy Duodecim, 2003
 • Kliininen säteilybiologia. Lahtinen T, Holsti LR (toimit.), Kustannus Oy Duodecim, 1996
Edellä mainitut kirjat ovat osa sairaalafyysikon lopputenttiin valmistautumiseen suositeltavista kirjoista. Muuta sopivaa kirjallisuutta:
 • Practical Radiation Protection in Healthcare, eds. C.J. Martin and D.G. Sutton, Oxford University Press, 2002 (soveltuvin osin)