Radiation Safety

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Säteilysuojelu

Yleisesittely


Säteilysuojelu, 5 op

 • Kurssi luennoidaan seuraavan kerran kevätlukukaudella 2018
 • Esitiedot: fysiikan aineopinnot

  Kurssi antaa perustiedot ionisoivan säteilyn käytöstä ja vaikutuksista, säteilysuojelun keskeisistä periaatteista ja Suomen säteilylainsäädännöstä. Tavoitteena on oppia tunnistamaan, arvioimaan ja minimoimaan säteilyn käytön riskejä, oppia soveltamaan säädöksiä käytäntöön sekä omaksua turvalliset työtavat.

  Kurssin sisältö:
  • ionisoivan säteilyn lähteet, säteily ympäristössä, terminologiaa
  • säteilysuojelun perusperiaatteet, säteilyn käytön valvonta, säteilyn käyttöorganisaatio, säteilylaki ja -asetus
  • ydin- ja säteilyfysiikkaa, säteilyn ja aineen vuorovaikutukset
  • säteilyn ilmaiseminen, tunnistaminen ja mittaaminen
  • säteilysuureet ja -yksiköt
  • ulkoisen ja sisäisen annoksen arviointi
  • säteilyn biologiset vaikutukset, säteilyn käytön riskit
  • annostarkkailu, työolojen tarkkailu, terveystarkkailu
  • avolähteiden käsittely
  • umpilähteiden käyttö
  • tutustuminen röntgenlaboratorioon, käytännön säteilysuojelutoimet
  • tutustuminen kiihdytinlaboratorioon, käytännön säteilysuojelutoimet

  Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyys


  Esitiedot: Säteilysuojelu (53025)

  Kurssilla syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja valitulla pätevyysalalla. Kurssin sisältöä voidaan tarvittaessa muokata yksilökohtaisesti ottamalla huomioon aiempi koulutus ja kokemus. Kurssin voi suorittaa kokonaan tai osaksi etäopintoina.

  Pätevyysaloilla ”Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa” ja ”Avolähteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa” kurssi koostuu ohjatusta käytännön harjoittelusta ja siitä laadittavasta raportista sekä omatoimisesta perehtymisestä ST-ohjeen 1.8 mukaisiin pätevyysalakohtaisiin aiheisiin. Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden osalta käytännön harjoittelu voidaan suorittaa HY:n fysiikan laitoksessa; avolähdeharjoittelu suoritetaan erikseen sovittavalla tavalla säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan valvonnassa.

  Pätevyysalalla ”Säteilyn yleiskäyttö lääketieteessä” osa koulutuksesta, mukaan lukien käytännön harjoittelu, on suoritettava muualla, esimerkiksi sairaalafyysikkokoulutuksen yhteydessä. Ennen pätevyyskuulusteluun osallistumista on esitettävä kirjallinen selvitys suoritetuista kursseista ja työharjoittelujaksoista sekä niiden suorituspaikoista ja suoritusajankohdista. Lisäksi säteilysuojeluopinnoista on laadittava oppimispäiväkirja, jossa aiheet on eritelty ST-ohjeen 1.8 vaatimusten mukaisesti, pääpaino pätevyysalakohtaisissa asioissa. Jos kurssin 53025 (tai vastaavien muiden opintojen) suorituksesta on jo useita vuosia, on lisäksi suoritettava kirjallisia kertaustehtäviä.