FiNCC - Finnish National Committee for Crystallography

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Suomen kansallinen kristallografian komitea

Toiminta

Kristallografian kansallinen komitea toimii Kristallografian kansainvälisen unionin (IUCr) sääntöjen edellyttämällä tavalla tutkimuksen edistämiseksi kristallografiaan liittyvillä tieteenaloilla.

Komitea edustaa Kristallografian kansainvälisessä unionissa Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä toimivaa Tiedeakatemiain neuvottelukuntaa, joka on unionin suomalainen jäsen. Komitea valitsee Suomen edustajan unionin yleiskokoukseen, valmistelee Suomen kannanotot yleiskokouksessa käsiteltäviin asioihin ja laatii yleiskokoukselle tehtävät Suomen esitykset ja aloitteet.

Komitea huolehtii myös kristallografian alaan liittyvän kansallisen ja kansainvälisen toiminnan edellyttämästä tiedotuksesta Suomessa.