Seminarier i fysik, våren 2017         Uppdaterat 19.4.2017

Handledare: Kenneth Österberg       (kenneth.osterberg(at)helsinki.fi)

 

Sal D117, mån 12.15 - 14.00,  Period III: 30.1-27.2   och  Period IV: 13.3-24.4

 

Första sammankomst: måndag 30.1

                                                              

 

Datum

Talare

Rubrik

Opponent

30.1

Kenneth Österberg

Kursintroduktion och hur få fram ditt budskap till åhörarna

-

27.2

De flesta

Populariseringsföredrag (10 minuter/student)

-

13.3

Kasper, Öjvind, Mia

Populariseringsföredrag (10 minuter/student)

-

13.3

Kasper Peterzens

Mätning av mjuka material

Öjvind Sandsjoe

20.3

Öjvind Sandsjoe

Superupplösande mikroskopi och varför det är revolutionerande

Kasper Peterzens

20.3

Emil Levo

Strålningsskador i ekviatomära multikomponenta metallegeringar - referenser

Frans Graeffe

27.3

Milla-Maarit Rantanen

Neutronaktiveringsanalys

Mia Creutz

27.3

Frans Graeffe

Aerodynamiska skillnader mellan fjäder- och syntetiska badmintonbollar

Andreas Molander

24.4

Mia Creutz

Lattice Boltzmann metoden

Milla-Maarit Rantanen

24.4

Andreas Molander

Numeriska lösningar av partiella differentialekvationer

Emil Levo

 

Inga seminarier 20.2, 6.3, 3.4 och 17.4

 

 

Förslag till rubriker:

Varje deltagare bestämmer själv ämnet för föredraget. Ett naturligt val av föredrag är att berätta om sin kandidat- eller magisteravhandling.

De som jobbar i en forskningsgrupp rekommenderas att presentera den egna forskningen.

 

Ett par aktuella och mindre aktuella förslag till rubrik är:

·         ”Atomic layer deposition”, en finsk uppfinning som blivit världsberömd

·         LHC experiment

·         El- och hybridbilar, framtidsutsikter

·         Rymdturism

·         Energiproduktionen i framtiden, från vind till fusionsenergi

·         Nanovetenskap

·         Ny skärmteknik, LCD, LCD (Led) och OLED skärmar

·         Kosmologi och acceleration av universums utvidgning

·         Ny flygplansteknik

 

 

Godkännande av kursen:

 

Modersmålet, 530290
Kandidatseminarier

3 sp

-Hålla 1 föredrag, längd ca. 30-40 minuter

-Göra uppgiften relaterat till popularisering av vetenskap

-Lyssna på ~80% av föredragen och agera såsom opponent till minst ett föredrag

Fördjupade studiernas
seminarieövningar
530310 (i både Fysik
och Teoretisk fysik)

3 sp

-Hålla 1 föredrag, längd ca. 30-40 minuter

-Göra uppgiften relaterat till popularisering av vetenskap

-Lyssna på ~80% av föredragen och agera såsom opponent till minst ett föredrag

-Lyssna på motsvarande finska seminarieövningar under 1 termin (antingen höst

eller vår): anmälan till de finska seminarieövningarna via epost direkt till Hanna

Vehkamäki (hanna.vehkamaki(at)helsinki.fi) med CC till mig, alltså

kenneth.osterberg(at)helsinki.fi, säg att ni deltar i de svenska seminarierna

Forskarseminarier, 530303
(fortsättningsstuderande)

3 sp

-Hålla 2 föredrag, längd ca. 30-40 minuter

-Göra uppgiften relaterat till popularisering av vetenskap

-Lyssna på ~80% av föredragen och agera såsom opponent till minst ett föredrag

 

OBS! Man bör ge maila ett ensidigt abstrakt till handledaren (som vidarebefodrar det till deltagarna) och opponenten en

före vecka föredraget. På detta sätt hinner deltagarna bekanta sig med ämnet och förbereda frågor.

 

Seminariet bedöms med ett vitsord 0-5. Själva seminariet man håller ges vitsordet 0-4. Dessutom kan detta grundvitsord höjas

med upp till 2 nivåer på basen av aktivitet (frågor och kommentarer) under de andra talarnas seminarier. Bara helhetsvitsordet

delges seminariedeltagarna.