ANTIOLYMPIAKOMITEA
                                    antiolympia@iname.com


                      Helsinki 2006Antiolympiska kommittén - Helsingfors 2006
The Anti Olympic Committee - Helsinki 2006
The International Network Against Olympic Games and Commercial Sports
The Anti Olympic Committee's Letter to IOC


Antiolympiakomitean periaateohjelma
Antiolymiakomitean mielipidekirjoituksia ja lehdistötiedotteita


Hakijakaupunkien kotisivut:


KOK:n kotisivuTiedote 30.6.1999

ANTIOLYMPIAKOMITEAN RAHAT MIELENTERVEYSTYÖHÖN
 

Lomalle lähtevä Helsingin Antiolympiakomitea lahjoittaa varansa mielenterveysjärjestöjen Koti särkyneelle mielelle -keräykseen. Suurkeräyksellä rahoitetaan 1000 palveluasunnon rakentaminen itsenäistä elämää harjoitteleville, psyykkisesti sairaille ihmisille eri puolilla Suomea.

Antiolympiakomitea haastaa kaikki liikunnan parissa toimivat järjestöt osallistumaan kampanjaan. Yhdistyksen mukaan terve liikunta ja mielenterveys liittyvät läheisesti yhteen. Liikunnasta saadut onnistumisen kokemukset ja ihmissuhteet tukevat parhaimmillaan tasapainoista, rohkeaa elämää. Toisaalta kilpailun ja suoritusten korostuminen urheilumaailmassa voi aiheuttaa raskaita henkisiä paineita jo nuorena.

Komiteaa huolestuttavat mielenterveyspotilaiden hoidon suuret leikkaukset viime vuosina. Psyykkisesti sairaat ja syrjäytyneet jäävät usein häviäjän asemaan valtion ja kuntien markkinahenkisessä päätöksenteossa. Helsingissä Lapinlahden sairaala on lakkautusuhan alla samanaikaisesti, kun 15 miljoonaa on tuhlattu olympiahankkeseen.

Antiolympiakomitea päätti vuosikokouksessaan 22.6.1999 lahjoittaa jäsenmaksuistaan jäljelle jääneet 1500 markkaa mielenterveysjärjestöjen suurkeräykseen. Toukokuussa alkaneessa palveluasuntokampanjassa ovat mukana mm. Suomen Mielenterveysseura, Mielenterveyden Keskusliitto ry ja Finlands Svenska Psykosociala Centralförbund rf.

Helsingin olympiahanketta ja urheilun kaupallisuutta arvostellut Antiolympiakomitea hiljenee toistaiseksi toivoen, ettei Helsinki tulevaisuudessa sekaannu vastaaviin hölmöilyihin.


Antiolympiakomitean historiasta

Antiolympiakomitea aloitti toimintansa tammikuussa ottamalla yhteyttä Helsingin kaupunginvaltuutettuihin ennen valtuuston päätöstä varojen myöntämisestä olympiahankkeelle. Sitä ennen olimme tutustuneet hankkeen budjettiin ja Kansainvälisen olympiakomitean toimintaan. Sen jälkeen olemme osallistuneet keskusteluohjelmiin ja haastatteluihin eri tiedotusvälineissä, levittäneet olympia-aiheisia julisteita kaupungille, myyneet rintamerkkejä ja seuranneet olympiahankkeen etenemistä. Olemme olleet mukana perustamassa kansainvälisen vekoston olympiakisoja ja kaupallista urheilua vastaan yhdessä kolmen muun hakijakaupungin olympiavstustajien kanssa.

Ensimmäiset kuukaudet antiolympiakomitea oli täysin vapaamuotoinen ryhmä, jonka toiminnasta tiedotettiin lähinnä muutamilla opiskelijoiden sähköpostilistoilla. Lopulta päätimme kuitenkin perustaa yhdistyksen helpottaaksemme raha-asioiden hoitoa - kuluja meille on tullut kopioinnista, postituksista ja rintamerkkien tekemisestä. Helsinki 2006 Antiolympiakomitea -nimisen yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 1.4.1998. Yhdistykselle valittiin viisihenkinen hallitus ja sen nimissä avattiin tili.

Kun KOK:n arviointikomissio marraskuussa 1998 saapui Helsinkiin kolmepäiväiselle vierailulle saivat he tervehdyksen myös Antiolympiakomitealta. Pidimme hiljaisen mielenosoituksen hotelli Inter Continentalissa arviointikomission kokouksen aikana ja jaoimme komission jäsenille kirjeen jossa kritisoimme KOK:ta ja Helsingin hakemusta.


Antiolympiakomitean tulevaisuudesta

Vuosikokouksessa 22.6.1999 päätimme sulkea pankkitilimme ja lahjoittaa varamme mielenterveystyöhön. Uutta hallitusta ei valittu, mutta VH jatkaa epävirallisena yhteyshenkilönä. Säännöllisiä kokouksia emme pidä jatkossa, mutta sähköpostilista (antiolympia-lista@tao.ca) jää käytettäväksi ja re-aktivoidutaan tarvittaessa sitä kautta. Kansainvälisiä yhteyksiä ylläpidetään jatkossakin ja olemme tiedotusvälineiden käytettävissä olympia-asioissa ja ylikaupallisen huippu-urheilunbisniksen kriitikkoina.

Suurkiitokset kaikille jäsenille, tukijoille ja kannustajille!


Yhteystiedot

Osoite:         Antiolympiakomitea
                    c/o
                    Kiviahontie 12
                    00760 Helsinki

Puh:              (09) 3476 997 

Sähköposti:   antiolympia@iname.com
Kotisivu:       http://www.helsinki.fi/~vholmber/antiolympia


Sivu on päivitetty 28.7.1999