Recumbenter eller liggcyklar

En bild av en M5 low racer
M5 low racer

Bengt Hedbjörk har skrivit följande svenska recumbent FAQ, d.v.s. allmänt ställda frågor om liggcyklar, som jag har litet modifierat.

Själv kör jag med en tvåhjulig SWB OSS Greenspeed GBR 20/26 recumbent. Här är en äldre vintrig bild av den.

Här har jag samlat litet information om recumbenter i Norden.

I Finland kretsar aktiviteten kring Lättviktsfordonens vänner rf och LEV postningslistan. Föreningen grundades den 21.11.1999 i Helsingfors. Verksamheten fortsätter nu under mera formella former men med liknande aktivitet som inom den tidigare lösa sammansättningen Lättviktsfordonens vänner i Åbo trakten.

LEV är en normal Majordomo e-postlista där diskussionen närmast går på finska. Man kan ansluta sig till LEV genom att skicka ett e-brev till Majordomo@uku.fi med innehållet "subscribe lev". Diskussionsinlägg kan skickas på vanligt sätt till efter att man har kommit med på listan.

Under tiden 6.-17.10. 1997 anordnade Lättviktsfordonens vänner (Lfv) en utställning i St Karins medborgarinstitut. Utställningen hette "Energomies" och behandlade energibesparing i olika former. På utställningen fanns solpaneler, solugnar, ekotoaletter o.s.v. Också eldrivna fordon och andra lättviktsfordon (läs recumbenter/liggcyklar) fanns representerade. Lördagen den 11.10 hölls en sammankomst för recumbent entusiaster och intresserade.

Flera utställningar har organiserats i St Karins efter "Energomies". Den senaste ordnades tillsammans med elfordonsföreningen hösten 2002.

Eco-Trip

Lfv arrangerade första gången 30.7-2.8.1998 Eco-Trip, som är en fyra dagars cykelfärd för HPV:n i den natursköna sydvästra finländska skärgården. Lfv arrangerar Eco-Trip igen sommaren 2003. Tiden är från den 30.7. till den 3.8.2003. Närmare uppgifter om rutten och om anmälning fås på Eco-Trip hemsidan.

Recumbent försäljare

Keijo Kansonen är den första som säljer recumbenter i Finland. Han har ca. 30 olika modeller som man kan hyra för provkörning och sedan beställa via honom om man så vill. Se HPVGallery för detaljer.

Referenser

Jag har samlat en lista över articlar och böcker om recumbenter. Den är till största delen på finska, men en del av referenserna är på svenska.