Tomas Kaarlo Henrik Lindén


Välkommen till min svenska hemsida!

Suomenkielinen kotisivu

English home page

Jag arbetar som forskare vid Forskningsinstitutet för fysik (HIP) vid Helsingfors Universitet inom projektet Compact Muon Solenoid (CMS) Software and Physics. CMS-detektorn är en av de generella detektorerna för den framtida proton-proton lagringsringen Large Hadron Collider (LHC) i CERN.

Jag gjorde min doktorsavhandling inom NA52 experimentet i CERN för Institutionen för Fysik. Doktorsavhandlingen finns publicerad i elektronisk form här. En kort beskrivning över NA52 experimentet och mitt doktorand arbete finns återgiven här. Den har tidigare publicerats i Reflexer, som utkom vid Fysikersamfundets 50-års jubileum.

Jag var medlem av organisationskommiteerna för de följande "workshoparna": NORDUGRID WORKSHOP och WORKSHOP ON b / tau PHYSICS AT THE LHC.


Klicka här för att se innehållet i min offentliga filkatalog.


Adress

Forskningsinstitutet för fysik (HIP)
P.B. 64 (Gustaf Hällströms gata 2)
FIN-00014 HELSINGFORS UNIVERSITET
Finland
tel: +358-9-191 505 63
fax: +358-9-191 505 53

E-post

T o m a s L i n d e n H e l s i n k i F I

Hobbyer och andra intressen

Cykling och speciellt recumbenter eller liggcyklar
Läsning, speciellt science fiction
Musik

Denna sida skrevs den 20. augusti 1997. Uppdaterad 04.02.2003.