Silmänpaineen mittaus

Milloin mitata silmänpaine?

Mittaustavat:

Silmämunien palpointi

silmänpaineen oltava >50 mmHg, jotta toteaminen olisi mahdollista

Schiøtzin tonometri

Applanaatio (Goldmannin) tonometri

Perkinsin ja Draegerin applanaatiotonometrit

Tono-Pen

Pneumatonometri

Tutkimuskäytössä:

© 11.12.96 LK Jukka Moilanen
Syventävät opinnot / HY Silmätautien klinikka
Ohjaaja dosentti Tero Kivelä