Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY ry

Juhana Blomstedt - Miekka ja vaaka, serigrafia, 14x23, 1999. Taidekeskus Salmelan grafiikkakokoelma.

Suomen oikeusfilosofisen yhdistyksen SOFY ry:n toiminnan tarkoituksena on suomalaisen oikeus- ja yhteiskuntafilosofian edistäminen. Yhdistys on vuodesta 1977 tarjonnut luontevan ja arvokkaan väylän suomalaisten filosofien ja oikeustieteen harjoittajien keskustelulle ja yhteistyölle.

SOFY:n kautta sen jäsenet voivat pitää yhteyttä myös alan kansainvälisen kattojärjestön, Oikeus- ja yhteiskuntafilosofian maailmanjärjestön (IVR) kanssa sekä muiden kansallisten osastojen kanssa. IVR järjestää joka toinen vuosi kansainvälisen oikeus ja yhteiskuntafilosofian kongressin. Vuonna 2003 maailmankongrenssi pidettiin Lundissa ja SOFY oli osaltaan mukana konferenssin järjestelyissä. Vuoden 2011 maailmankongressi järjestettiin Frankfurtissa.

SOFY:n tunnuskuva: Juhana Blomstedt - Miekka ja vaaka, serigrafia, 14x23, 1999. Taidekeskus Salmelan grafiikkakokoelma.