Kyösti Ryynänen


MITÄ ELÄMÄ ON ?
ELÄMÄ KUTEN TUNNEMME SEN MAAPALLOLLA
BIOMOLEKYYLIT


LUENTO_A_12.6.2017
Kuusi kalvoa sivulla -kooste

Alkuaineethttp://fi.wikipedia.org/wiki/Alkuaine
Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä http://fi.wikipedia.org/wiki/Jaksollinen_j%C3%A4rjestelm%C3%A4
Interaktiivinen alkuainejärjestelmä www.ptable.com/?lang=fi
Alkuaineiden ominaisuudet http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_alkuaineista
Elämän arkkitehtuuri http://vv.arts.ucla.edu/Talks/Barcelona/Arch_Life.htm
Solu en.wikipedia.org/wiki/Cell_(biology)
Matka ihmiseen (-> Journey into DNA) www.pbs.org/wgbh/nova/photo51/
Elämän puu fi.wikipedia.\ org/wiki/Arkkieli%C3%B6t

NASA:n Astrobiology Strategy 2015 https://astrobiology.nasa.gov/upload\ s/filer_public/01/28/01283266-e401-4dcb-8e05-3918b21edb79/nasa_astrobiology_str\ ategy_2015_151008.pdf
NASA:n Tiedesuunnitelma 2007-2016 https://smd-prod.s3.amazonaws.com/sc\ ience-green/s3fs-public/links/about-us/science-strategy/Science_Plan_07.pdf
Game of Life www.math.com/students/wonders/life/life.html
EANA 2012 astrobiologia-konferenssi Tukholmassa http://agenda.albanova.se/conferenceDisplay.py?confId=2996PROTEIINISYNTEESI

LUENTO_B_12.6.2017
Kuusi kalvoa sivulla -kooste

Proteiinisynteesi h\ ttp://en.wikipedia\ .org/wiki/Protein_biosynthesis
Aminohapot fi.wikipedia.org/w\ iki/Aminohapot
DNA, RNA ja proteiinit ndbserver.rutgers\ .edu
Animaatioita www.cellsalive.com
http://peda.net/vera\ ja/jkllukiokoulutus/voionmaanlukio/opetus/oppiaineet/biologia/bi5/kertaus/kerta\ ustehtavat/proteiinisynteesi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vi\ rukset
Layout (c) M. Ridderstad
Last edited: M.R. 12.1.06