Ritva Koskennurmi-Sivonen
Kirjallisuusluetteloihin
Back to the literature front page

Pukuhistoriaan ja vaatteiden tekemisen historiaan liittyvää kirjallisuutta

Se mitä suomeksi yleensä kutsutaa pukuhistoriaksi ilmaistaan varsinkin englanniksi ja ranskaksi termillä muodin historia. Ns. länsimaisessa historiassa pukeutumista ja muotia ei voi erottaa täysin erottaa toisistaan, vaikka ne käsitteelisesti ovatkin eri asioita. Tässä luettelossa on siis muodin ja pukeutumisen historiaan liittyvää kirjallisuutta, joka ei pyrikkään kattamaan esimerkiksi ns. alkuperäiskulttuurien tai vaikkapa Aasian kulttuurien pukeutumisen historiaa. En ole luettoloinut myöskään suomalaista kansanomaista pukeutumista tai muuta etnistä pukeutumista. Näihin aiheisiin liittyviä kirjoja saattaa olla satunnaisesti toisessa luettelossa, jossa on pukeutumista käsittelevää kirjallisuutta laajemmin.

Costume history literature

Costume history may also be referred to as the history of fashion or history of dress. The concepts of dress, fashion and costume overlap each other. Some scholars prefer to see them as equal, some want to highlight their distincion.

Vaatetus, pukeutuminen ja muoti – käsitteiden erittelystä
About the concepts of clothing, dress, costume and fashion

Kaiser, S. 1997 (1990). The Social Psychology of Clothing. Symbolic appearances in context. New York: Fairchild. (Pages 3–11)

Koskennurmi-Sivonen, R. 2000. Vaatetus, pukeutuminen ja muoti – ero ja erottamattomuus. Teoksessa Koskennurmi-Sivonen, R. & Raunio, A-M. (Toim.) Vaatekirja. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 8. Helsingin yliopisto, 1–16.

Pukuhistoria
History of costume/fashion

À la découverte de l’histoire du costume. De l’antiquité à la renaissance. 1. Paris: Edition Roudil.

À la découverte de l’histoire du costume. De Louis XIII au premier empire. 2. Paris: Edition Roudil.

Arnold, J. 1973. A Handbook of Costume. London: Macmillan.

Arnold, J. 1991 (1985). Patterns of Fashion: The cut and construction of clothes for men and women c. 1560–1620. New York: Drama Books. ***

Arnold, J. 1991 (1964). Patterns of Fashion 1: Englishwomen’s dresses and their construction. 1660-1860. New York: Drama Books. ***

Arnold, J. 1991 (1966). Patterns of Fashion 2: Englishwomen’s dresses and their construction 2. 1860-1940. New York: Drama Books. ***

Arnold, J. 1988. Queen Elizabeth's wardrobe unlock'd. Leeds: Maney.

Black, J. A. & Garland, M. 1975. A History of Fashion. London: Orbis.

Bradfield, N. 1981. Costume in detail: women’s dress 1730-1930. London: Harrap.

Boucher, F. 1987 (1965). A History of Costume in the West. (New Enlarged Edition) London: Thames and Hudson. Useita aiempia painoksia myös ranskaksi ja ruotsiksi. ***

Cosgrave, B. 2000. Costume & Fashion. A Complete History. London: Hamlyn.

Eberle, H. ym. 2002 Ammattina vaate. Helsinki: WSOY, sivut 244–283.

English, Bonnie. 2007. A Cultural History of Fashion in the Twentieth Century. Oxford: Berg.

Ewing, E. 1997 (1974). History of Twentieth Century Fashion. London: Batsford.

Hart, A. 1998.. Ties. London: V&A.

Hart, A. & North, S. 1998. Historical Fashion in Detail. The 17th and 18th Centuries. London: V&A.

Kuhta, David.2002. The Three-Piece Suit and Modern Masculinity. England, 1550–1850. Berkeley: University of California Press.

Köhler, C. 1963(->?). A History of Costume. New York: Dover Publications.

Laver, J. 1969 (->). A Concise History of Costume. London: Thames and Hudson.

Laver, J. (& de la Haye, A) 2002 . Costume and Fashion. A Concise History. London: Thames and Hudson. (Sama teos kahdella nimellä. The same book with two titles.)

Lister, M. 1967(->). Costume. An Illustrated Survey from Ancient Times to the 20th Century. London: Barrier and Jenkins.

Muoti – Tyylit ja vaatteet kautta aikojen (suomennos teoksesta Fashion – The ultimate book of costume and style). 2013. Helsinki: Tammi.

Natta, Marie-Christine.1996. La Mode. Paris: Economica.

Norris, H. 1999. Medieval Costume and Fashion. Mineola: Dover Publications.

Ormen-Corpet, C. 2000. Modes XIXe–XXe Siècles. Paris: Hazan.

Peacock, J. 1991. The Chronicle of Western Costume: from the ancient world to the late twentieth century. (suomennettu Länsimainen puku antiikista nykyaikaan. London: Thames & Hudson.

Peacock, J. 1993. 20th Century Fashion. London: Thames & Hudson.

Piponnier, F. & Mane, P. 1997. Dress in the Middle Ages. New Haven: Yale University Press.

Riello, Giorgio & McNeil, Peter (eds.) 2010. The Fashion History Reader. Glopal Perspective. London: Routledge.

Sainderichin, Ginette.1995. La mode épinglée. Paris: Edition*1.

Salo-Mattila, Kirsti. 2009. Ruumiin ja muodin välissä. Tutkimus vaatteen kaavoituksen kehityksestä. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 22. Helsingin yliopisto.

Seeling, Charlotte. 1999. Fashion. The Century of the Designers 1900–1999. Köln: Könemann.

Seeling, Charlotte. 1991. Muoti: suunnittelijoiden vuosisata 1900-1999. Köln: Könemann.

Steele, Valerie. 1991. Women of Fashion. New York: Rizzoli.

Steele, Valerie. 1997. Fifty years of fashion: new look to now.New Haven: Yale University Press.

Steele, Valerie. 1999. Paris Fashion. A Cultural History. Oxford: Berg.

Steele, Valerie. 2001. Corset. A Cultural History. New Haven: Yale University Press.

Stevenson, N. J. 2012. Muodin vuosikymmenet 1800-luvulta nykypäivään. Helsinki: Tammi.

Tarrant, Naomi. 1994. The Development of costume. New York: Routledge.

Taylor, Lou. 2002. The study of dress history. Manchester: Manchester University Press.

Taylor, ouL. 2004. Establishing dress history. Manchester: Manchester University Press.

Tortora, P. & Eubank, K. 1993 (1980). Survey of Historic Costume. New York: Fairchild.

Turunen, A. 2011. Hame, housut vai hamehousut! Vai mikä on tulevaisuutemme? Kansatieteellinen arkisto 53. Helsinki: Muinaismuistoyhdistys.

Vekkeli, Pirkko. 2005. Muodin käsiala. Kolme suomalaista piirtäjää. Helsinki: Helmi.

Waugh, Norah. 1964. The Cut of Men’s Clothes 1600–1900. London: Faber & Faber.

Waugh, Norah. 1968. The Cut of Women’s Clothes 1600–1930. London: Faber & Faber.

Suomenkielisiä teoksia
In Finnish, some books with English summary

Hansen, H. 1957. Muotipuku kautta aikojen. Pukuhistoriallinen värikuvasto. Helsinki: WSOY.

Kopisto, S. 1997. Moderni Chic Nainen. Muodin vuosikymmenet 1920–1960. (Dress and Fashion1920–1960) Helsinki: Museovirasto. (English summary and captions.)

Kopisto, S. 1997. Muodin vuosikymmenet 1810–1910. Helsinki: Museovirasto. (English summary and captions.)

Koskennurmi-Sivonen, Ritva. 2008. Riitta Immonen: vaatteita naisille työhön, juhlaan ja vapaa-aikaan. Helsinki: Multikustannus.

Koskimies, L. 1984. Pukeutumisen historia. Kietaisuasusta empiretyyliin. Porvoo: WSOY.

Peacock, J. 1990. Länsimainen puku antiikista nykyaikaan. (Alkuteos The Chronicle of Western Costume: from the ancient world to the late twentieth century). Helsinki: Otava.

Pylkkänen, R. 1970. Barokin muotipuku Suomessa 1620–1720. (Baroque Costume in Finland 1620–1720). Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys ja Weilin + Göös. (English summary)

Pylkkänen, R. 1984. Kaksi pukuhistoriallista tutkielmaa: I. Miehen muotipuku Suomessa 1700-luvulla. II. Vauvan kapalointi, kaste- ja juhla-asu 1500–1700-luvulla. (Two Costume Historical Studies: I. The fashionable costume of men in Finland in the 18th century. II. Swaddling clothes, christening and festal attire of babies in the 16th–18th centuries). Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys. (English summary)

Pylkkänen, R. 1982. Säätyläisnaisten pukeutuminen 1700-luvulla. (The Dress of Gentlewomen in Finland in the 18th Century). Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys ja WSOY. (English summary)

Pylkkänen, R. 1955. Säätyläispuku Suomessa vanhemmalla Vaasa-ajalla 1550–1620. (The Costume of the Nobility, Clergy and Burghers 1550–1620) Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys ja WSOY. (English summary)

Pukeutumisen historiaan liittyviä teoksia, joissa on kuvia mutta joissa pääpaino ei ole visuaalisuudessa – esimerkkejä

Histories of fashion with illustrations, not especially focusing on the visual aspects of fashion – for example

Breward, C. 1995. The culture of fashion. A new history of fashionable dress. Manchester: Manchester University Press.

Crane, D. 2000. Fashion and its social agendas. Class, Gender, and identity in clothing. Chicago: The University of Chicago Press.

Koskennurmi-Sivonen, R. 1998. Creating a Unique Dress. Helsinki: Akatiimi.

Hakuteoksia
Dictionaries, encyclopaedias and bibliographies

Anthony, P. 1974. Costume : A general bibliography (reviewed and enlarged and edited by Janet Arnold. London: Costume Society. Department of Textiles.

Calasibetta, C. 1998. Fairchild’s Dictionary of Fashion. New York: Fairchild.

Cunnington, C. W. & Cunnington, P. 1960(->). The Handbook of English Medieval Costume. London: Faber & Faber.

Cunnington, C. W. & Cunnington, P. 1960(->). The Handbook of English Costume in the 16th Century...

the 17th Century...

the 18th Century...

the 19th Century...

Dictionaire de la Mode au XXe Siècle. 1996. Paris: Éditions du Regard.

O’Hara, G. 1986. The Encyclopaedia of Fashion. New York: Harry N. Abrams.

Racinet, A. 1988. The Historical Encyclopedia of Costume. London: Studio Editions.

Wilcox, R. T. 1969(->). The Dictionary of Costume. London: Batsford.

Muita kirjoja

Yleisten teosten lisäksi on olemassa valtava määrä johonkin teemaan keskittyvää kirjallisuutta, esimerkiksi: 1900-luvun vuosikymmenet, suunnittelijat, vaatteiden yksityiskohdat, asusteet, alusvaatteet, kampaukset, korut, meikit, kengät, miesten vaatteet, lasten vaatteet, haute couture, alta moda, sukupuoli, erotiikka, morsiuspuvut, urheiluvaatteet, työ- ja ammattivaatteet.

Erittäin antoisia ovat museoiden erikoisnäyttelyiden yhteydessä julkaistut teokset, joissa on hienojen kuvien lisäksi tutkijoiden kirjoittamia artikkeleita. Erityisen kunnianhimoisia julkaisuja tehdään Palais Gallieran näyttelyistä Pariisissa, Costume Instituten (Metropolitan Museum of Art) näyttelyistä New Yorkissa ja Victoria & Albert Museumin näyttelyistä Lontoossa.

Other publications

In addition to the general literature, there is an endless number of publications which focus on a special theme, such as one decade of the 20th century, designers, fashion details, accessories, underwear, hair, jewellery, make-up, shoes, men’s wear, children’s dress, haute couture, alta moda, gender, body, feti, bridal dress, sports wear, working and occupational dress.

Some museums publish excellent books about their special exhibitions with both illustrations and texts written by fashion scholars. The most ambitious publications may be found at the Palais Galliera in Paris, The Costume Institute (The Metropolitan Museum of Art) in New York and Victoria and Albert Museum in London.

Ritva Koskennurmi-Sivonen
Kirjallisuusluetteloihin
Back to the literature front page