Pääsivu - Main page

Kurssin suorittaminen - How to pass the course

Kirjallisuutta - Bibliography

Linkkejä - Links

KIRJALLISUUTTA

 

Adams, Fred & Laughlin, Greg; Maailmankaikkeuden elämänkerta: ikuisuuden fysiikkaa, Like, Jyväskylä, 2002, alkuperäisteos, The Five Ages of The Universe - Inside The Physics of The Eternity, 1999 [Kosmologiaa]

Agar, Nicholas; Perfect Copy: Unravelling the cloning debate, Icon Books, Cambridge, 2002 [Kloonauksen tekniikkaa ja etiikkaa]

Aldridge, Susan; Elämän lanka: Geenitekniikan tarina, suom. Tiina Onttonen, Art House, Juva 1999, alkuperäisteos, The thread of life. The story of genes and genetic engineering, Cambridge University Press, Susan Aldridge, 1996 [Molekyylibiologiaa selkeästi esitettynä]

Barrow, John D.: Maailmankaikkeuden alku, WSOY, 1994 [Maailmankaikkeuden synty ja rakenne]

Barrow, John D.; The Constants of Nature: From Alpha to Omega, Jonathan Cape, 2002 [Kosmologiaa]

Bennett, Jeff, Shostak, Seth & Jakosky, Bruce; Life in the Universe, Addison-Wesley [Astrobiologiaa]

Boss, Alan; Looking for Earths: the race to find new solar systems, John Wiley & Sons, Inc., 1998 [Eksoplaneetat]

Carey, Nessa; The Epigenetics Revolution, Icon Books, 2011

Carey, Nessa; Junk DNA, A Journey Through the Dark Matter of the Genome, Icon Books, 2015

Cox, Brian, Cohen, Andrew; Human Universe, William Collins, 2014

Coyne, Jerry A.; Miksi evoluutio on totta, Vastapaino, 2011

Croswell, Ken; Planet Quest: the epic discovery of alien solar systems, Harvest edition 1998, Originally published: Free Press, New York 1997 [Aurinkokunta, eksoplaneetat]

Danielson, Dennis Richard (ed.); The Book of The Cosmos: imaging the universe from Heraclitus to Hawking, Perseus Books Group, 2000 [Tähtitieteen historiikki, artikkeleja eri aihepiireistä]

Darling, David: Life Everywhere, Basic Books, 2001 [Yleistajuista astrobiologiaa]

Davies, Paul; The Fifth Miracle, Penguin Books, 1998 (suom. Viides ihme, Terra Cognita, 2000) [Yleistajuista astrobiologiaa]

Dawkins, Richard; The Ancestor's Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Life, Weidenfeld & Nicolson, 2004 [Maaelämän kehityshistoria]

Dorminey, Bruce; Distant wanderers: the search for planets beyond the solar system, Copernicus Books, New York, 2001 [Eksoplaneetat]

Enqvist, Kari; Olemisen porteilla, 1998, WSOY, Juva, 1999 [Kosmologin ajatuksia olemisen perusteista]

Ferguson, Kitty; Maailmankaikkeuden mittaaminen, Otava, Keuruu 2001, alkuperäisteos, Measuring The Universe: The Historical Quest to Quantify Space, 1999

Gilmour, Iain and Sephton, Mark A. (eds.); An Introduction to Astrobiology, Cambridge University Press, 2004 [Astrobiologian peruskurssikirja yliopistotasolla]

Goldsmith, Donald; Worlds Unnumbered, The Search for Extrasolar Planets, University Science Books, 1997, Sausalito, California [Eksoplaneettoja]

Gribbin, John; Stardust: the cosmic recycling of stars, planets and people, Published with a new Preface in Penguin Books, 2001, First published by Allen Lane The Penguin Press, 2000 [Yleistajuista astrobiologiaa]

Hadfield, Chris; An Astronaut's Guide to Life on Earth, Macmillan, 2013

Harari, Yuval Noah, Sapiens, A Brief History of Humankind, Harvill Secker, 2014 (Kinneret, 2011)

Hawking, Stephen W.; A Brief History of Time, 1989 [Kosmologiaa]

Hiltunen, Erkki, ...(toim.); Galenos - ihmiselimistö kohtaa ympäristön, WSOY, Porvoo, 2001 [Lääketieteen opiskelijoiden perusteos ihmisen elimistöstä, biomolekyylit, solut jne.]

Holmes, Hannah; The Secret Life of Dust: From the Cosmos to the Kitchen Counter, the Big Consequences of Little Things, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2001 [Yleistajuisesti pölystä ja aerosoleista]

Hotakainen, Markus; Onko siellä ketään, Avaruuden älyä etsimässä, Minerva Kustannus Oy, 2014

Karttunen, Hannu, ... (toim.); Tähtitieteen perusteet, Ursa, Jyväskylä, 2003 [Tähtitieteen perusteos yliopistoissa]

Kauffman, Stuart: At Home in the Universe, 1995 [Itseorganisoituvuus ja elämän synty]

Koerner, David & LeVay, Simon; Here be Dragons: the scientific quest for extraterrestrial life, Oxford University Press, 2000 [Yleistajuisesti astrobiologiaa]

Krauss, Lawrence M.; Atom: A Single Oxygen Atom's Odyssey from the Big Bang to Life on Earth ... and Beyond, Little, Brown and Company, 2001 [Astrobiologiaa ja kosmologiaa]

Leakey, Richard: Ihmiskunnan juuret, WSOY, 1994 [Ihmiskunnan kehitys ja alkuvaiheet]

Lemonick, Michael D.; Other worlds: the search for life in the universe, First Touchstone Edition, New York 1999

Lewis, John S.: Physics and Chemistry of the Solar System, Elsevier Academic Press, 2004 [Geofysiikan laitoksen kurssikirja; soveltuvin osin käy astrobiologiaan]

Mayor, Michel & Frei, Pierre-Yves: New Worlds in the Cosmos, Cambridge Univ. Press, 2003 [Eksoplaneetat]

Mayr, Ernst; What Evolution Is, BasicBooks, 2001 [Evoluutio]

Mukherjee, Siddhartha; The Gene, An Intimate History, The Bodley Head, 2016

Palviainen, Asko ja Oja, Heikki; Maailmankaikkeus 2006 - tähtitieteen vuosikirja, (vuosittain ilmestyvä tähtitieteen vuosikirja), Ursa, Jyväskylä, 2005 [Helppolukuista tähtitiedettä]

Rees, Martin: Ennen alkua, Ursa, 1997 [Maailmankaikkeuden synty ja rakenne]

Rees, Martin; Just Six Numbers: the deep forces that shape the universe, Phoenix, Guernsey, 2000, First published by Weidenfeld & Nicolson, 1999 [Kosmologiaa]

Rovelli, Carlo; Seven Brief Lessons in Physics, Penguin Books, 2016

Ruelle, David; Sattuma ja Kaaos, suom. Kimmo Pietiläinen, Art House, Jväskylä, 2001, alkuperäisteos, Chance and Chaos, Princeton University Press, 1991

Rutherford, Adam; The Origin of Life, Viking, 2013

Scharf, Caleb; The Copernicus Complex, The Quest for Our Cosmic (In)Significance, Penguin Books, 2015

Siukonen, Jyrki; Muissa Maailmoissa: Maapallon ulkopuolisten olentojen kulttuurihistoriaa, Gaudeamus, Helsinki, 2003 [Mitä kaunokirjallisuudessa on kirjoitettu muista maailmoista]

Sjöstrom, Jörgen; På spaning efter livets ursprung. Om astrobiologi, människans rötter och evolutionen, Norstedts, Stockholm, 2012

Valtaoja, Esko; Kotona maailmankaikkeudessa, Ursa, Helsinki, 2001 [Helppotajuisesti astrobiologiasta]

Venter, Craig J.; Life at the Speed of Light, From the Double Helix to the Dawn of Digital Life, Abacus, 2014

Ward, Peter D.; Tuntematon elämä, Ursa, Helsinki 2006, alkuperäisteos Life as We Do Not Know It, 2005 [Astrobiologiaa]

Ward, Peter D. & Brownlee, Donald; Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe, Copernicus, New York, 1999 [Astrobiologiaa]

Ward, Peter D. ja Brownlee, Donald; Planeetta Maan elämä ja kuolema, suom. Arja Hokkanen, Ursa, Jyväskylä 2003, alkuperäisteos, The Life and Death of Planet Earth, 2002 [Astrobiologiaa]

Webb, Stephen: Missä kaikki ovat?, Ursa, 2005 [SETI: Fermin paradoksin mahdollisia ratkaisuja]

Weissman, Paul R., McFadden, Lucy-Ann and Johnson, Torrence V. (eds.); Encyclopedia of the Solar System, Academic Press, 1998 [Aurinkokunta seikkaperäisesti]

Wickramasinghe, Chandra; Cosmic Dragons: Life and death on our planet, Souvenir Press Ltd., London, 2001 [Elämän alku ja selviytyminen maapallolla]

 

TIETEELLISIÄ JULKAISUJA:

Astrobiology (2001-)

International Journal of Astrobiology (2002-)

Layout (c) 2006-2016 M. Ridderstad
Last edited: M.R. 1.11.2016