Paluu pääsivulle

Uusia itsemurhakultteja: TiedeÄäriuskonnollinen luonne

 • "Tiede on paljon lähempänä myyttiä kuin mitä tieteenfilosofia on valmis myöntämään. Se on yksi monista ihmisen kehittämistä ajattelun muodoista eikä välttämättä paras. Se on äänekäs ja röyhkeä. Se on erinomainen vain niiden mielestä, jotka jo ovat mieltyneet tiettyyn ideologiaan tai jotka ovat hyväksyneet tieteen koskaan tutkimatta sen hyötyjä ja rajoja. Koska yksilön pitäisi itse voida päättää ideologioiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä, valtion ja kirkon ero täytyy saattaa loppuun erottamalla toisistaan valtio ja tiede, uusin, aggressiivisin ja dogmaattisin uskonnollinen instituutio."
  Paul Feyerabend, Against Method, Verso, 1987 (1975), s.295


  "Tieteenharjoittaminen näyttää lopulta olevan paljon lähempänä taidetta kuin mitä vanhat tieteen loogikot ja filosofit (minä muiden mukana) kerran ajattelivat."
  Paul Feyerabend, Farewell to Reason, Verso, 1987, ss.293-294.


  "Kaikki tutkimusraporttiensa allekirjoittajat eivät ole lukeneet niitä, ja muut lukevat ne huolimattomasti, kuten osoittaa se tosiasia, että älyttömät virheet saattavat elää vuosia ja löydetään usein vahingossa."
  Paul Feyerabend, Farewell to Reason, Verso, 1987, ss.160-161.


Aivopesu ja vääristely

 • "[Länsimaisen talouselämän, tieteen ja teknologian levittämisen yhteydessä] tuskin näkyy jälkeäkään väittelyistä ja riidoista, joita älykkömme käyvät. Se mitä markkinoidaan, on kokoelma yhdenmukaisia näkemyksiä ja käytäntöjä, joilla on voimakkaiden ryhmien ja instituutioiden älyllinen ja poliittinen tuki."
  Paul Feyerabend, Farewell to Reason, Verso, 1987, s.2.


  "Pinnallisuus vaivaa myös tieteiden tarkasteluja. Tieteenalojen, koulukuntien, lähestymistapojen ja vastausten suuresta kirjosta ei juuri puhuta. Kaikki mitä saamme on monoliittinen hirviö, 'tiede', jonka sanotaan kulkevan vain yhtä polkua ja puhuvan vain yhdellä äänellä."
  Paul Feyerabend, Farewell to Reason, Verso, 1987, s.27.


  "Tämän päivän tiede on liiketoimintaa, jota johdetaan liiketoiminnan periaattein. Suurten laitosten tutkimusta ei johda Totuus ja Järki, vaan kaikkein kannattavin muoti ja tämän päivän älyköt suuntaavat yhä enemmän sinne missä raha on - sotateollisuuteen. Yliopistoissamme ei opeteta Totuutta, vaan vaikutusvaltaisten koulukuntien mielipidettä...Totuus on orpo tässä maailmassa, ilman valtaa ja vaikutusta..."
  Paul Feyerabend, Farewell to Reason, Verso, 1987, s.102.


Tapaus Galilei

 • "Syy Galilein oikeuskäsittelyyn ei ollut sopimattomien tutkimustulosten esittäminen: ptolemaiolaisen maailmankuvan virheellisyydestä oltiin jo varsin yleisesti yhtä mieltä. Sopimattomaksi sen sijaan katsottiin todistamattoman, hämärän ja itse asiassa virheellisen kopernikaanisen teorian vasta Kepler selvitti oikein planeettojen liikkeen - täytenä totena esittäminen. Kirkko ei suoranaisesti vastustanut Galileita, olihan se hyväksynyt Kopernikuksen teorian työhypoteesina; tahdottiin kuitenkin Galilein pidättyvän teologisiin perusteisiin turvautumisesta tai tämän hypoteettisen teorian käsittelemisestä totena. Galilein vastustajia olivat ensisijaisesti oppineet, joille hän ei kyennyt esittämään mitään uusia tai vakuuttavia todisteita Kopernikuksen teorian tueksi. Galilein ylimielinen asenne - hän mm. kutsui arvostelijoitaan pölkkypäiksi, henkisiksi kääpiöiksi ja heikkomielisiksi kaistapäiksi joiden tyhmyys tahraa ihmissuvun kunnian - sai viimein kirkonkin vaatimaan häntä edesvastuuseen ."
  Teoreettisen filosofian ylioppilas Pasi Ketelimäki, Helsingin Sanomat 13.5.96


  "Jos Michelsonille olisi esitetty Galilein teleskooppihavainnot, hän olisi saattanut puuttua niiden sisäisiin ristiriitoihin ja saattanut nauraa yritykselle hankkia kokeellista tietoa vielä niin heikosti ymmärretyllä laitteella. Melkein kaikki tämän päivän tieteenfilosofit olisivat Bellarminon tavoin pitäneet Kopernikuksen teoriaa hyvin heikkona."
  Paul Feyerabend, Farewell to Reason, Verso, 1987, s.257.


  Paluu pääsivulle

Petteri Välimäki Seinäjoki tiede ateismi ateismi agnostismi agnostismi vapaa-ajattelijat vapaa-ajattelijat uskonto skeptisismi skeptikot Galilei