Paluu pääsivulle


Evolutionistien lausuntoja Big bang- teoriastaBig bang ja tiede

 • "...kaikki suuren räjähdyksen syyn tieteelliseen tutkimukseen tarvittava todistusaineisto suli ja tuhoutui alkuhetkien kuumuudessa.",

  R.Jastrow, God and the Astronomers 12 (1978)

  "kosmologia on aina ollut - ja tulee määritelmänsä mukaisesti aina olemaan - tieteen ja filosofian - jotkut voisivat sanoa tieteen ja uskonnon - rajamailla.",

  H.Alfven, Cosmic Plasma 123 (1981)Yleistä

 • "big bangiä ei tarvita.",

  Allen, The Big Bang is Not Needed, 6 Foundations of Physics 59 (1976)


  "Uusin tieto eroaa teorian ennusteesta riittävästi tappaakseen big bang-kosmologian."

  F. Hoyle, The Big Bang in Astronomy, 92 New Scientist 521, 522-23 (1981)


  "Täytyy sivuuttaa, lakaista maton alle, muutamia vakavia ongelmia, joita tämä teoria tuskin koskaan ratkaisee... En juuri epäröi sanoa, että tämän tuloksena kuolema leijuu big bang-teorian yllä. Kuten olen aikaisemminkin sanonut, kun tosiasiat puhuvat jotain teoriaa vastaan, se harvoin selviytyy."

  F. Hoyle, The Intelligent Universe: A New View of Creation and Evolution 179, 186 (1983)Big bang ja havainnot

 • "Vanhana kosmologina näen nykyisen havaintoaineiston kumoavan teoriat maailmankaikkeuden synnystä, kuten myös useat teoriat aurinkokunnan synnystä.",

  H. Bondi, Letter, 87 New Scientist 611 (1980)


  "...siitä, onko big bang- oletus oikea vai ei, on keskusteltu huomattavan vähän...suuri joukko sen kanssa ristiriidassa olevia havaintoja selitetään lukuisilla perusteettomilla oletuksilla tai yksinkertaisesti sivuutetaan.",

  H.Alfven, Cosmic Plasma 125 (1981)


  Oldershaw yhtyy näkemykseen, jonka mukaan "standardin mukainen big bang- malli on joutunut lisääntyvässä määrin ristiriitaan tarkentuneen havaintoaineiston kanssa ja saattaa vaatia merkittäviä korjauksia... jotkut teoreetikot tietoisesti kieltäytyvät hyväksymästä tuloksia, jotka näyttävät olevan ristiriidassa joidenkin nykyisten yliyksinkertaistettujen teorioiden kanssa!",

  Oldershaw, The Continuing Case for a Hierarchical Cosmology, 92 Astrophysics & Space Science 347, 357 (1983)


  "Todistusaineisto big bang-kosmologian puolesta on paljon pienempi kuin yleisesti ymmärretään, eikä ole mahdotonta, että elämme steady state- maailmankaikkeudessa. ... Tämä päättää pohdintani välittömän havaintoaineiston todistuksesta liittyen kysymyksiin, kehittyykö maailmankaikkeus ja alkoiko se pienestä tiheästä pisteestä. Uskon, että jos joku yrittää arvioida todistusaineistoa puolueettomasti, lopullista todistetta tällaisen maailmankaikkeuden puolesta ei edelleenkään ole olemassa."

  Burbidge, Was there really a Big Bang?, 233 Nature 36, 36, 39 (1971)


  "Toisaalta yhä useampia havaintotietoja on vaikea sovittaa big bang- oletuksen kanssa. Big bang- valtarakenne puhuu näistä erittäin harvoin ja kun ei-uskovaiset yrittävät kiinnittää huomiota niihin, vaikutusvaltainen valtarakenne kieltäytyy keskustelemasta niistä reilulla tavalla... Nykyistä tilannetta hallitsevat melko epätoivoiset yritykset sovittaa havainnot oletuksen kanssa. Ei voi välttyä vertaamasta tilaa ptolemaiolaisen aikakauden tilanteeseen. Tehdään yhä enemmän perusteettomia oletuksia, jotka eräällä tavalla muistuttavat ptolemaiolaista yhä useampien episyklien ja ellipsien keksimistä. Välittämättä juurikaan ankarasta logiikasta yksimielisyyden näistä perusteettomista oletuksista ja big bang- oletuksesta usein väitetään tukevan teoriaa. Todellisuudessa ainuttakaan ennustetta, ehkä taustasäteilyä lukuunottamatta, ei ole vahvistettu.",

  H.Alfven, Cosmology: Myth or Science?, 5J.Astrophysics & Astronomy 79, 90 (1984)Aineen kasautuminen

 • "Standardin mukainen big bang- malli ei synnytä kasautumista. Malli olettaa maailmankaikkeuden lähteneen liikkeelle tasaisesta, homogeenisesta, laajenevasta kaasusta. Jos fysiikan lakeja sovelletaan tähän malliin, saadaan yhdenmukainen, tasaisesti jakautuneiden, täysin järjestäytymättömien atomien kosminen joukko."

  B.Patrusky, Why Is the Cosmos Lumpy?, Science 81, June 1981, 96, 96


  Vaikka räjähdyksen loittonevat sirpaleet eivät liikkuisi tasaisella nopeudella, "ei olisi olemassa järkevää tähtitieteellistä mallia, jossa mineraalihiukkaset voisivat tiivistyä",

  Hoyle & Wickramasinghe, Where Microbes Boldly Went, New Scientist 412, 413 (1981)


  "Big bang-teorian mukaan maailmankaikkeus syntyi yhdestä räjähdyksestä. Kuitenkin, kuten allaolevasta voidaan havaita, räjähdys vain repii aineen kappaleiksi, kun taas alkuräjähdys on mystisesti synnyttänyt vastakkaisen vaikutuksen: aine on kasautunut yhteen galaksien muodossa.

  ...Kuitenkin maailmankaikkeudessamme on jatkuvaa toimintaa sen sijaan, että se olisi yhdenmukainen ja vain tasaista liikettä sisältävä. Sen sijaan, että aine koko ajan kylmenisi ja loittonisi, se usein kasaantuu muodostaen pyörähtelevien galaksien ja räjähtelevien tähtien häikäiseviä valoja. Miksi tämän pitää olla näin paljon vastoin muun fysikaalisen kokemuksen synnyttämiä vankasti perustettuja odotuksia.

  Vaikka se ei saa paljoa julkisuutta, tämä ennustettu big bang-teorian mukaan laajenevan maailmankaikkeuden tasainen liike on yhä suuri päänsärky sen kannattajille.",

  F.Hoyle, The Intelligent Universe 184-85 (1983)


  "Tämä sitkeä heikkous vainonnut big bang- teoriaa 1930-luvulta asti. Se voidaan ymmärtää helpoimmin ehkä ajattelemalla pommin räjähdyksen seurauksia. Räjäytyksen jälkeen sirpaleet lentävät ilmaan liikkuen olennaisesti yhdenmukaisesti. Kuten fysiikasta tiedetään yhdenmukainen liike on tasaista liikettä, itsessään kykenemätöntä tekemään mitään. Vain sirpaleiden osuessa kohteeseen, esim. rakennukseen, jotain tapahtuu... Mutta alkuräjähdyksessä ei ole kohteita, koska koko maailmankaikkeus osallistuu räjähdykseen. Laajeneva aine ei voi törmätä mihinkään ja riittävän laajenemisen jälkeen kaikki toiminta on ohi."

  F.Hoyle, The Intelligent Universe: A New View of Creation and Evolution 183-85 (1983)Galaksien synty

 • "kirjat ovat täynnä järkeväntuntuisia satuja, mutta valitettava totuus on, että emme tiedä miten galaksit syntyivät.",

  L.John, Cosmology Now 85, 92 (1976)


  "on melko noloa, ettei kukaan ole selittänyt niiden syntyä... Useimmat tähtitieteilijät ja kosmologit myöntävät avoimesti, ettei galaksien muodostumisesta ole olemassa tyydyttävää teoriaa. Toisin sanoen eräs maailmankaikkeuden keskeinen piirre on vailla selitystä.",

  Corliss, Stars, Galaxies, Cosmos 184 (1987)Big bang ja järjestys

 • "Vaikka ulospäin suuntautuvat nopeudet säilyvät vapaassa räjähdyksessä, systeemin sisäiset liikkeet eivät säily. Sisäiset liikkeet lakkaavat adiabaattisesti ja laajenevasta systeemistä tulee vain tasaista liikettä sisältävä, minkä vuoksi big bang- kosmologia johtaa maailmankaikkeuteen, joka on melkein alusta alkaen kuollut.",

  F. Hoyle, The Big Bang in Astronomy, 92 New Scientist 521, 523 (1981)Laajeneva maailmankaikkeus ja havainnot

 • "Usein sanotaan havaitun laajenemisen olevan hyvin säännöllistä, mutta tuskin koskaan näkee viittauksia väitettä tukeviin empiirisiin tuloksiin... Ei-säännöllistä laajenemista tukeva todistusaineisto on hallinnut viimeisen vuosikymmenen aikana.",

  Oldershaw, The Continuing Case for a Hierarchical Cosmology, 92 Astrophysics & Space Science 347, 351 (1983)Punasiirtymä

 • "Tuskin kuitenkaan voidaan korostaa liikaa, että näitä erisuuruisia punasiirtymiä ei esiinny vain yhdessä tai kahdessa riippumattomassa, erillisessä tapauksessa. Niitä esiintyy kaikissa tapauksissa, joita voidaan testata: suurissa klustereissa, joukoissa, galaksien lähiseuralaisissa, keskisuurten etäisyyksien galaksien seuralaisissa, näkyvillä siteillä liittyneissä seuralaisissa, gravitaation kautta vuorovaikuttavissa galakseissa, galaksiketjuissa. Kaikissa ajateltavissa olevissa tapauksissa tulemme samaan tulokseen: erisuuruisia punasiirtymiä samoille yleisille nuorempien, himmeämpien galaksien luokille..."

  Arp, Evidence for Discordant Redshifts, in The Redshift Controversy 15, 54-55 (G.Field, ed.1973))


  "Punasiirtymiä on mitattu 21 cm:n aallonpituudella yli 100 galaksista yli 40 eri galaksijoukossa. Arecido radioteleskoopilla . Nämä ryhmät yleisesti muodostuvat suurista spiraaligalakseista, joilla on yksi tai kaksi seuralaista.. Tätä listaa täydentävät 160 galaksia yli 40 joukossa, joissa kaikissa on yli 11,8 magnitudia kirkkaampi galaksi.

  On osoitettu, että näiden ryhmien seuralaisgalakseilla on merkittävästi suuremmat punasiirtymät kuin ryhmän kirkkaimmalla galaksilla.. Tämä vahvistaa kaikissa galaksiryhmien tutkimuksissa saadun tuloksen: seuralaisgalaksit ovat järjestelmällisesti punasiirtyneitä kirkkaimman galaksin suhteen. Paikallisessa galaksiryhmässä (M31) ja joukossa M81 esiintyvien tarkimpien käytettävissä olevien punasiirtymien analyysi on osoittanut kaikilla 21 parhaiten tunnetulla fysikaalisella seuralaisella olevan merkittävästi suuremmat punasiirtymät kuin keskusgalakseilla. Koska näiden seuralaisten punasiirtymien arvoja tai fysikaalista vuorovaikutusta ei voida kyseenalaistaa, on ehdotettu nopeudesta riippumattoman tekijän vaikuttavan seuralaisten punasiirtymään.

  ...Selvästikään tangentiaalisesta tai radiaalisesta liikkeestä johtuva Doppler-ilmiö ei selitä kaikkia näitä keskusgalaksista virtaavia seuralaisia, kun niitä katsotaan mielivaltaisesta paikasta. Täten jokin niiden punasiirtymään järjestelmällisesti positiivisesti vaikuttavista tekijöistä täytyy olla nopeudesta riippumaton."

  Arp & Sulentic, Analysis of Groups of Galaxies with Accurate Redshifts, 291 Astrophysical J. 88, 88 (1985)


  "Toisenlainen galaksien välinen vuorovaikutus, josta voidaan välittömästi päätellä yhteinen etäisyys, on vuorovaikutus, jossa kaksi galaksia ovat liittyneet toisiinsa näkyvällä säikeellä. Zwicky löysi yhden ensimmäisistä erisuuruisista punasiirtymistä tällaisessa systeemissä. Tässä tapauksessa kaksi galaksia, joiden punasiirtymä oli noin 7000 km/s, olivat liittyneet toisiinsa säikeellä, joka johti kolmanteen galaksiin, jonka punasiirtymä oli vain muutamia satoja km/s. Viime aikoina on löydetty lisäesimerkkejä erisuuruisista punasiirtymistä toisiinsa kytkeytyneissä galakseissa."

  Arp, Evidence for Discordant Redshifts, in the Redshift Controversy 15, (G.Field et al. eds. 1973)


  Kuten useimmat kolleegansa, Rubin onnistuu kvasaareista puhuessaan sivuuttamaan Halton Arpin & Co viimeisen vuosikymmenen aikana tekemät huomattavat löydöt, jotka osoittavat vahvasti, että kaikki punasiirtymät eivät ole kosmologista alkuperää. Jos nämä todisteet esitetään mille tahansa joukolle tiedemiehiä, jotka eivät ole tähtitieteilijöitä - kuten olen monta kertaa tehnyt - ne hyväksytään keskustelutta. Sen sijaan ammatti-ihmisten keskuudessa ne sivuutetaan useimmiten. Miksi? Ehkäpä koska meillä ei ole ilmiön selittävää fysikaalista teoriaa eikä tätä kohdata haasteena, vaan usein vastaväitteenä vallitsevaa teoriaa kohtaan. Ehkäpä koska tähtitieteilijät, tietäen teoriansa tällä alueella seisovan jo melko huteralla perustalla painavien todisteiden osalta, eivät pysty avaamaan galaksimme ulkopuolisen tähtitieteen Pandoran lipasta.

  Rubinin mukaan 'useimpien tähtitieteilijöiden mukaan ei ole pakottavia syitä epäillä havaittujen punasiirtymien viittaavan suunnattomiin etäisyyksiin tai uskoa 'uutta fysiikkaa' tarvittavan kvasaarien selittämiseen.' Kuitenkin todistusaineisto on olemassa, ja jos todella etsimme totuutta, sivuutamme sen omaksi älylliseksi turmioksemme."

  Burbidge, Redshifts and distances, 286 Nature 307 (1980)Kosminen taustasäteily

 • "väite, että tämä säteily tukee vahvasti kuuman big bangin kosmologiaa, on perusteeton",

  Alfven & Mendis, Interpretation of observed cosmic microwave background radiation, 266 Nature 698, 698 (1977)


  "Big bang- teoria sisältää taustasäteilyn... mutta tätä menestystä kiusaa tosiasia, että sen odotettiin olevan 10-1000 kertaa voimakkaampi kuin se itse asiassa on. "

  F.Hoyle, The Intelligent Universe 181 (1983)


  "Röntgentaustasäteily on melko epätasaista, vaikka sen pitäisi olla isotrooppista, jos se olisi syntynyt big bang- räjähdyksestä."

  Oldershaw, The Continuing Case for a Hierarchical Cosmology, 92 Astrophysics & Space Science 347, 352 (1983)


  "Kuitenkin, jos tarkastelemme taustasäteilyä ilman ennakkoluuloja, kuinka vakuuttava se on? Mittaamme äärimmäisen kylmää säteilyä 'maailmankaikkeudessa' , joka on 1010 valovuotta tai 1026 m ja päättelemme tämän täytyvän johtua miljardien asteiden kuumasta tilasta. Laajennus, sanokaamme millimetriluokkaa olevasta maailmankaikkeudesta nykyiseen 1010 valovuoden kokoon tarkoittaa kerrointa 1029. Onko mitään muuta tieteenalaa, jossa tällainen ekstrapolointi hyväksytään ilman erittäin vahvoja todisteita? Kukaan ei näytä kysyneen vakavasti, olisiko välitiloissa voinut olla muita taustasäteilyn tasanneita mekanismeja..."

  Alfven, Cosmology: Myth or Science?, 5 J.Astrophysics & Astronomy 79, 91 (1984)Big bang ja energian säilymislaki

 • "Energian säilymistä - erästä fysiikan ylistetyimmistä periaatteista - rikotaan big bang- mallissa. Koska Einsteinin yhtälöiden vasemman puolen divergenssi on nolla, niin oikean puolen lähteen divergenssin täytyy olla nolla. Toisaalta energiatiheys big bang- teoriassa on positiivisesti definiitti. Täten aineen on mahdotonta syntyä rikkomatta energian säilymislakia. Tämä ongelma vesitetään yleensä lausunnoilla kuten 'fysiikan lait rikkoontuvat singulariteetissa'. Kuitenkin perustava totuus säilyy samana....

  Narlikar & Padmanabhan, Creation-field cosmology: A possible solution to singularity, horizon, and flatness problems, 32 Physical Rev. D 1928, 1928 (1985)
Paluu pääsivulle