Metro 2003
Hyvä ja paha ovat kuolleet

Toimittaja Taina West puuttui tärkeisiin ja mielenkiintoisiin teemoihin kolumnissaan eläinten oikeuksista (Metro 3.10.). Westin mukaan ihmisen tulee elää kuin ihminen eikä seurata eläinten tapaan vain vaistojaan. Hyväksyttävään ihmisyyteen ei Westin mukaan kuulu Hitlerin viettämä elämä eikä lähimmäisen ryöstö rahapulassa.

Westin moraalisaarna olisi istunut hyvin edesmenneeseen kristilliseen yhtenäiskulttuuriin, jossa ehdottomille käsityksille oikeasta ja väärästä oli perustansa, mutta nyt kukoistaa jo uusi uljaampi maailma. Tässä nykymaailmassa kaikki mielipiteet arvoista ovat periaatteessa täysin samanarvoisia ja ihmisellä on rajaton vapaus valita oma moraalinsa.

Luonnostakaan ei vallitsevan etiikan teorian mukaan voida johtaa mitään sitovia arvoja tai moraalisia periaatteita: Vaikka ihmiskunta kehittyisi darwinistisen eloonjäämistaistelun kautta, sosiaalidarwinismista ei välttämättä tarvitse tehdä moraalista ihannetta. Vastaavasti voimme vapaasti alistaa valitsemiamme eläimiä tai korottaa kaikkein tärkeimmäksi olioksi vaikkapa salmonellabakteerin tai pyhän torakan, vaikka kaikki eläimet näyttäisivätkin kuuluvan samaan joukkoon.

Koska arvoille ja hyvälle ja pahalle ei nyky-yhteiskunnassa ole mitään järkeviä, objektiivisia perusteita, asiatasolla liikkuva keskustelu on mahdotonta ja hyödytöntä kiistelyä makuasioista. Yhteiskunnan pelisäännöt ratkeavat näin ollen huutoäänestyksellä, jossa ainoiksi vaikuttamistavoiksi jäävät tunnemanipulaatio ja pakottaminen. Minkkityttöjen tai -poikien suora toiminta on yksi käytännön tapa saada äänensä kuuluviin näissä ihmeellisissä vaaleissa.


Paluu pääsivulle