Takaisin Ajatusvarikolle - Back to the Thought Deposit
HAASTE - CHALLENGE
Dinoglyyfit
- Dinoglyphs - Esihistorialliset eläimet historiankirjoissa - Prehistoric Creatures Documented by the Ancient Man

Antediluviaaninen Kadonnut Maailma -

Tinshemet of the Mosaic Law =  Qetzalcoatl = liskolintu = Archaeopteryx = ’vanha sulka’?

 

Eräs kiinnostavimmista Kolmannen Mooseksenkirjan rituaalisesti puhtaiden ja epäpuhtaiden eläinten luettelosta on kuitenkin luvun 11 heprean sana tinshemet. Luettelo jakaa eläimet kategorioihin: hyönteiset toisaalle, kalat toisaalle jne. 3 Moos 11:18:ssa on listattuna lintuja, muiden muassa juuri tinshemet. Erikoiseksi asian tekee 3 Moos 11:30 matelijoiden lista, jossa tinshemet on taas mukana! Nimet tavataan identtisesti (hepreaksi tuf nun shin mem tuf) ja näyttää siltä, että sama eläin lankesi kumpaankin kategoriaan. Kyseessä on Raamatun ainoa esimerkki tällaisesta kahteen luokkaan sijoittuvasta eläimestä. Raamatunkäännökset sanan suhteen ovat kuin hedelmäpeliä. Kahdessa viimeisimmässä suomalaisessakin kirkkoraamatussa sama sana on käännetty eri tavalla kahdeksantoista jakeen välein. Luonnontieteellisesti maininta on tietenkin erityisen kiinnostava, koska myös paleontologia ja alkeellisimmatkin evoluution oppikirjat  tuntee vastaavan, sukupuuttoon kuolleen, eliön. Tämä ns. liskolintu on saanut rituaalisesti epäpuhtaan kunnian ehkä parhaana esimerkkinä välimuodosta kehityshistoriassa.

 

Pieni viite Vanhan Testamentin kirjojen toisistaan eroavasta, suuresta iästä, ovat lisäksi erilaisista sorkkaeläimistä käytetyt yhteiset yleisnimet. 2 Moos 25:5; 26:14 sekä 4 Moos 4:6,8 "sireeninnahat" kuuluivat tuntemattomalle eläimelle, joka oli vuoheen ja oinaaseen nähden kolmesta uhrieläimestä suurikokoisin. Sana ymmärrettiin sittemmin ainoastaan punamustan värin nimenä.

 

On merkille pantavaa, että välimuodoista puhuttaessa pääsevät estraadille aina samat kehäraakit: liskolintu, hevonen ja nisäkäslisko. Sirkuksella on pulaa tähdistä. Mikäli kehitys alkusolusta eri lajeihin olisi tapahtunut tosiasia, luulisi koko biosfäärin koostuvan ainoastaan eriasteisista välimuodoista. Mistä lajiutuminen johtuu?

 

Hevosen sukupuu kuvataan ehjänä sarjana, mutta rakennelmaa järkyttämässä on kiusallisia yksityiskohtia. Jo alkuhevosen kanssa samoista kerroksista on löydetty nykyhevosen luita.Eri palaset tarinaa on liitetty lisäksi yhteen eri mantereilta, kymmenienkin tuhansien kilometrien päästä toisistaan. Mistään maailmankolkasta samalta alueelta ei ole löytynyt ehyttä sarjaa halutussa järjestyksessä.

 

Entä sitten Liskolintu Archaeopteryx, vanha sulka? Liskolintua pidettiin alkulintuna, joka kuitenkin oli lähempänä liskoa kuin lintua. Sen uskotaan eläneen noin 150 miljoonaa vuotta sitten myöhäisellä jura-kaudella. Liskolintu poikkesi linnuista monella tapaa: sillä oli hampaisto nokassaan ja siipien taitteessa kynnet. Siltä puuttui rintalastan harja, eikä se ilmeisesti kyennyt nostamaan siipiään selän yläpuolelle. Sen luusto ei ollut ontto kuten nykyajan linnuilla. Sen pitkän, liikkuvan hännän luusto monine nikamineen muistutti matelijan häntää ja sen ruumis oli muutenkin pitkänomainen harakankokoiseksi linnuksi. Fossiilipainaumien perusteella voi sanoa varmuudella, että liskolinnulla oli selkeä höyhenpeite.

 

Mikä liskolintu sitten oli? Mielestäni meillä ei ole pitävää näytöä siitä, etteikö mosaiikkimainen eläin olisi ollut varsin sopiva ympäristöönsä ja sellaisenaan varsin tyytyväinen itseensä. Eiväthän liito-oravat tai strutsitkaan lennä. Mikäli ennen vallitsi korkeampi ilmanpaine, olisi archaeopteryx sitä paitsi saattanut olla liitolentäjä tai aktiivinenkin lentäjä puuttuvasta rintalastan harjastaan huolimatta. (Nimi on Darwinin aikoina elävän ja kuolleen biologian ekspertiisin omineen Sir Richard Owenin antama ja merkitsee ”vanhaa sulkaa”. On erikoista, että Owen ei varsinaisesti itse kuopinut fossiileja.) Jospa lentolisko kuoli samasta syystä, kuin argentarius tai norsulintu?

 

Mitä archaeopteryxin hampaisiin tulee, ei linnunhampaat pitäisi tulla kenellekään täytenä yllätyksenä, sillä tämä on tosiasia kaikille muillekin selkärankaisille. Joillakin kaloilla on hampaat, joillakin ei. Joillakin matelijoilla on hampaat, joillakin ei. Useimmilla nisäkkäillä on hampaat, joillakin ei. Toisaalta joillakin nykylinnuilla on enemmän selkänikamia kuin liskolinnulla. Muun muassa joutsenella on pyrstöluusto. Monet diplomin saaneet paleontologit paleontologit pitävätkin liskolintua vesinokkaeläimen tai keuhkokalan kaltaisena mosaiikkina, tilkkutäkkinä joka ei todista kehityksen suuntaviivoista mitään. Vaikka vielä 70-luvulla liskolinnun kallo kuvattiin matelijamaiseksi, tunnustetaan nyt se linnun kalloksi suurine pikkuaivoineen ja näköalueineen. Matelijoilla liikkuu vain alaleuka, mutta linnuilla kuten liskolinnuilla myös yläleuka. Matelijat ovat vaihtolämpöisiä, linnut tasalämpöisiä. Tämä tarkoittaa, että aineenvaihdunnan tasoissa näiden välillä on kymmenkertainen ero. Niinpä lintujen keuhkojen pitää toimia myös jäähdyttimenä, eikä läpivirtauskeuhko supistu ja laajene kuten matelijan ja nisäkkään keuhkot.

 

Archaeopteryxin on kärsinyt hieman samasta ongelmasta kuin alkuhevonen: mahdollisesti jo syvemmältä kaivettujen eli ”vanhimpien” liskolintujen alapuolelta löytyy viitteitä linnuista Toisaalta ”vanha sulka” sai nimensäkin sulistaan - jotka ovat identtiset modernien lintujen kanssa. Vanhasta opista liskolinnusta välimuotona nykylintuihin ollaankin jouduttu luopumaan. Nykyään löydön arvellaankin olleen enemmänkin sivujuonne lintujen evoluutiosta, kuin varsinainen ylimenovaihe nykylintuihin.

 

Muutamat populaarit tiedemiehet ovat epäilleet liskolintua myös huijaukseksi. Tämän on kuitenkin osoitettu olevan väärä syytös. Kannattaa silti pitää mielessä että paleontologien tapa tulla kuuluisaksi on löytää oma spektaakkelinsa, ideaalitapauksessa klassillinen "puuttuva rengas". Liskolinnun kaltaisista fossiileista maksetaan nykyään merkittäviä summia rahaa. (Esimerkiksi meripihkan sisään jäänyt sammakko myytiin yksityiselle japanilaiselle keräilijälle sadalla miljoonalla markalla. Ensimmäiset liskolinnut tosin myytiin puolitoistasataa vuotta sitten pilkkahintaan.) Liskolinnun suhteen puoskarointia epäiltiin, koska kyseisiä fossiileja ei olla löydetty kuin muutama kappale ja koska väärennös olisi muutaman yksittäisen ja erikoisen tuntomerkin vuoksi ollut melko helppo tehdä., Joskin liskolintu on nimenä johdatteleva, voimme kuitenkin olla vakuuttuneita siitä, että kyseessä on aito löytö. Raamatun sukupuuttoon kuolleiden eliöiden yhteydessä olemme jo käsitelleet 3 Moos 11:n tinshemetiä. Selvyyteen ei ole päästy myöskään atsteekkien sulkakäärmeestä Quetzalcoatl-jumalasta. Quetzal on edelleen elävä kirkkaanvärinen lintu, ja coatl tarkoittaa käärmettä.

 

 Liskon muuttumisessa linnuksi ei ole kyse pelkästä lentoonnoususta, vaan melko kattavasta metamorfoosista. Tässä muodonmuutoksessa 1) Luuston piti muuttua ontoksi. 2) Sydämen piti muuttua tehokkaaksi nelilokeroiseksi verenkiertojärjestelmäksi. 3) Hapenottojärjestelmän piti muuttua keuhkojen ja ilmapussien yhteisjärjestelmäksi. 4) Veren koostumus ja lihasten toiminta muuttui. 5) Tukirakennelma ja lihaksisto muuttui. 6) Aistit muuttuivat sekä rakenteensa että toimintatapansa osalta. 7) Ruumiin lämmönsäätöjärjestelmä muuttui vaihtolämpöisestä tasalämpöiseksi. 8) Saalistustavat, muuttovaistot ja viestitystavat muuttuivat. 9) Ulkomuodon lisäksi ihopinnan suomut muuttuivat suliksi ja höyheniksi. Lentotaito ei todellakaan ole ainoa ero.

 

Muutamat populaarit tiedemiehet ovat epäilleet liskolintua myös huijaukseksi. Tämän on kuitenkin osoitettu olevan väärä syytös. Kannattaa silti pitää mielessä että paleontologien tapa tulla kuuluisaksi on löytää oma spektaakkelinsa, ideaalitapauksessa klassillinen "puuttuva rengas". Liskolinnun kaltaisista fossiileista maksetaan nykyään merkittäviä summia rahaa. (Esimerkiksi meripihkan sisään jäänyt sammakko myytiin yksityiselle japanilaiselle keräilijälle sadalla miljoonalla markalla. Ensimmäiset liskolinnut tosin myytiin puolitoistasataa vuotta sitten pilkkahintaan.) Liskolinnun suhteen puoskarointia epäiltiin, koska kyseisiä fossiileja ei olla löydetty kuin muutama kappale ja koska väärennös olisi muutaman yksittäisen ja erikoisen tuntomerkin vuoksi ollut melko helppo tehdä. Joskin liskolintu on nimenä johdatteleva ja kaikki 10 fossiilia on löytynyt Solnhofenista, voimme kuitenkin olla vakuuttuneita siitä että kyseessä on aito löytö.

 

Itse asiassa liskolintu ei ole edes ainoa mosaiikkilintu. Vastaavia ovat mm. varhaisliitukautinen Konfutsius ja Sinornis Kiinasta ja Las Hoyas Espanjasta. Jälkimmäisellä oli pyrstöluuksi sulautuneet pyrstönikamat.

 

Selvyyteen ei ole päästy myöskään atsteekkien sulkakäärmeestä Quetzalcoatl-jumalasta. Quetzal on edelleen elävä kirkkaanvärinen lintu, ja coatl tarkoittaa käärmettä. Qetzalcoatl oli sikäläisen maailmansyntymyytin mukaan osallinen maailman luomiseen.

 

Pauli.Ojala@helsinki.fi

http://www.helsinki.fi/~pjojala/

http://www.kp-art.fi/taustaa/taustaa1/08.htm

http://www.kp-art.fi/taustaa/index.html

 

Post Internictum - Teologin terveisiä palautteena:


VT:ssa Tinshemet esiintyy kohdissa Lev 11:18, 30 ja Deu 14:16. Kouluteologian mukaan {tin-shah'-meth} on mahdollisesti Ibis-lintu (LXX:ssa 11:18 nimi viittaa
siihen "porfurioona" ja Deu 14:16 sanotaan suoraan "Ibin" eli Ibis-lintu.
"It was held sacred by the Egyptians, and kept tame within the precincts of heathen temples. It was probably on this account chiefly that its use as food was prohibited." Joka tapauksessa tarkka merkitys sanalle on tuntematon.

Translations and Versions for Lev 11:18:

  the white owl, the jackdaw, and the carrion vulture;
NKJV

  the white owl, the pelican, the carrion vulture,
NLT

  and the white owl and the pelican and the carrion vulture,
NASB

  the water hen, the pelican, the carrion vulture,
RSV

  And the swan, and the pelican, and the gier-eagle,
Webster's

  and the swan, and the pelican, and the gier eagle,
Young's

  and the swan, and the pelican, and the carrion vulture,
Darby's

  cycnum et onocrotalum et porphirionem
VULGATE

MUTTA miksi Heb. tinshameth on käännetty toisin Lev 11:30?

Translations and Versions for Lev 11:30:

  the gecko, the monitor lizard, the sand reptile, the sand lizard, and the
chameleon.
NKJV

  the gecko, the monitor lizard, the common lizard, the sand lizard, and
the chameleon.
NLT

  and the gecko, and the crocodile , and the lizard, and the sand reptile,
and the chameleon.
NASB

  the gecko, the land crocodile, the lizard, the sand lizard, and the
chameleon.
RSV

  And the ferret and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the
mole.
Webster's

  and the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the
mole;
Young's

and the groaning lizard, and the great red lizard, and the climbing
lizard, and the chomet, and the chameleon.
Darby's

   migale et cameleon et stelio ac lacerta et talpa
VULGATE


"The Heb. holed ( Lev 11:29), rendered "weasel," was probably the mole-rat. The true mole ( Talpa Europoea) is not found in Palestine. The mole-rat (Spalax typhlus) "is twice the size of our mole, with no external eyes, and with only faint traces within of the rudimentary organ; no apparent ears, but, like the mole, with great internal organs of hearing; a strong, bare snout, and with large gnawing teeth; its colour a pale slate; its feet short, and provided with strong nails; its tail only rudimentary."

"In Isa 2:20, this word is the rendering of two words _haphar peroth_, which are rendered by Gesenius "into the digging of rats", i.e., rats' holes. But these two Hebrew words ought probably to be combined into one (lahporperoth) and translated "to the moles", i.e., the rat-moles. This animal "lives in underground communities, making large subterranean chambers for its young and for storehouses, with many runs connected with them, and is decidedly partial to the loose debris among ruins and stone-heaps, where it can form its chambers with least trouble."

"Mole: Heb. tinshameth ( Lev 11:30), probably signifies some species of lizard ( rendered in R.V., "chameleon"). In Lev 11:18, Deut. 14:16, it is rendered, in Authorized Version, "swan" ( R.V., "horned owl").

Lev 11:30 Heb. tinshameth  on kreikaksi LXX:ssa "haspalax" vaikka LXX:ssa 11:18 Heb. tinshameth  on "porfurioona" ja Deu 14:16 sanotaan suoraan, että kysymyksessä on Ibis. Miksi?

Excursio: Heb. tinshameth:in  juuri on verbistä nasham {naw-sham'}  tuhota.

Deu 14:16 LXX:ssa sanotaan suoraan "Ibin" eli kyseessä on selvästi Ibis-lintu kuten LXX:ssa 11:18  Heb. tinshameth on siihen viitaten viitteellisesti jo "porfurioona".

Yleensä Heb. tinshameth  on käännetty kuitenkin eri kieliin sanalla, mikä tarkoittaa "joutsenta".
 

Pelasta elämä - lahjoita verta!

http://www.haaste.fi/

http://www.veripalvelu.fi/

Safe a Life - Donate Blood!

www.kp-art.fi/cgi-bin/nayta_tuote.pl?id=44