Takaisin Ajatusvarikolle - Back to the Thought Deposit
HAASTE - CHALLENGE
Dinoglyyfit
- Dinoglyphs - Esihistorialliset eläimet historiankirjoissa - Prehistoric Creatures Documented by the Ancient Man

KEMIA-LEHTI

YHTEYSTIEDOT: toimitus@kemia-lehti.fi

Kirjoituksia Kemia-Kemi –lehteen. Läpimenneet kursiivilla, omat lyhennysehdotukset hakasuluissa
 

Lähetetty 17.3.2005; Julkaistu 11.4.2005

 

Molekyylibiologian suunnittelusignaaleja?

Professori Leisola tavoitteli Kemia-lehden kolumnissa Valistuksen ajan sapere aude (uskalla ajatella!) -eetosta. Vapaus ja vastuu, valta ja velvollisuus, käyvät käsi kädessä. Miksi molekyylibiologiaan vihkiytyneet eivät voisi kiihkottomasti, ilman materialistista viritystä, tunnustaa rahvaalle solun älykkäitä ja täydellisyyttä hipovia järjestelmiä?

Evoluutio sai pitkään nostetta luulosta, että soluja syntyy alinomaa itsestään elottomasta materiasta (Suomen evolutionismin isän Ernst Haeckelin kuvasarjat "monera-eliöistä"). Totta kai elämää piti esiintyä myös Kuussa ja Marsissa. Jatko-opintojamme suunnittelevat virkamiehet oppivat itse aikanaan solun ja sen organellien olevan kuin luumukiisseliä. Tänään puhumme kasvavasta listasta valkuaisainesakkaa, joita voi hyvällä syyllä kutsua proteiinikoneistoiksi: On spliseosomia, proteosomia, syksosomia, polarisomia, replisomia, akrosomia, primosomia, desmosomia, sentrosomia, kinetosomia, apoptosomia jne.

Helsingin yliopistolta sensuroitua, nyt teknisten tieteitten piirissä TKK:lla pidettyä solukoneistoja kuvannutta, luentosarjaa mainostettiin bakteerimoottorin kuvalla. Kuva ei ollut aivopesua vaan elektronimikroskopiaa, biokoneet ovat aina nanokoneita. Todellisuuden pureman saa Vibrio-bakteerin perämoottorista, joka pyörii 100 000 kierrosta minuutissa. Viime vuosiin saakka 95% perimästämme on kutsuttu "moska-DNA:ksi". Ei enää.


Solu on kaikilla tasoilla täynnä järjestynyttä kompleksisuutta. Jos suoraan sanottaisiin, niin juutalaiskristillisen luomisuskon kaanonissa (eli "mittatikussa") usein esiintyvät numerot 7 ja 12 liittyvät oudon useasti ja oudon monella tasolla solubiologian kivijalkoihin, sekvenssidatan infoähkyssämme.

Lihassupistus on kalsiumsäädelty ja siinä vallitsee 7-kertainen ko-operatiivisuus. Ilmiön saavat aikaan 7 aktomyosiiniyksikön välein asettuvat proteiiniryppäät.

Myosiinin ja muidenkin "coiled coil" -superkierteiden salaisuus on luvussa 7. Yksittäinen alfa-kierre tekee yhden kierroksen noin 3,6 aminohappotähteen matkalla. Se ei kuitenkaan pidä muotoansa ilman kontekstia - ellei kierteitä sitten ole kahta kiertymässä toistensa ympäri. Tällöin rasvaliukoiset aminohapot sojottavat toista peptidiketjua kohden tasan 7 aminohapon välein.

Alfa-aktiinin aminohapposekvenssi on 100% identtinen ihmisestä rottaan ja pyhään lehmään. Tämän perusproteiinin ihmisgeenissä on 7 koodaavaa DNA-aluetta kuin standardoinnin huipentumana.

Aktiini on kierrätettävä biopolymeeri, joka käyttää filamenttimuodostuksen käynnistykseen 7 alayksiköstä muodostuvaa biokoneistoa.

Proteiinien laskostamisessa auttavat kaperoni-entsyymit ovat luonnon "esiliinoja" ja estävät valkuaisaineita saostumasta. Ne esiintyvät 7 alayksikön "tynnyreinä" ja korjailevat agregoituneita holhokkejaan ATP:n energian avulla, hydrolysoimalla "soluvaluuttaa" 7 yksikön sarjoin.

Suurin osa ulkomaailman ärsykkeistä vastaanotetaan 7-transmembraaniperheen reseptoreilla. Solun signaalinvälityksen vahvistinlaitteet siis ankkuroituvat solukalvoon läpäisten sen 7 kertaa.

Voisivatko molekyylibiologian lukuhavainnot täyttää ID-paradigman spesifisen kompleksisuuden ja kontingenssin vaatimuksia? ID:llä (Intelligent Design) tarkoitan älykkääseen suunnitteluun (contra bioinformaation sattumanvaraiseen kasaantumiseen) viittaavia molekyylikoneistoja. Sekvenssidatan tulvassa vaaditaan salapoliisin päättelytaitoja. Metsä pitää nähdä puilta, eikä kopeaa reduktionismia ja fakki-idiotismia enää pitäisi vaatia väitöskirjoissa. [Vapausasteisesta determinoidun vastakohtana käytetään termiä kontigentti. Informaation eräs ominaisuus on invarianssi, ts. sen merkitys ei riipu varastointi- ja siirtotavasta. DNA on yksi vaihtoehto, joskin käsittämättömän stabiili, tehokas ja robustin toimintavarma.]

Osoitteissa www.jinfo.org/Nobel_Prizes.html <http://www.jinfo.org/Nobel_Prizes.html>; www.dorledor.org/nobelmedphys.html <http://www.dorledor.org/nobelmedphys.html>  tai www.science.co.il/Nobel.asp <http://www.science.co.il/Nobel.asp>  voi tutustua 150 juutalaissyntyiseen nobelistiin. (Yli 20 % nobeleista on siis osunut alle 20 miljoonan hengen eli 0,25% väestönosalle.) On merkkillepantavaa, että "peer pressure" -muuria päin, niin ID-paradigman kuin tieteellisen katastrofismin tai rappeutumisteoriankin puolesta, ovat alkaneet uskaltautua juuri juutalaiset toisinajattelijat (Berlinski, Safrati, Spetner jne.).

Platonin Akatemian pääsisäänkäytävän yläpuolella oli kirjoitettuna teksti: Meedeis ageomeetretos eisiito (ei-matemaatikoilta pääsy kielletty). Sittemmin nimi vakiintui kymnaasina (gymnasion), jollaisia käytettiin nuorison sekä älylliseen että liikunnalliseen aktivoimiseen. Ateenan liepeillä oli kolme tällaista laitosta, joiden nimet elävät yhä kaikissa kulttuurikielissä. Ne olivat Akademeia, Lykeion ja Kynosarges. Siis akatemia, lyseo (lukio) ja, kuin johtopäätöksenä vuosituhantisesta henkilö-kemian reaktiivisuudesta, kyynillinen.


Jospa matematiikka on sittenkin inhimillisten skismojen takana tieteen kuningatar? Onko solu insinööritaidetta?

 

Pauli Ojala
Kirjoittaja on biokemisti, joka hakee painatuslupaa evoluutiokriittiselle väitöskirjalle

 

Molekyylibiologian suunnittelusignaaleja?

Professori Matti Leisola tavoitteli Kemia-Kemi-lehden 2/05 kolumnissa valistuksen ajan uskalla ajatella -eetosta. Vapaus ja vastuu, valta ja
velvollisuus käyvät käsi kädessä. Miksi molekyylibiologiaan vihkiytyneet eivät voisi kiihkottomasti, ilman materialistista viritystä, tunnustaa solun älykkäitä ja täydellisyyttä hipovia järjestelmiä?

Evoluutio sai pitkään nostetta luulosta, että soluja syntyy alinomaa itsestään elottomasta materiasta. Suomenkielisen evolutionismin isä Ernst Haeckel (1834-1919) piirsi ihmissikön ja kalansikiön identtisiksi, mutta tekaisi myös 1920-luvulle saakka kierrätetyn kuvasarjan monera-eliöiden elinkierrosta mudasta soluiksi. Jatko-opintojamme suunnittelevat virkamiehet oppivat aikanaan solun ja sen organellien olevan kuin luumukiisseliä. Tänään puhumme kasvavasta listasta valkuaisainesakkaa, joita voi hyvällä syyllä kutsua proteiinikoneistoiksi. On spliseosomia, proteosomia, syksosomia, polarisomia, replisomia jne.

Helsingin yliopiston hylkimää, TKK:ssa pidettyä solukoneistoja kuvannutta luentosarjaa mainostettiin bakteerimoottorin kuvalla. Kuva ei ollut aivopesua vaan elektronimikroskopiaa; biokoneet ovat aina nanokoneita. Todellisuuden pureman saa Vibrio-bakteerin perämoottorista, joka pyörii 100 000 kierrosta minuutissa. Viime vuosiin saakka 95:ttä prosenttia perimästämme on kutsuttu roska-DNA:ksi. Ei enää.

Solu on kaikilla tasoilla täynnä järjestynyttä kompleksisuutta. Juutalaiskristillisen luomisuskon kaanonissa eli mittatikussa usein esiintyvät numerot 7 ja 12 liittyvät oudon useasti ja oudon monella tasolla solubiologian kivijalkoihin, sekvenssidatan infoähkyssämme.

Lihassupistus on kalsiumsäädelty ja siinä vallitsee 7-kertainen ko-operatiivisuus. Ilmiön saavat aikaan 7 aktomyosiiniyksikön välein asettuvat proteiiniryppäät.

Myosiinin ja myös muiden superkierteiden salaisuus on luvussa 7. Yksittäinen alfakierre tekee yhden kierroksen noin 3,6 aminohappotähteen matkalla. Se ei kuitenkaan pidä muotoaan ilman kontekstia, ellei kierteitä sitten ole kahta kiertymässä toistensa ympäri. Tällöin rasvaliukoiset aminohapot sojottavat toista peptidiketjua kohden tasan 7 aminohapon välein.

Alfa-aktiinin aminohapposekvenssi on 100-prosenttisen identtinen ihmisestä rottaan ja pyhään lehmään. Tämän perusproteiinin ihmisgeenissä on 7 koodaavaa DNA-aluetta kuin standardoinnin huipentumana.

Aktiini on kierrätettävä biopolymeeri, joka käyttää filamenttimuodostuksen käynnistykseen 7 alayksiköstä muodostuvaa biokoneistoa.

Proteiinien laskostamisessa auttavat kaperonientsyymit ovat luonnon "esiliinoja", jotka estävät valkuaisaineita saostumasta. Ne esiintyvät 7 alayksikön "tynnyreinä" ja korjailevat aggregoituneita holhokkejaan ATP:n energian avulla, hydrolysoimalla "soluvaluuttaa" 7 yksikön sarjoin.

Suurin osa ulkomaailman ärsykkeistä vastaanotetaan 7-transmembraaniperheen reseptoreilla. Solun signaalinvälityksen vahvistinlaitteet siis ankkuroituvat solukalvoon läpäisten sen 7 kertaa.

Voisivatko molekyylibiologian lukuhavainnot täyttää ID-paradigman spesifisen kompleksisuuden ja kontingenssin vaatimuksia? ID:llä (Intelligent Design) tarkoitan älykkääseen suunnitteluun (eikä sattumanvaraiseen bioinformaation kasaantumiseen) viittaavia molekyylikoneistoja. Sekvenssidatan tulvassa vaaditaan salapoliisin päättelytaitoja. Metsä pitää nähdä puilta, eikä kopeaa reduktionismia ja fakki-idiotismia enää pitäisi vaatia väitöskirjoissa.

Jospa matematiikka on sittenkin, inhimillisten skismojen takana, tieteen kuningatar? Onko solu insinööritaidetta?

  Pauli.Ojala@gmail.com
 
 

www.kp-art.fi/

Pelasta elämä - luovuta verta!

http://www.haaste.fi/

http://www.veripalvelu.fi/

Safe a Life - Donate Blood!

 

Jos painovoima loppuisi NYT! niin milloin se vaikuttaisi miljardin valovuoden päässä olevassa kohteessa? Tangentin suuntaisesti.
Valovuodet eivät ole ajan yksikkö. Valovuosi mittaa etäisyyttä, ei historiaa.

Edes valonnopeus ei mahdollisesti olekaan vakio ja saattaa rapistua asymptoottisesti arvoon 300 000 km/s.

Mutta  "gravitonia" ei ole vielä löydettykään. Se on liian nopea. Ajan lyhyt hysteria.

ûM˙Mû

If Gravitation would stop to exist NOW! When would it be seen in a remote star?

 Straight via tangentia.

Light years are not a measure of time or history, but of distance.

 Even the speed of light may not be constant, after all, and may decay asymptotically to 300 000 km/s.

In contrast to the Photon, the "Graviton" has not been even found yet. It is so fast. The short hystery of time.