Back to the Thought Deposit
CHALLENGE

Dinoglyphs - Prehistoric Creatures Documented by the Ancient Man

Geologiset kerrostumat

http://www.kp-art.fi/taustaa/liitteet/pdf/LiiteA.pdf

Triassic

Silurian

Permian

Ordovician

Maakerrokset

Jurassic

Geology

Geologic columns

Erosion

Eroosio

Devonian

Cambrian

http://www.kp-art.fi/taustaa/liitteet/pdf/LiiteA.pdf

http://www.kp-art.fi/default.htm

 

 Sukupuutto

Pelasta elämä - lahjoita verta!

http://www.haaste.fi/

http://www.veripalvelu.fi/

Safe a Life - Donate Blood!

 

 

Jos painovoima loppuisi NYT! niin milloin se vaikuttaisi miljardin valovuoden päässä olevassa kohteessa? Tangentin suuntaisesti.
Valovuodet eivät ole ajan yksikkö. Valovuosi mittaa etäisyyttä, ei historiaa.

Edes valonnopeus ei mahdollisesti olekaan vakio ja saattaa rapistua asymptoottisesti arvoon 300 000 km/s.

Mutta  "gravitonia" ei ole vielä löydettykään. Se on liian nopea. Ajan lyhyt hysteria.

ûM˙Mû

If Gravitation would stop to exist NOW! When would it be seen in a remote star?

 Straight via tangentia.

Light years are not a measure of time or history, but of distance.

 Even the speed of light may not be constant, after all, and may decay asymptotically to 300 000 km/s.

In contrast to the Photon, the "Graviton" has not been even found yet. It is so fast. The short hystery of time.