Takaisin Ajatusvarikolle - Back to the Thought Deposit
HAASTE - CHALLENGE
Dinoglyyfit
- Dinoglyphs - Esihistorialliset eläimet historiankirjoissa - Prehistoric Creatures Documented by the Ancient Man

DANIEL - PROFEETTA, EUNUKKI vai ASTROLOGI?

- - - - - - -

EVANKELIUMI ELÄINRADAN MUKAAN

 

Tiesitkö että maistraatti tulee magistraatista? Vrt. MagRab Jeremiassa.

Se on Äijä itse! Eunukki Daniel, satraappiemaagien päämies.

Näin puhui tosiaan Zarahustra(laisuus).

Erittäin kiinnostavia olivat Itämaan Viisaat.

Tiesivät jostain mistä mystikot vaan haahuilevat, kun Itä Lännestä kuningasta haki.

"Missä on nyt se äsken syntynyt juutalaisten kuningas?" kysyivät keskellä parttilaissotien roomalaisilta Danielinperinteen pitkässä varjossa.

Miksi juutalaisen kalenterin kuukausien nimet tunnetaan nykyisin horoskoopeista? Onko evankeliumista ja tulevasta Lunastajasta opetettu alunperin tähtikuvioiden varassa? Ovatko Eläinradan 12 + 36 konstellaatiota eli kuviota ihmiskunnan alkukulttuurin ensimmäinen liturgia, ennen kuin ne väärennettiin astrologiaan ja okkultismiin? Onko juutalais-kristillinen ilmoitususkonto ollut alunperin kaikkien alkukulttuurien yhteistä perimätietoa ja Aabraham valittu tuomaan jo vääristynyt sumerilainen tähtienpalvonta takaisin alkuperäiseksi Lunastajan odotukseksi? Valittiinko Abram vain muistamaan pidempään ja kertomaan lapsilleen vanha, yhteinen, tieto? Evankeliumi Eläinradan mukaan alkaisi raskaaksi tulevan Neitsyen tähtikuviosta, jatkuisi syntien sovittamiseen viittaavan Vaa’an kuviolla – ja päättyisi käärmeen voittavaan  Leijonaan.Itämaan Tietäjät

 Raamatun kauneimmat sadut ovat usein niitä, joita ei löydy Kirjoituksista lainkaan. Keitä siis olivat itämaan ”kolme viisasta tietäjää”, jotka osasivat odottaa juutalaisen kuninkaan tähteä ja hetkeä?

 

Matteus käyttää tietäjistä samaa sanaa ”maagi” omassa, tutkija-lääkäri Luukkaan versiota tuntemattomammassa, jouluevankeliumissaan. Kreikkalaisille kirjansa omistanut Luukas ei tietäjiä mainitse. Matteus omisti oman evankeliumikirjansa nimenomaan juutalaisille, entisenä miehittäjää palvelleena tullimiehenä ja maanpetturina. Parannuksen tehneen ja lojaaliksi juutalaiseksi uskovaksi pelastetun Matteuksen mukaan itse maagit tulivat voitelemaan juutalaisten kuninkaan.

 

Matteus ei suinkaan väitä tietäjiä olleen kolmea tai kerro heidän nimiänsä. Joonialaista Herodotosta kutsuttiin jo antiikissa "historian isäksi", koska hän oli ensimmäisiä antiikin kynäniekkoja joka harjoitti jonkinlaista lähdekritiikkiä, matkusti itse Egyptiin ja Arabiaan selvittelemään asioita, eikä taltioinut kirjoihinsa aivan mitä tahansa nuotiotarinoita. Noin 500 eKr. elänyt hellenistinen Herodotos viittaa Persian "maagien" monilukuiseen kuninkaankruunaajien tai voitelijoiden joukkoon. Herodotos kuvaa Danielin kirjan tavoin, miten herkästi maagi menetti päänsä, jos teki virheen.

 

Maagi tulee persian eli farsin kielen sanasta magupati. Maagit olivat muinainen heimo Meediasta, ennen alueen liittämistä Persian valtakuntaan n. 550 eKr. He olivat vastuussa yhteisön uskonnollisista menoista ja hautajaismenoista. Myöhemmin he omaksuivat zarathustralaisuuden, josta kehittyi zurvanismi Sassanidien valtakuntaan (226-650 jKr.). Maagit selittivät tähtiä ja ennustivat mm. eläinten sisäelimistä. Maageilla oli suuri valta valtakuntien politiikassa ja oikeuden jakamisessa ja vasta myöhemmin Maagi-termi liitettiin mustaan magiaan ja muihin okkultistisiin yhteyksiin.

 

Tietäjien lukumäärä on vakiintunut kolmeen johtuen kolmesta tuodusta lahjasta. Kolmen lahjan laatu on kuitenkin symbolinen: Kultaa kuninkaalle, suitsuketta Jumalalle – ja mirhaa kuolevalle. (Kaikkiaan 49 eli 7x7 kertaa Raamatussa on taltioituna teksti, jossa kuninkaalle tuodaan kultaa.) Maagien nimet Kaspar, Melchior ja Balthasar (6. vuosisadan teos Excerpta Latina Barbari) ovat sitäkin mielikuvituksellisemmat. (Etiopialaisissa lähteissä nimet olivat Hor, Karsudan ja Basanater; Armeniassa Kagbha, Badadakharida ja Badadilma. Zarahustralaisuudessa nimiä oli 12.) Maagien käsitys syntyneestä kuninkaasta oli todella syvän perinteen nostama. Hätkäyttävä tosiasia on, että tähden eli merkin merkitsemän pojan merkityksen mielsi maagien ja temppelin vanhusten jälkeen näin syvällisesti vasta apostolit, ja hekin vasta ylösnousemuksen jälkeen!

 

"Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat... Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset." (1 Kor 1:21, 25.) Inhimillisellä viisaudella oli kuitenkin kerran tilaisuutensa. Mikä oli tuo aika, jolloin Jumalaa opeteltiin tuntemaan "viisauden avulla", tosiasiana? Hankkeen epäonnistumisesta huolimatta voi kysyä: mihin ajanjaksoon keksintöjen (ja näsäviisauden) todellinen kulta-aika sijoittui?

 

 

MelkisedekIN PAPPEUS

Meidän kristittyjen ei tulisi koskaan unohtaa, että Kristuksen pappeus on "Melkisedekin pappeutta" kuten juutalaisepistola eli heprealaiskirje hienotunteisesti ja moneen kertaan juutalaisille muistuttaa (Hp. 5:6, 10; 6:20; 7:1, 10-11, 15, 17; Ps 110:4). Toisin sanoen: herkkä ja vakaan hurskas elävän Jumalan palvelija voi tulla myös "takavasemmalta". Sellainen voi ilmestyä kuin tyhjästä tai väärästä kuppikunnasta. Jopa Siimein kaltainen kivienviskoja voi olla Jumalan lähettämä tai Jooabin kaltainen murhamies kuolla alttarin sarvista puristaen, ”Tässä minä kuolen” (1 Kun 2:30).

 

Aabraham oli saanut lupauksen ja vain hänet oli valittu. Kuitenkin Aabraham maksoi kymmenykset Saalemin kuninkaalle. Saalem merkitsi rauhaa ja "Melkisedek" sananmukaisesti "vanhurskauden kuningasta". Hän oli ”Jumalan, Korkeimman, pappi”. Määritelmän mukaan korkeimpia (El Elyon) ei voi olla kuin yksi. Roomalaiskirjeessä Paavali puhuu siitä, miten Jumalan laki voi olla kirjoitettu sydämen lihatauluun myös niiden kansojen jäsenille, joilla ei ole vielä tarkempaa ilmoitusta Jumalan nimestä, Jeshuasta.

 

Noituus on kuitenkin erikseen. Matteuksen mainitessa Herodeksen "kyselleen tietäjiltä tarkoin", käyttää hän kreikan sanaa joka viittaa suoraan astrologiseen tulkintaan. (Termiä ei oikeastaan voi kääntää suomeksi tai englanniksi lainkaan!) Samaa maagi-termiä käytetään Apt 13:ssa ennustaja Elymaasta, kun taas Apt. 8 jättää tulkitsematta koko sanan ja puhuu vain "Simon noidasta". Tätä gnostilaisuuden arkkihahmona pidettyä miestä ei siis suinkaan mielletty "viisaaksi" tai "tietäjäksi", päinvastoin kerettiläisyyden käsitteenäkin on joskus käytetty "simoniaa".

 

Harry Potter ynnä muu uusi fantasiakirjallisuuden genre lieneekin vahingollisinta sen vanhan valheen vuoksi, että olisi muka erikseen mustaa ja valkoista magiaa. Raamatun mukaan kaikki magia on mustaa. Philosopher's Stone. Chamber of Secrets. Prisoner of Azkaban. Goblet of Fire. Order of the Phoenix. Half-Blood Prince. Deathly Hallows. Albus Dumbledore ei ole tietäjä, hän on noita. Hän ei ole kotoisin valkoiselta Albionin saarelta.

 

 

VainOharhainen Herodes SUURI

Maagien delegaatio ei liikkunut ilman vahvaa sotilasosastoa. Jos maagit olisivat liikkuneet ilman sotilasosastoa, ei vainoharhaisen Herodes Suuren olisi tarvinnut aikailla seurueen pidättämisessä. Itse Rooman keisari sanoi, että oli parempi olla Herodes Suuren sika kuin tämän poika, mies kun murhautti poikiansa, vaimojansa, uskottujansa, ja lapsuuden ystäviänsä heitä epäillessään. Siksi Raakelin itkuvirsi ja poikalasten joukkosurma ei ole legendanomainen satu, vaan arkipäiväisen realistinen tapahtuma Staliniin verrattavan vainoharhaisen despootin uralla.

 

"Missä se äskettäin syntynyt juutalaisten kuningas on?" (Mt 2:3, Pentti Saarikosken käännös). Jae tihkuu rohkeutta ja voimaa tai sitten hullunrohkeaa uhmaa Herodeksen tuntien: Herodes ei ollut juutalainen vaan edomilainen. Juutalaiset eivät olleet nähneet oikeaa kuningasta 500 vuoteen ja Herodes valehteli olevansa sellainen. Persia oli Rooman vanha vihollinen. Niinpä "Tästä pelästyi kuningas Herodes suunniltaan, ja niin pelästyi koko Jerusalemkin." Kaupungissa kuiskittiin päitä putoavan pian. Verenmakuun päässeiden ja omaa kuolemaansa tekevien, iäkkäiden itsevaltiaiden kanssa ei vitsailla.

 

 

Itkuprofeetta Jeremia, eunukIKSI EPÄILTY Daniel ja virkaheitto pappi Hesekiel

 Raamatussa jäljet idän tietäjistä johtavat Danielin kirjaan. Jollekin saattaa tulla yllätyksenä, että myös Daniel oli maagin koulutuksen saanut henkilö ja mahdollisesti eunukki. Itse asiassa Daniel, aivopesu-nimeltään Belsassar, kohosi lopulta maagien päämieheksi, Kaksoisvirtain maan imperiumien vallanvaihdosten kaikkein kiivaimmassa ajanjaksossa. Daniel sai seurata avainpaikalta itäistä hovia läpi kahden vallankumouksen ja kolmen suurvallan: Assyrian, uuden Babylonian, sekä Meedo-Persian, aina Kooreksen ensimmäiseen hallitusvuoteen saakka (Dn 1:21).

 

Avain Danielin kaitselmuksen ymmärtämiseen on 1:8 "Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa." Vasta tämän ehdottoman sitoutumisen päätöksen jälkeen seuraa maininta: "Ja kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä vertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen valtakunnassaan oli." (1:20).

 

Hesekieliä on pahantahtoisesti sanottu maailmankirjallisuuden tunnetuimmaksi esimerkiksi skitsofreenikosta, tämän maatessa kuukausia torilla ja paistaessa lannalla leipiänsä, ja suhtautuessa apaattisesti vaimonsa kuolemaan. Hienosyisempi analyysi kovia kokeneen profeetan sanoista Hes. 14:14-16:ssa paljastaa hienosti, miten luottavaista on Vanhan Testamentin kirjoittajien asenne alkukertomusten historiallisuuteen. (Tarkoittaahan Genesiksen termi toledot eli "kertomus" kirjaimellisesti luotettavinta tunnettua "dokumenttia".) "Ja jos sen keskellä olisivat nämä kolme miestä: Nooa, Daniel ja Job, niin oman henkensä he vanhurskaudellaan pelastaisivat... eivät voisi… pelastaa poikiansa eikä tyttäriänsä; ainoastaan he itse pelastuisivat."

 

Milloin häveliäisyys ei ole estänyt, on Danielin tai ainakin hänen nuoruuden juutalaisystävänsä ajateltu Babylonin hovielämän protokollan vuoksi olleen eunukeita, ja juuri Nooan, Danielin ja Jobin rinnastus on kiinnostavaa heidän perhe-elämänsä vuoksi: Nooa on Raamatun tunnetuin vanha-poika, joka sai ensimmäisen lapsensa vasta 500-vuotiaana avukseen arkkia rakentamaan. Postkatastrofaalisena aikana, elinikien romahtaessa elänyt Job (http://www.helsinki.fi/~pjojala/job.htm) taas menetti lapsensa ja omaisuutensa, mutta joutui sietämään kurjuudessaan nalkuttavaa eukkoaan, kunnes sai vielä uusia lapsia. (Jobin annetaan ymmärtää eläneen 70+140 vuotta.) Voikin olla, että "Danielin lapset" on käsite, joka viittaa oppilaisiin.

 

Hurskauden ohella Hesekiel mainitsee aikalaisensa myös viisauden perikuvana, kuuluisassa tekstissä, joka kuvaa Tyyron riivatun kuninkaan taustalla häärivää langennutta enkeliä (28:3): "katso, viisaampi sinä oletkin kuin Daniel, ei mikään salaisuus ole sinulta pimitetty... Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen," Yleensä aikalaiset vain kadehtivat tai kivittävät kilpailijoitansa ja vasta jälkipolvet pystyttävät heille patsaat. Sama Saatanan hahmo esitellään toisessa VT:n Saatana-kuvauksessa (Jes 14) nimenomaan "Kointähtenä" eli valon kantajana Luciferina. Huomionarvoista on, että Johanneksen Ilmestyksessä Herra itse sanoo saaneensa arvonimekseen "Kointähti" ei Lucifer. Tähän virkaan oli kaksi hakijaa, mutta Saatana heitettiin ulos. Jeesus on nyt myös tässä sarjassa kaikkein "laajimmin suojaavainen". Itse asiassa viimeiset sanat jotka Jeesus Raamatussa sanoo, ovat (Ilm 22:16): "'…Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti.'"


Daniel oli viety Assyrian pakkosiirtolaisuuteen ensimmäisessä erässä niinkuin Hesekielkin. Molemmille jalosukuisille tai lahjakkaille miehille vankeus oli traaginen: Hesekielin pappeudella ei ollut mitään virkaa kaukana Jerusalemin temppelistä - varsinkaan kun se oli hävitetty.  Daniel taas oli ilmeisesti juuri Bar mitsva, käskyn pojan iässä, jossa hänelle piti alkaa opettaa Jumalan lakia täysin palkein. Sukukypsyyden kynnyksellä pojan katsottiin olevan itse vastuussa itsestään Jumalan edessä, kuohittavalta poistettiin kivekset jotta ajatus ei harhailisi. Vähintään Daniel joutui toveriensa kanssa keskelle täyttä aivopesua uuden kielen opettamista ja uutta epäjumalaa mukailevaa BELsassar nimeä myöten. (Vrt. DaniEL, joka merkitsee "Herra on tuomarini". Belsassar merkitsee "Beelin (tai Baalin) suosikki" tai "Beel suojelkoon kuningasta!". Myös Danielin kolme toverusta saivat uudet nimet epäjumalien mukaan.)

 

Kaksi Hesekielin hahmoa oli syvältä menneisyydestä, yksi nykyisyydestä. Daniel oli Hesekielin sukupolven kuuluisin juutalainen vieraalla maalla ja varmasti todellinen hahmo. Hesekiel kenties tunsi Danielista samaa ylpeyttä kuin amerikansuomalaiset Teemu Selänteestä. Vaikka nämä kolme hahmoa ovat siis aivan eri aikakausilta, Hesekiel rinnasti heidät. Yhteistä näille kolmelle miehelle oli lisäksi syvä huoli ympäröivistä jumalattomista läheisistään ja kiintymys omaan kansaansa.

 

Daniel havaitsi omassa nuoruudessaan vielä eläneen profeetta Jeremiaan kirjoituksia lukemalla, että Jerusalemin temppeli tulee olemaan raunioina vain 70 vuotta. Todennäköisesti Daniel vaikutti myös taustalla kuin legendaarisen britti Arthurin Merlin-taikuri konsanaan, kun kuningasten kuninkaat ja herrain herrat meedialainen Daarejaves ja persialainen Kyyros antoi lupauksiaan Jerusalemin ja temppelin uudelleenrakentamisesta parivaljakko Nehemian ja Esran aikaan saavuttaessa. Nehemiaan kirjassa sanotaan jopa, että uuden temppelin harjannostajaisissa oli läsnä vanhuksia, jotka vielä muistivat alkuperäisenkin temppelin, jolloin naurua ei voinut erottaa itkusta. Nehemian itsensä virka-asema suurkuninkaan juomanlaskijana oli valtakunnan kakkosmiehen asema. Kyse ei ollut vain poliittisesta pääministeristä, vaan myös henkivartioston päälliköstä johon suurkuningas henkilökohtaisesti luotti juonittelujen keskellä henkensä viime kädessä. Tästä asemastaan Nehemia luopui ja lähti pölyä nielemään. Suurkuninkaalle itselleen hänen menettämisensä oli kuin oikean käden menetys. Ministerit vaihtuvat - virkamiehet säilyvät. Martin Bormannin sanotaan ohjailleen Hitleriä ja säädelleen sitä, mitä johtajalle kerrottiin. (Mies muuten livahti karkuun Hitlerin viimeisestä bunkkerista, vaikka paikka oli saarrettu joka suunnalta. Kenties hänen poikansa ovat tehneet uransa tunnettuinakin yritysjohtajina omiin päivimme saakka.) Toiset hurskaista menestyivät maallisesti Vanhassa Testamentissa, toiset eivät. Menestyneestä puolikkaasta Daniel käsittääkseni oli Joosefin, Mooseksen ja Daavidin ohi valtapoliittisesti kaikkein merkittävin hahmo. Parhaimmillaan Persian suurkuningas hallitsi Ester 1:1 mukaan 127:a maakuntaa Intiasta Etiopiaan.

 

 

DanielIN KOULUKUNTA

Miksi kirkkohistoriassa on ollut niin vaikea käsitellä profeetta Danielia eunukkina ja astrologina? Lasta ei pitäisi heittää pois pesuveden mukana. Saatana ei luo uutta, vaan väärentää Jumalan luomuksia. Jospa, ennen kuin tähdistä opettamisen perinne muuttui okkultismiksi ja spiritismiksi, sillä oli kirkkaan raitis pedagoginen merkitys? 

Talmudin mukaan erityisesti Isaskarin heimo harrasti tähtien tutkimusta (1 Aik. 12:33 viitaten), mutta sen mukaan muinaiset patriarkat tiesivät tähdistä enemmän ennen, kun Kirjoituksia ei vielä ollut. Talmud pitää tähtien tutkimusta lahjakkaan henkilön velvollisuutena, mutta itse Raamattu ei näin sano. Israelilaiset eivät babylonialaisten, egyptiläisten ja kreikkalaisten tavoin harrastaneet astrologiaa tai astronomiaakaan. Encyclopaedia Judaican mukaan Eläinradan 12 kuviota liitetään kuitenkin heimoihin myös tooran hepreassa. 

Pohtikaamme kuitenkin ensin noin 545-535 eKr. kirjoitetun Danielin kirjan päähenkilön juutalaisen oppineisuuden perinteelle täysin vierasta (5 Moos. 23:1) kastraatiota. Tälle itämaan tietäjälle ja viisaalle ei mahdollisesti juutalaista partaa kasvanut – aivan samoin kuin veljensä eivät tunnistaneet Joosefiakaan joka oli egyptiläisittäin puettu ja muotoiltu parraltansa. Jeesus sanoi olevan kolmenlaisia ihmisiä joille avioliitto ei ole hyvä valinta: 1) Syntymästään saakka avioliittoon sopimattomat; 2) Ihmisten avioliittoon sopimattomaksi tekemät; sekä 3) Jumalan valtakunnan tähden itsensä avioliittoon sopimattomaksi tehneet.

 

Toki ihminen voi menettää sydämensä nuoruuden rakkautensa tähden pysyvästi ja verrata kaikkia muita ihmisiä tämän jälkeen entiseen haavekuvaan. Mutta muinaisissa kulttuureissa koulutus oli niin suuri sijoitus, että kurinalaisuutta ja määrätietoisuutta haettiin vähemmän romanttisin keinoin. Kastraatio vaikuttaa sukupuoli-identiteettiin ja persoonallisuuteen, mutta VT teroittaa: "Älköön kuohittu sanoko: 'Olen vain kuiva puu'" (Jes 56:3).

 

Perimätieto jatkaa Apostolien tekojen ehkä ironisemmasta kohtauksesta – Filippuksen seikkailujen ja etiopialaisen hoviherran lyhyestä kohtauksesta - pidemmälle. Filippuksen lennot päättyivät sarkastiseen lauseeseen: "…kunnes tuli Kesareaan." Myöhemmin Teot kertovat, että Filippus oli löytänyt paikkakunnalta tulevan puolisonsa, jonka kanssa hänellä oli myöhemmin neljä profetoivaa tytärtä. Mutta Filippuksen kastama nubialainen eunukki perusti perimätiedon mukaan maailman vanhimman katkeamatta toiminnassa olleen kristillisen kirkon – Afrikan sarven koptikirkon! Teot antavat miehestä erittäin voimakkaan realistin ja toiminnan miehen kuvan. Hän totesi ettei voi ymmärtää Jesajaa ilman selitystä, eikä kauan haikaillut kun käski kastaa itsensä. Äärimmäisen lyhyestä kohtauksesta huolimatta eunukin määrätietoisuus riitti "jälkeläisiin" nyt vielä 1960 vuoden jälkeenkin.

 

Mutta missä näkyy Danielin määrätietoisuus? Keitä olivat Danielin lapset? Kaksoisvirtain maa, Mesopotamia, Sumer, Kaldea – Irakin alueessa on kyse ihmiskulttuurien kehdosta ennen Genesis 10 "Kansojen Taulujen" 70 kansan kansainvaelluksia. Jeesuksen aikana maailman vanhimman korkeakulttuurin viimeisimmän imperiumin tähti oli laskemassa lopullisesti, Rooman rautaisen lantion vahvistuessa. Siinä vaiheessa kun Idän kuninkaaksi aletaan huudella juutalaista, on taru lopussa.

 

Danielin kirja tunnettiin nimenomaan Messiaan tulon profetiana Vanhasta Testamentista. Se mm. esittelee käsitteen "Ihmisen Poika". Se myös esittelee Jeesuksen "adjutantin" Gabrielin ("Jumalan mies"), joka myöhemmin ilmestyi Marialle ja Joosefille. (Ja jonka myös Muhammed väitti ilmestyneen itselleen.) Judaismissa Danielia on pidetty epätavallisena profeettana. Itse asiassa juutalainen Raamatun kokoonpano Tanach ei sijoita Danielia oman VT:mme tai Septuagintan tavoin profeettojen ("navi", josta lienee sana "navigaattori") kirjoihin lainkaan, vaan "kirjoituksiin" (Hagiographa). Syy on siinä, että Daniel ei kohdistanut sanojansa omille aikalaisillensa vaan tuleville polville. Kirja jopa päättyy kehotukseen sulkea kirja oikeata aika odottamaan: ”Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.” (12:3-4).

 

Mikä ja kuka tahansa Danielin koulukunta olikin, he olivat kärsivällisiä oppilaita jotka jäivät odottamaan Messiaan tähteä - liki 490 vuodeksi. Matteus käyttää sanoja aster, tähti, ja anatole eli nousta tai itä. Meilläkin on käsky herpaantumatta valvoa ja odottaa. Me odotamme Messiaan toisen tulemuksen ”merkkiä” (semeion). Se merkki vaan ei tule jäämään huomiotta yhdeltäkään maan päällä asuvalta, tietäjältä tai tietämättömältä!

 

 

Idän uhka

"Raja railona aukeaa, edessä Aasia, itä. Takana länttä ja Eurooppaa, varjelen vartija sitä… Synkeä, kylmä on talviyö, hyisenä henkii itä. Siel' on orjuus ja pakkotyö, tähdet katsovat sitä. Kaukaa aroilta kohoaa Iivana Julman haamu. Tuonen henki se ennustaa: Verta on näkevä aamu." Näin runoili Aunuksen partisaanina mielenterveytensä menettänyt Uuno Kailas. Juutalaiset suhtautuivat "Itään" vielä voimakkaammalla varauksella kuin suomalaiset omaan itänaapuriinsa. Kaikki paha ja ylivoimainen tuli Idästä. Itää vihattiin. Jordanin tuonpuoleinen maa oli itää (Tuom 6:3, Gen 29:1). "Tämä mies oli kaikista Idän miehistä mahtavin", kertoo kirjan toimittaja (Job 1:3) (toimittaja saattoi olla Mooses Midianin vuosinansa). Jobin toimittaja viittaa Jobin hurskauteen apologeettisesti: Job asui Idässä, vieläpä muinaisessa idässä. Hän oli vieläpä pelottavan idän mahtavin mies - ja tunsi tästä huolimatta ainoastaan yhden Jumalan. "Jos suvaitsin tulla heidän luokseen, niin minä istuin ylinnä, istuin kuin kuningas sotajoukkojensa keskellä, niin kuin se joka murheelliset lohduttaa". (Job 29:25).

 

Kaikki paha tuli, muka, idästä. Samaa uhkaa huokuu myös Ilmestyskirjan ilmaisu lopun aikojen sodasta, jolloin suuret virrat kuivuvat ennennäkemättömän suurten äärimmäisen idän armeijoiden marssia sotaan. Mutta myös Abram oli idästä. Hän oli Kaldean Uurista eli tähtien lukijoiden maasta.

 

 

TODISTE EVANKELIUMIN UNIVERSAALISUUDELLE, HUMPUUKIA, VAI ASTROLOGIAA?

Raamattu tuomitsi astrologian jo silloin, kun se vielä otettiin vakavasti. (5 Moos. 4:19; Jes 47:11-14; 2 Kun 23:5; Apt 7:42, 43 jne.) Juutalaisten isä Aabraham toi Jumalan taivaasta maan päälle ihmisien keskelle, jotka palvoivat taivaankappaleita jumalinaan. Isä Aabraham puihui "taivaan JA maan Jumalasta" (1 Moos 24:3). Vaikka astrologiassa oli pakanallinen riittipuolensa, oli siinä jo tuona aikana kuitenkin myös raittiimpi luonnontieteellisen eksakti puolensa, josta itse asiassa syntyi koko matematiikan ja astronomian tieteenalat.

 

5 Moos 12:30-32 on eräs teksteistä jotka kieltävät tähtien itsensä palvonnan. Ymmärtääkseni kiellon ydin on sama kuin mihin Israelin kansa 2 Kun 18:4 mukaan lankesi alkaessaan rukoilla Jumalaa vaskikäärmeen kautta, jonka piti olla vain symboli. Sen sijaan se sai nimen, Nehustan. Pelkään, että samassa hengessä meillä on vaara tehdä pakanallinen riitti myös ehtoollisartikkelien sekä kasteen elementtien korottamisesta sinänsä. Ne ovat symboleja. Katolinen transsubstantaatio-oppi meni ehtoollisvälineiden palvonnassaan niin pitkälle, että ehtoollisen latinankielisistä asetussanoista (joiden aikana viinin piti muuttua oikeasti vereksi ja öylätin oikeasti lihaksi) tuli väännös ”hokkus pokkus”!

 

 

Horoskoopit Israelin kalenterikuukausina?

Juutalaiskristillinen usko ei ole ainoastaan ilmoitususko. Nimenomaan juutalaisuus oli muistamisen usko. "Tämä on se sana, jonka te olette alussa saaneet." "Alussa oli sana." Pakanallisista kreikkalaisista sen sijaan sanottiin, ettei heillä ollut "aikaa kuin uutta kuulemaan ja uutta oppimaan" (Apt 17). Kyse ei ollut mistään ainutlaatuisesta, vaan kaikkien kansojen, kielten ja kulttuurien yhteisestä perimätiedosta, joka valitun kansan piti välittää eteenpäin.

 

Jos ”Eläinradan evankeliumi” on totta, olisi teologian ensimmäinen standardi Eläinradan 12 pääkuvion ja 36 apukuvion eli dekaanin pelastushistoriallinen runko. Juutalainen kalenteri on tänä päivänäkin kuukalenteri, eikä aurinkokalenteri. Ja juutalaisen kalenterin kuukaudet ovat nimetty – ei se siittä parane! - horoskooppien mukaan. Paitsi että alun perin kyse ei ollut yksilöille ennustamisesta vaan koko ihmiskunnan pelastuksen viitoittamisesta. Sekä Jaakobin että Mooseksen testamentit, kuten Joosefin uni veljistänsä 11:nä tähtenäkin, Genesiksessä viittaavat tähtien tarinaan ja symboleihin. Israelin 12 heimon tunnuskuviot olivat niin ikään Eläinradan kuvioita. Job 38:32 kysyy: "Voitko tuoda esiin eläinradan tähdet (mazzaroth) aikanansa?" Jumala näyttää siis säätäneen Eläinradan tähdistöille aivan erityisen aikataulun. Kommentaareissa ollaan yksimielisiä siitä, että sana mazzaroth tarkoittaa nimenomaan horoskoopeista tuttuja eläinradan tähdistöjä.

 

Kuviot esiintyvät samassa järjestyksessä kaikissa antiikin kirjakulttuureissa Kiinasta Intiaan, Etiopiaan ja Roomaan, lähinnä kierron aloituskohdassa on epäselvyyksiä. Tyypillisesti aloituskohtaa selventämään kaiverrettiin sfinksi, jonka naishahmo viittasi aloitussymboliin eli Neitsyen kuvioon (Naftali tai Asser), ja leijonan takaruumis viittasi viimeiseen symboliin eli Leijonaan (Juuda). Toisin sanoen "Neitsyt on tuleva raskaaksi. Synti täytyy sovittaa (Vaaka, Asser tai Daan). Leijona on voittava ja murskaava käärmeen pään."

 

Ennen kellon keksimistä vain tähtien liikkeet näyttivät luotettavilta ja muuttumattomilta. Opetus saattoi pohjautua ilta illalta toistuviin tähtirykelmiin – ainoaan asiaan joka ei tulisi muuttumaan Vedenpaisumuksessa ja alkumantereen tuhoutumisen katastrofeissa. Raamattu ei kerro, ketkä patriarkoista olisivat pelastuksen ABC:n standardit ja symbolit laatineet. Arabialaisen perinteen mukaan (sekä mahdollisesti vanhan farisealaisen kurinalainen tutkijan, juutalais-roomalaisen historioitsijan ja takinkääntäjän Flavius Josefuksen mukaan) työ olisi pääosin tehty Seetin ja ensimmäisen profeetan Eenokin toimesta. Tilanne olisi muistuttanut suomalaista metsäläistä joitakin vuosisatoja sitten katolisessa tai ortodoksisessa kirkossa. Kirkkoslaavin tai latinan jättäessä hartaammankin mielen kylmäksi, oli opetuksen parasta antia kuulemma kattomaalaukset.

 

Jos Evankeliumi Eläinradan mukaan on ollut tosiasia alkukulttuureille, on sen pelastava arvo tarkoinkin hiottuna ollut rajallinen. Enemmänkin voisi otaksua, että se on pohjustanut kulttuureita aikanaan vastaanottamaan sanoman evankeliumin profeetallisuudesta ja realismista. Siis siitä, ettei kyse ole pelkästä uskonnosta ja hypystä tyhjyyteen ilman perusteluita. Kol 1:25-26 kertoo, että evankeliumi ilmoitettiin - tarkemmin ja kokonaisuudessaan - vasta viimeisenä aikana. ”Kuinka kukaan voi uskoa, ellei kukaan julista?” (Room. 10:14-15.) Muistettakoon kuitenkin, että myös Apostolien Teoissa Paavali viittaa ateenalaisille heidän omaan profeettaansa joka legendan mukaan kehotti rukoilemaan ”tuntematonta ja ainoata oikeaa Luoja-Jumalaa” nälänhädässä, aivan kuten epistolassa Tiitukselle viitataan Tiituksen seurakunnan Kreetan omaan runoilijaan.

 

Lohdullista Itämaan tietäjissä on se, että sana syntyneestä Vapahtajasta ilmoitettiin myös paimenille. Paimenen homma oli aikansa alin hanttihomma. Mutta heitä arvostettin realistisina ”jalat maassa” -todistajina kaikkein eniten, kun enkelisotilaiden komentaja ilmoitti osastonsa. Tutkijat ovat joskus yksiä, ruumiillisen eli rehellisen työn tekijät toisia. Snl. 25:2 ”Jumalan kunnia on salata asia, ja kuningasten kunnia on tutkia asia.”

 

1 Piet. 1:10-11 on hieno kuvaus tutkimuksen kunniallisuudesta: ”Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. He ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta... ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.”

Jälkimmäinen kielikuva tulee Liiton arkista, jonka päällistä varjostamaan Jumala käski rakentaa kerubit ikään kuin kurkistamassa alaspäin, nähdäkseen mitä arkki sisälsi.

”Ei tehoa taika Jaakobiin”, joutui hurskasteleva noita Bileam toteamaan. 4 Moos 24:17: "Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista.

Mitä Horoskoopit merkitsivät alunperin? Lue koko Tähtien Tarina, Evankeliumi Eläinradan mukaan: http://www.helsinki.fi/~pjojala/horoskoopit.htm

 

Pauli Ojala

Antiikkitiedon kirppiskeräilijä

Tuohiurkuri

 

Lähteitä

Peruslähteet aiheesta ovat jo 1800-luvun puolelta, eikä asianmukaisesti päivitettyä teosta Evankeliumista Eläinradan mukaan ole ilmestynyt. Teoriaa on myös kritisoitu ankarasti. Suomenkielellä aiheesta ei ole ilmestynyt koskaan kirjaa.

Joseph A. Seiss (1884), Gospel in the Stars

Ethelbert. W. Bullinger (1893), The Witness of the Stars

Richard H. Allen, Star Names: Their Lore and Meaning

Frances Rolleston, Mazzaroth

William D. Banks, Bill Banks, The Heavens Declare

Encyclopaedia Judaica

Kings from Cyrus to Darius III:

Cyrus 559–530 B.C.E.

Cambyses 530–522

Darius I 522–486

Xerxes I 486–465

Artaxerxes I 465–424

Xerxes II 424–423

Darius II 423–404

Artaxerxes II 404–359

Artaxerxes III 359–338

Arses 338–336

Darius III 336–330

 

Pauli.Ojala@gmail.com

Liite: Harry Potter - suomi - Harry Potter -sanakirja; Potter - suomi - Potter -sanakirja

English

suomi/Jaana Kapari

Swedish/Lena Fries-Gedin

Bloomsbury

Tammi

Tiden

Ludovic "Ludo" Bagman

Ludovic "Ludo" Bagman

Ludovic "Ludo" Bagman

Beater

lyöjä

slagman

Beauxbatons

Beauxbatons

Beauxbatons

Bertie Bott's Every Flavour Beans

Bertie Bottin joka maun rakeet

Bertie Botts bönor i alla smaker

Prof. Binns

Prof. Binns

Prof. Binns

Sirius Black

Sirius Musta

Sirius Black

Blast-Ended Skrewts

Räiskeperäiset sisuliskot

Sprängstjärtsskrabbor

Bludger

ryhmy

dunkare

Boggart

mörkö

Boggart

Buckbeak

Hiinokka

Vingfåle

Millicent Bulstrode

Millicent Bulstrode

Millicent Bulstrode

Sir Cadogan

Ritari Cadogan

Sir Cadogan

Chaser

jahtaaja

Jagare

Vincent Crabbe

Koukkujalka

Vincent Crabbe

Colin Creevey

Colin Creevey

Colin Creevey

Crookshanks

Crookshanks

Krumben

Bartemius ("Barty") Crouch

Bartemius "Barty" Kyyry

Bartemius ("Barty") Crouch

Daily Prophet

Päivän Profeetta

Daily Prophet

Death Eater

Kuolonsyöjä

Dödsätare

Fleur & Gabrielle Delacour

Fleur & Gabrielle Delacour

Fleur & Gabrielle Delacour

Sir Patrick Delaney-Podmore

Sir Patrick Delaney-Podmore

Sir Patrick Delaney-Podmore

Dementor

ankeuttaja

Dementor

Diagon Alley

Viistokuja

Diagongränden

Cedric Diggory

Cedric Diggory

Cedric Diggory

Dobby

Dobby

Dobby

Albus Dumbledore

Albus Dumbledore

Albus Dumbledore

Durmstrang

Durmstrang

Durmstrang

Vernon, Petunia & Dudley Dursley

Vernon, Petunia & Dudley Dursley

Vernon, Petunia & Dudley Dursley

Errol

Errol

Errol

Fang

Tora

Fang

The Fat Lady

lihava leidi

Tjocka Damen

Fawkes

Fawkes

Fawkes

Arabella Figg

Arabella Figg

Arabella Figg

Argus Filch

Argus Voro

Argus Filch

Seamus Finnigan

Seamus Finnigan

Seamus Finnigan

Firebolt

Tulisalama

Åskvigg

Prof. Flitwick

Professori Lipetit

Prof. Flitwick

Floo powder

Hormipulveri

Flampulver

Flourish & Blotts

Säilä & Imupaperi

Flourish & Blotts

Fluffy

Pörrö

Fluffy

Cornelius Fudge

Cornelius Toffee

Cornelius Fudge

Galleon

kultakaljuuna

Grymm

Gregory Goyle

Gregory Goyle

Gregory Goyle

Hermione Granger

Hermione Granger

Hermione Granger

Grim

Kalmakoira

Grim

Gringotts

Irveta

Gringotts

Gryffindor

Rohkelikko

Gryffindor

Rubeus Hagrid

Rubeus Hagrid

Rubeus Hagrid

He-who-must-not-be-named

Hän-Joka-Jääköön-Nimeämättä

Han-Som-Inte-Får-Nämnas

Hedwig

Hedwig

Hedwig

Hogsmeade

Tylyaho

Hogsmeade

Hogwarts

Tylypahka

Hogwarts

Madam Hooch

Matami Huiski

Madam Hooch

Howler

räyhääjä

illvrål

Hufflepuff

Puuskupuh

Hufflepuff

Bertha Jorkins

Bertha Jorkins

Bertha Jorkins

Igor Karkaroff

Igor Irkoroff

Igor Karkaroff

Keeper

pitäjä

vaktare

The Knight Bus

Poimittaislinja

Nattbussen

Knockturn Alley

Iskunkiertokuja

Svartvändargränd

Knut

pronssisulmu

knuting

Viktor Krum

Viktor Krum

Viktor Krum

The Leaky Cauldron

Vuotava noidankattila

Den Läckande Kitteln

Gilderoy Lockhart

Gilderoy Lockhart

Gyllenroy Lockman

Neville Longbottom

Neville Longbottom

Neville Longbottom

Remus Lupin

Remus Lupin

Remus Lupin

Walden Macnair

Walden Macnair

Walden Macnair

Draco Malfoy

Draco Malfoy

Draco Malfoy

The Marauder's Map

kelmien kartta

Marodörkartan

Olympe Maxime

Olympe Maxime

Olympe Maxime

Minerva McGonagall

Minerva McGarmiva

Minerva McGonagall

The Mirror of Erised

Iseeviot-peili

Erised-spegeln

Moaning Myrtle

Murjottava Myrtti

Missnöjda Myrtle

Alastor "Mad Eye" Moody

Alastor "Villisilmä" Vauhkomieli

Alastor "Monsterögat" Moody

Moony

Kuutamo

Måntand

Mudblood

kuraverinen

Smutsskalle

Muggles

jästit

Mugglare

Nearly Headless Nick

melkein päätön Nick

Nästan Huvudlöse Nick

Sir Nicholas de Mimsy-Porpington

Sir Nicholas de Mimsy-Porpington

Sir Nicholas de Mimsy-Porpington

N.E.W.T.s (Nastily Exhausting Wizarding Tests)

S.U.P.E.R.
(Se Uskomattoman Paha Erittäin Raskas)

FUTT
(Fruktansvärt Utmattande Trollkarls-Test)

Mrs Norris

Norriska

Mrs Norris

Omnioculars

kaikkarit

Omnikikare

O.W.L.s
(Ordinary Wizardings Levels)

V.I.P.
(Velhomaailman ihmeisiin perehdyttävä)

GET-prov
(Grund-Examen i Trollkonst)

Padfoot

Anturajalka

Tramptass

Parseltongue

Kärmeskieli

Parselspråk

Peeves

Riesu

Peeves

Pensieve

Ajatuseula

Minnessåll

Peter Pettigrew

Peter Piskuilan

Peter Pettigrew

Piers Polkiss

Piers Polkiss

Piers Polkiss

Pigwidgeon ("Pig")

Posityyhtynen ("Possu")

Piggelin ("Pig")

Polyjuice Potion

Monijuomaliemi

Polyjuice-elixiret

Poppy Pomfrey

Poppy Pompfrey

Poppy Pomfrey

Portkey

Porttiavain

Flyttnyckel

Lily, James, Harry Potter

Lily, James, Harry Potter

Lily, James, Harry Potter

Privet Drive

Likusteritie

Privet Drive

Prongs

Sarvihaara

Tagghorn

Quaffle

kaato

Klonken

Quality Quidditch Supplies

Hienoja huispausvarusteita

Förstklassiga Quidditchtillbehör

Quidditch

huispaus

Minnsallt

Prof. Quirrel

Professori Orave

Prof. Quirrel

Ravenclaw

Korpinkynsi

Ravenclaw

Remembrall

Muistipallo

Remembrall

Tom Marvolo Riddle

Tom Lomen Valedro

Tom Gus Mervolo Dolder

I am Lord Voldemort

I am Lord Voldemort

Ego sum Lord Voldemort

Scabbers

Kutka

Scabbers

Seeker

etsijä

sökare; sikel

Sickle

hopeasirppi

Sickle

Rita Skeeter

Rita Luodiko

Rita Skeeter

Slytherin

Luihuinen

Slytherin

Severus Snape

Severus Kalkaros

Severus Snape

Sneakoscope

ilmiskooppi

Snokoskop

The Golden Snitch

kultasieppi

Den gyllene kvicken

The Sorting Hat

lajitteluhattu

Sorteringshatten

S.P.E.W.
(Society for the Promotion of Elfish Welfare)

S.Y.L.K.Y.
(Samat yhteiset lait kotitontuillekin - yhdistys)

F.I.S.A.
(Föreningen för stöd till husalferna)

Prof. Sprout

Professori Verso

Prof. Sprout

Squib

Surkki

Ynk

Sybill Trelawney

Sibylla Punurmio

Sibylla Trelawney

The Triwizard Tournament

Kolmivelhoturnajaiset

Den Magiska Trekampen

Ron Weasley

Ron Weasley

Ron Weasley

The Whomping Willow

Tällipaju

Det Piskande Pilträdet

Winky

Winky

Winky

Oliver Wood

Oliver Wood

Oliver Wood

Wormtail

Matohäntä

Slingersvans

You-Know-Who

Tiedät-Kai-Kuka

Ni-Vet-Vem

http://www.kp-art.fi/default.htm

 

Pelasta elämä - lahjoita verta!

http://www.haaste.fi/

http://www.veripalvelu.fi/

Safe a Life - Donate Blood!