Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta / Sosiaalivaliokunta

AVOIN KIRJE 

Helsinki 23.5.1995

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta / Edustajiston puheenjohtajisto

 
 

ENTISEN RUOKALARAHASTON KÄSITTELY EDUSTAJISTOSSA

Edustajisto päätti kokouksessaan 16.2.1995 valtuuttaa hallituksen sosiaalivaliokunnan pohtimaan ruokalarahaston käyttötarkoitusta. Edustajiston kokouksessa 11.4.1995 hallituksen jäsen, sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja Minna Huomo esitteli sosiaalivaliokunnan esityksen rahaston käyttötarkoitukseksi. Keskustelun jälkeen asia palautettiin uudelleen sosiaalivaliokunnan käsittelyyn. Kokouksen 11.4.1995 pöytäkirjan mukaan edustajisto toivoi, että "tuleva käyttötarkoitus olisi mahdollisimman paljon suoraan kuntalaisia tukeva, mahdollisesti tietotekniikkaan liittyvä." Sosiaalivaliokunta käsitteli asiaa uudelleen ja teki esityksen, jonka KY:n hallitus otti nimiinsä tehtyään siihen muutamia tarkennuksia. Asia käsiteltiin edustajiston kokouksessa 11.5.1995, jolloin Tommi Pelkonen ja Petteri Harjula toivat esityksen rahaston muuttamisesta KY:n 100-vuotis -juhlarahastoksi. Äänestyksen jälkeen edustajisto päätti muuttaa ruokalarahaston Pelkosen ja Harjulan esityksen mukaiseksi.

Sosiaalivaliokunta haluaa kiinnittää huomiota muutamaan asiaan liittyen ruokalarahaston käytöstä tehtyyn päätökseen ja käsittelytapaan.

Koska edustajisto käyttää ylintä valtaa ylioppilaskunnassa, sillä on oikeus tehdä sellaisia päätöksiä kuin se haluaa. Sosiaalivaliokunnan jäsenet eivät sinänsä vastusta KY:n 100-vuotis -juhlarahastoa. Sen sijaan näiden kyseisten rahojen käyttö tämän tyyppiseen rahastoon on valiokunnan mielestä ristiriidassa ruokalarahaston alkuperäisen käyttöajatuksen kanssa. KY:n 100-vuotis -juhlarahaston idea on sosiaalivaliokunnan mielestä ristiriidassa myös edustajiston kokouksessaan 11.4.1995 esittämien linjojen kanssa.

On ymmärrettävää ja oikeinkin, että KY haluaa palkita niitä kuntalaisia, jotka aktiivisesti osallistuvat ylioppilaskunnan toimintaan. On kuitenkin muistettava, että KY on olemassa kaikkia jäsenmaksunsa maksaneita kuntalaisia varten. Ruokalarahastoa on kartuttanut valtaosa kuntalaisista. Olisi luonnollista, että rahat käytettäisiin tavalla, joka tarjoaa mahdollisimman monelle kuntalaiselle todellisen mahdollisuuden hyötyä rahastosta riippumatta mm. iästä, sukupuolesta, harrastuksista ja henkilökohtaisista mieltymyksistä.

Edustajisto on oikea paikka käydä keskusteluja päätöksiin liittyvistä vaihtoehdoista. Tässä tapauksessa tapa, jolla edustajisto käsitteli hallituksen nimiinsä ottamaa sosiaalivaliokunnan esitystä osoitti välinpitämättömyyttä sosiaalivaliokuntalaisten työtä kohtaan. Kaikki edustajat eivät selvästikään olleet kunnolla perehtyneet asiaan, eivätkä keskustelun aikanakaan osoittaneet kiinnostuksen merkkejä asiaa kohtaan. Lyhyen keskustelun jälkeen puheenjohtaja lopetti asian käsittelyn ja siirryttiin äänestykseen, vaikka moni edustaja olisi vielä halunnut käyttää puheenvuoron.

Sosiaalivaliokuntalaiset toivovat puheenjohtajiston kiinnittävän huomiota edustajiston työskentelytapaan. Edustajiston tulisi tehdä ratkaisuja edustamiensa kuntalaisten puolesta ja parhaaksi muistaen, että mukavimmalta kuulostava ratkaisu ei välttämättä ole paras. Puheenjohtajiston on omalla esimerkillään ja toiminnallaan pyrittävä varmistamaan esitysten asianmukainen käsittelytapa.

Sosiaalivaliokunta toivottaa edustajiston puheenjohtajistolle ja koko edustajistolle lämmintä kesää.
 
 

Mia Eerikäinen
Paula Hämäläinen
Antti Laukkanen
Nina Mäkelä
Janne Niemi
Mia Poutiainen
Mari Seppälä
Pirita Turtola
Helena Turunen
Päivi Ylinen
Minna Huomo
Sanna Heikkinen, sosiaalisihteeri

Vanhan lehmän navetta
Nuoremman lehmän kauppa
Jannen kotisivu

janne.niemi@iki.fi     Valid HTML 4.01!