Kuvaus: C:\HY-data\MUSTAJOK\documents\Vanha kotisivu\kuvat\logo-eng.gif

This is my old homepage The new one can be found in the TUHAT- database

 
Kuvaus: C:\HY-data\MUSTAJOK\documents\Vanha kotisivu\kuvat\main_kuva.gif

Kuvaus: C:\HY-data\MUSTAJOK\documents\Vanha kotisivu\kuvat\rover\blankko.gif

Kuvaus: C:\HY-data\MUSTAJOK\documents\Vanha kotisivu\kuvat\rover\vaakaviiva-vasen.gif

Kuvaus: Curriculum vitae

Kuvaus: Julkaisut

Kuvaus: Verkkoaineisto

Arto Mustajoki
Professor of Russian Language and Literature

Kuvaus: C:\HY-data\MUSTAJOK\documents\Vanha kotisivu\kuvat\rover\vaakaviiva.gif

University of Helsinki
Department of Modern Languages

P.O. Box 24
FI-00014 Helsinki
tel. 09-19122986, fax 09-19122974
arto.mustajoki@helsinki.fi