Den med ärende till mej, har möjligtvis nytta av nedanstående.

Use the below information as appropriate.


Kontaktinformation

Adress: Svenska Kemen
Kemiska institutionen
Helsingfors universitet
00014 Helsingfors
Finland
Rum: B436, Chemicum
Tel: 02941 50177
e-post: mikael.johansson@iki.fi

Contact information

Address: Laboratory for Instruction in Swedish
Department of Chemistry
University of Helsinki
FI-00014 University of Helsinki
Finland
Room: B436, Chemicum
Tel: +358-2941 50177
e-mail: mikael.johansson@iki.fiTillbaka till första sidan.