Mika Juvelan kotisivu

Aloitin Helsingin yliopiston Observatoriolla tutkijana syksyllä 1992. Tällä hetkellä toimin yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston fysiikan laitoksessa. shadow

Pääasialliset tutkimusaiheeni ovat
Säteilynkuljetus: miten kohteista havaittavan säteilyn ominaisuudet riippuvat niissä vallitsevista fysikaalisista ominaisuuksista. Olen kehittänyt ohjelmia joiden avulla pystytään mallintamaan sekä tähtienvälisen kaasun että tähtienvälisten pilvien pölyhiukkasten lähettämää säteilyä.
Tähtienvälinen aine eli Linnunradassa ja muissa galakseissa oleva kaasu ja pöly. Olen erityisen kiinnostunut tiheistä pilvistä, joissa tähtienvälisestä aineesta syntyy uusia tähtiä.
Infrapunagalaksit ja ekstragalaktinen taustavalo.
Planck- ja Herschel- satelliitteilla toteutettavat tutkimukset. Nämä kaksi satelliittia laukaistiin avaruuteen toukokuussa 2009. Lisätietoja projektista löytyy täältä.


Alla on lista opettamistani kursseista:

syksy 2000 Teoreettisen astrofysiikan jatkokurssi
kevät 2001Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II
syksy 2001 Tähtitieteen matemaattiset menetelmät I
kevät 2002Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II
syksy 2002 Tähtitieteellisen data-analyysin menetelmät
kevät 2003 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II
syksy 2003 Tähtitieteen matemaattiset menetelmät I
kevät 2004 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II
syksy 2004 Teoreettisen astrofysiikan jatkokurssi
syksy 2005 Tähtitieteen matemaattiset menetelmät I
kevät 2006 Tähtitieteellisen data-analyysin menetelmät
syksy 2006 Tähtitieteen matemaattiset menetelmät I
syksy 2007 Tähtitieteen matemaattiset menetelmät I
kevät 2008 Teoreettisen astrofysiikan jatkokurssi
syksy 2009 Tähtitieteen matemaattiset menetelmät I
kevät 2010 Tähtitieteen data-analyysin menetelmät
talvi 2010/11 Tähtitieteen perusteet
kevät 2011 Säteilynkuljetus
syksy 2011 Tähtitieteen matemaattiset menetelmät
syksy 2011 Molekyylipilvet ja tähtien synty
talvi 2011/2012 Tähtitieteen perusteet
kevät 2012 Tähtitieteen data-analyysi ja inversiomenetelmät
syksy 2012 Tähtitieteen matemaattiset menetelmät
talvi 2012/2013 Tähtitieteen perusteet
kevät 2013 SäteilynkuljetusOlen tehnyt sivustoa, jonka tarkoituksena olisi tukea lukioissa tapahtuvaa tähtitieteen opetusta. Projekti on hieman suvantovaiheessa mutta tämänhetkisen tilanteen voit tarkastaa täältä.


muuta...

  • Koeluento 11.12.2001: Spiraaligalaksit  
  • Luento 'Inverse problems in the analysis of astronomical images', Finnish Graduate School in Astronomy and Space Physics, 9.6.2006, pdf-tiedosto