Usein kysyttyjä kysymyksiä opetuksesta

Mikä on oppimispäiväkirja?

Miten oppimispäiväkirja arvostellaan?

Tässä esimerkkinä vuoden 2005 arvostelukriteerini:

Sisältö Tällä kriteerillä hyvä päiväkirja osoittaa, että luentoja on kuunneltu tarkkaan ja epäselvät sisällöt (esimerkiksi nimet ja käsitteet) on tarkistettu toisesta lähteestä tai tiedon epävarmuus on vähintäänkin kirjattu tekstiin selkeästi. Tässä suhteessa parhaat päiväkirjat olivat sisällöltään virheettömiä ja hyvin referoituja, ja olennainen sisältö erottui selkeästi epäolennaisesta.

Kriittisyys Kriittisyys voi ilmetä päiväkirjassa monella tavalla riippuen kirjoittajan tyylistä: pääasia on, että kaikkea kuultua ei ole nielty ihan sellaisenaan. Arvostelun kannalta olennaisena pidin, että kriittiset kommentit olivat sidoksissa luentojen olennaiseen sisältöön ja että kommentit oli johdonmukaisesti perusteltu, muutenkin kuin pelkällä mutu-tuntumalla.

Omakohtaisuus Mielipiteet ja omat pohdinnat oli jo ennakko-ohjeissa nostettu päiväkirjalle välttämättömiksi elementeiksi, joten nostin ne myös itsenäiseksi arvostelukriteeriksi. Parhaat arvosanat tästä saaneissa oma ajattelu ja omat kiinnostuksen aiheet olivat selkeästi esillä ja vuoropuhelussa luentojen kanssa.

Johdonmukaisuus Hyvä päiväkirja on sujuvaa tekstiä, jonka rakennetta on helppo seurata ja jossa argumentaatio on johdonmukaista ja perusteltua. Tekstin (kielellisen) ymmärrettävyyden lisäksi plussaa tässä suhteessa oli, että päiväkirjasta hahmottui selkeä punainen lanka, joka johdatti tekstiä sujuvasti luennosta toiseen.


Merja Hottinen, etunimi.sukunimi@helsinki.fi