Musiikintutkimuksen metodologia II (TMU243E 2 op pakoll. / 1 ov)

sl ma 12-14 4b, Hottinen ym. 18.9.-27.11.

Musiikintutkimuksen metodologia II -kurssilla tutustutaan musiikkitieteen erilaisten tutkimusaiheiden metodologisiin kysymyksiin. Luennoitsijat ovat pääosin musiikkitieteen jatko-opiskelijoita ja tutkijoita, jotka käsittelevät metodologisia kysymyksiä omien tutkimusaiheidensa kautta.

Luentosarja jäsentyy lähinnä erilaisten tutkimusaineistojen ja tiedonhankkimistapojen kautta. Yleisemmin metodologiaa käsittelevän johdantoluennon jälkeen kurssin aloittaa Anu Konttinen, joka viimeistelee pitkälti haastatteluaineistoon pohjautuvaa väitöskirjaansa suomalaisista kapellimestareista. Risto Kukkosen tutkimuskohteena ovat suomalaiset menestysiskelmät, joita hän tutkii aineistolähtöisellä menetelmällä. Karoliina Kantelinen puolestaan soveltaa omaa musisointia kansanmusiikin tutkimukseen. Ensimmäisen periodin päättää Elina Paukkunen, joka tekee kenttätyöhön pohjautuvaa musiikkiantropologista tutkimusta.

Jukka Tiilikainen tutkii Sibeliuksen käsikirjoituksia, ja keskustelee myös luennolla nimenomaan käsikirjoitustutkimuksesta. Merja Hottisen luennon aiheena on puolestaan (erityisesti journalististen) tekstiaineistojen tulkinta osana tutkimusprosessia. Ano Sirppiniemi esittelee luennollaan omaa "virtuaalietnografista" tutkimustaan erään musiikkiohjelmiston käyttäjien Internet-yhteisöstä. Toiseksi viimeisellä luennolla keskustelemassa ovat musiikkifilosofiaa eri näkökulmista tutkivat Jarmo Kuitunen ja Juha Torvinen. Kurssi päättyy loppukeskusteluun, jonka yhteydessä voidaan myös palata kurssilla esiin tulleisiin kysymyksiin.

Kurssi on tarkoitettu seminaareja (proseminaari, analyysiseminaari ja laudaturseminaari) tai graduaan aloittaville opiskelijoille.

Ohjelma

18.9. Johdatus metodologisiin kysymyksiin (Merja Hottinen)
25.9. Anu Konttinen
2.10. Risto Kukkonen
9.10. Karoliina Kantelinen
16.10. Elina Paukkunen

(opetukseton viikko)

30.10. Jukka Tiilikainen
6.11. Merja Hottinen
13.11. Ano Sirppiniemi
20.11. Jarmo Kuitunen & Juha Torvinen
27.11. Yhteenveto ja loppukeskustelu (Merja Hottinen)

Suoritustapa

Kurssi suoritetaan n. 10-sivuisella oppimispäiväkirjalla. Päiväkirjan on katettava luentosarjan kymmenestä luennosta ainakin seitsemän. Lisämateriaalina voi halutessaan käyttää myös luennoitsijoiden kirjallisia julkaisuja (artikkeleita, opinnäytetöitä) tai metodologista kirjallisuutta. Oppimispäiväkirjassa on myös hyvä pohtia luentojen antia suhteessa omaan proseminaarin- tai gradunaiheeseen.

Mikä on oppimispäiväkirja?

Miten oppimispäiväkirja arvostellaan?

Oppimispäiväkirjan viimeinen palautuspäivä on ma 11.12. Tällöin tulokset ehtivät kirjautua vuoden 2006 puolelle.

Myös myöhemmästä palautuspäivästä (tammikuulle 2007) voi sopia.

Oppimispäiväkirjat palautetaan Merja Hottiselle joko sähköpostitse tai postilokeroon Vironkatu 1, 2a-kerros.

Lisätiedot

Merja Hottinen, etunimi.sukunimi@helsinki.fi