Musiikkijulkisuus-opintopiiri (TMU215AE tai TMU355AE 5 op / Tmu215A 2,5 ov)

sl pe 12-15 4b, Hottinen, 3.11.-15.12. - huom. ei luentoa 17.11.

Opintopiirissä tarkastellaan musiikin ja yhteiskunnan julkisuusvälitteistä suhdetta perehtymällä kirjallisuuteen ja käymällä läpi esimerkkejä.

Julkisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä musiikin julkisen esittämisen ja välittämisen erilaisia tapoja että musiikkia kommentoivaajulkisuutta. Näkökulma julkisuuteen on musiikkisosiologinen ja mediatutkimuksellinen.

Ohjelma

3.11.2006 Johdanto ja peruskäsitteet
10.11.2006 Musiikki, julkisuus ja medioituminen
24.11.2006 Jullkisuuden tuottaminen: journalistinen työ
1.12.2006 Musiikin julkiset representaatiot
8.12.2006 Julkinen vastaanotto: yleisöt ja maut
15.12.2006 Yhteenveto: musiikkijulkisuus, subjektiviteetti ja valta


Vaatimukset

Kurssin yhteinen osio (3 op = 1,5 ov) rakentuu seuraavasti:
Lisäksi kukin osallistuja laatii n. 7 sivun laajuisen kirjallisen työn vapaavalintaisesta aiheesta (2 op = 1 ov).

Yhteiseen osioon liittyvien tehtävien aiheet ja suoritustapa sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla. Tehtävä voi käsitellä esimerkiksi musiikkijulkisuuteen liittyvää esimerkkitapausta, esitellä jotain mediaa tai yksittäistä toimittajaa tai tiedottajaa. Tehtävä voi painottua joko käytännöllisesti tai teoreettisesti.


Luettava kirjallisuus

Täsmentyy myöhemmin.

3.11. mennessä

10.11. mennessä

24.11. mennessä

1.12. mennessä

8.12. mennessä

15.12. mennessä


Lisätiedot

Merja Hottinen, etunimi.sukunimi@helsinki.fi