After Lee, 1993, 1996, and 1997 (fig. 21), and Tsuji & Müller, 2009

<==o Pareiasauroidea Nopcsa, 1928
  |?-o †Sclerosauridae [maybe aberrant procolophonids (Sues & Baird, 1998, deBraga, 2003)]
  | |?- †Basileosaurus freyi Wiedersheim, 1879
  | `-- †Sclerosaurus armatus v. Meyer, 1859 [Aristodesmus]
  `--o Pareiasauria Seeley, 1888 [Pareiasauridae Cope, 1896 sensu lato]
   |--o †Bradysaurus Watson, 1914b [Brachypareia; Bradysuchus; Koalemasaurus; Platyoropha]; U.Perm.
   | |?- †B. rogersi [Brachypareia]
   | |?- †B. acutirostris [Koalemasaurus]
   | `?- †B. whaitsi
   |-- †Bradysaurus baini (Seeley, 1892) Watson, 1914b; U.Perm.
   `--+-- †“Bradysaurusseeleyi Haughton & Boonstra, 1929
     `--o Velosauria Lee, 1994 sensu Lee, 1997
      |-- †Nochelosaurus alexandri Haughton & Boonstra, 1929 [Nochelesaurus (lapsus calami)] U.Perm.
      `--+-- †Embrithosaurus schwarzi Watson, 1914 [Dolichopareia, Nochelesaurus]
        `--+-- †Bunostegos akokanensis Sidor, Blackburn & Gado, 2003; U.Perm. WCAf.
         `--+-- †Deltavjatia vjatkensis (Hartmann-Weinberg, 1937) Lebedev in Ivakhnenko, 1987 [taxonomic history] U.Perm. EEu.
           `--o Velosauria Lee, 1994 sensu Jalil & Janvier, 2005
            `--o †Pareiasauridae Cope, 1896 sensu stricto?
              |?- †Pareiasauria gen. et sp. indet. 1 [Argana Basin, Marocco] [Jalil & Janvier, 2005]
              |?- †Pareiasauria gen. et sp. indet. 2 [Argana Basin, Marocco] [Jalil & Janvier, 2005]
              |-- “Welgevonden pareiasaur”
              `--+--+-- †Shansisaurus xuecunensis; U.Perm. EAs.
               | `--+-- †Shihtienfenia permica; U.Perm.
               |   `--o †Pareiasuchus
               |    |-- †P. peringueyi
               |    `-- †P. nasicornis
               `--+-- †Sanchuansaurus pygmaeus (sedis mutabilis); U.Perm. CAs.
                 |--o †Pareiasaurus Owen, 1876; U.Perm. [Pareiasuchus Lydekker, 1890; Propappus Seeley, 1888; ?Pareiasuchus Broom & Haughton, 1913]
                 | |?- †P. strubeni
                 | `-- †P. serridens Owen, 1876 [Propappus serridens (Owen, 1876); Propappus omocratus Seeley, 1888; Pareiasaurus omocratus (Seeley, 1888); Pareiasaurus minor Seeley, 1892; Anthodon gregoryi Broom, 1930; Propappus rogersi Broom, 1912; Brachypareia rogersi (Broom, 1912); Bradysaurus rogersi (Broom, 1912); Pareiasaurus pinnatus Olson & Broom, 1937; Pareiasaurus rubidgei Broom, 1940; Anthodon nesemanni Broom, 1940]
                 `--+-- †Scutosaurus karpinskii (Amalitskii, 1922) Hartmann-Weinberg, 1930 [Amalitzkia, Proelginia permiana]; U.Perm. EEu.
                  `--+-- †Arganaceras vacanti Jalil & Janvier, 2005; U.Perm. NWAf.
                    |-- †Parasaurus geinitzi von Meyer, 1857 (non Marsh, 1885) U.Perm.
                    |-- “Kupferschiefer pareiasaur”; U.Perm.
                    |--o †Elginia U.Perm. WEu.
                    |  |?- †E. gordoni
                    |  `-- †E. mirabilis Newton, 1893
                    `--o Pumiliopareiasauria Lee
                     |-- †Nanopareia luckhoffi; U.Perm.
                     |-- †Provelosaurus americanus (Araújo, 1985) [Pareiasaurus americanus Araújo, 1985] U.Perm. SA.
                     `--+--o †Anthodon Owen, 1876; U.Perm.
                       | |?- †A. gregoryi Broom, 1930 [=? Pareiasaurus serridens Owen, 1876]
                       | `-- †A. serrarius Owen, 1876
                       `-- †Pumilopareia pricei Broom & Robinson, 1948 [“Nanoparia” pricei]; U.Perm.

After Lee, 1993, 1996, and 1997 (fig. 21), and Jalil & Janvier, 2005

<==o Hallucicrania
  |?-o †Lathanosuchoidea
  | |--o †Acleistorhinidae
  | | |-- †Colobomycter
  | | `-- †Acleistorhinus
  | `--o †Lanthanosuchidae
  |   |-- †Chalcosaurus
  |   |-- †Lanthaniscus
  |   `-- †Lanthanosuchus
  `--o Pareiasauroidea
   |?-o †Sclerosauridae
   | |?- †Basileosaurus
   | `-- †Sclerosaurus
   `--o Pareiasauria
     |-- †“Bradysaurusseeleyi
     `--+-- †Bradysaurus baini
      `--o Velosauria
        |-- †Nochelesaurus
        `--+-- †Embrithosaurus
         `--+-- †Bunostegos
           `--+-- †Deltavjatia
            `--o Velosauria
              |--o †Pareiasauridae
              | |--+-- †Shansisaurus
              | | `--+-- †Shihtienfenia
              | |   `-- †Pareiasuchus
              | `--+?- †Sanchuansaurus (sedis mutabilis)
              |   |-- †Pareiasaurus
              |   `--+-- †Scutosaurus
              |    `--+-- †Arganaceras
              |      |-- †Parasaurus
              |      |-- “Kupferschiefer pareiasaur”
              |      `-- †Elginia
              `--+-- †Pareiasauria gen. et sp. indet. 1 [Argana Basin, Marocco] [Jalil & Janvier, 2005]
               `--o Pumiliopareiasauria
                 |?- †Nanopareia
                 |-- †Provelosaurus
                 `--+-- †Anthodon
                  `--+-- †Pumilopareia
                    `-- Chelonia

Reference(s):