Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, kesä 2014

Ajankohtaista

Kurssin tiedot

Palaute

Voit esittää kysymyksiä ja antaa palautetta myös tämän palautelomakkeen avulla. Lomakkeen lähettäjästä tallentuu vain käytetyn koneen osoite, joten palautteeseen ei ole mahdollista vastata suoraan. Jos haluat vastauksen, kirjoita viestiin yhteystietosi (tai lähetä sähköpostia).

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali

Häsä J., Oinonen L. & Rämö J.: Johdatus lineaarialgebraan, Osa I (päivitetty 30.8. klo 11.17).

Harjoitustehtävät & ratkaisut

Harjoitustehtävät ja niiden ratkaisut ilmestyvät tähän.

Luentorungot

Luentojen kalvot ilmestyvät kurssin kuluessa päiväkirjaan.

Muuta materiaalia

Kurssin sisältö ja tavoitteet

Kurssin tavoite on tutustuttaa opiskelija vektorilaskennan perusteisiin äärellisulotteisissa reaaliavaruuksissa, joita ovat lukusuora, 2-ulotteinen taso, 3-ulotteinen avaruus sekä yleisemmät n-ulotteiset avaruudet. Lisäksi tutustutaan matriisien käyttöön vektorilaskennan ongelmien käsittelyssä.

Kurssilla opittavia käsitteitä ovat mm. virittäminen, vapaus, kanta, dimensio, matriisi, käänteismatriisi, determinantti, pistetulo, ristitulo ja ominaisarvot.

Tarkempi kuvaus opittavasta sisällöstä on esitetty oppimistavoitetaulukossa.

Harjoitukset

Harjoitustehtävien tekeminen on kurssin tärkein osa!

Harjoitustunnit

Harjoitustehtävien tekemistä varten kurssiin sisältyy 17 harjoitustuntia ennen ja jälkeen luentojen (aikataulu). Harjoitustunneilla työskennellään pääasiassa omassa tahdissa ja tarjolla on henkilökohtaista ohjausta tehtävien tekemiseen tarpeen mukaan. Harjoitustunneilla on myös mahdollista opiskella kurssin asioita yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Useinhan oppiminen on tehokkainta silloin, kun itse selittää asiaa jollekin toiselle.

Osallistumalla aktiivisesti harjoitustunneille voi helpottaa harjoitustehtävien tekemisestä kertyvien lisäpisteiden saamista: jokainen läsnäolokerta laskee alla olevassa taulukossa näkyviä lisäpisteiden rajoja yhdellä prosenttiyksiköllä. Esimerkiksi jos osallistuu 10 harjoitustunnille, riittää maksimilisäpisteiden saamiseen tehdä (90-10) % = 80 % kurssin harjoitustehtävistä.

Harjoitustehtävien palauttaminen ja lisäpisteet

Tehdyt harjoitustehtävät palautetaan viikoittain kirjallisina. Ne on nidottava yhteen, ja päälle on liitettävä täytetty kansilehti. Kansilehteen merkitään tehdyt tehtävät ja henkilökohtainen kurssitunnus. Kurssitunnus muodostetaan ottamalla sukunimestä kolme ensimmäistä kirjainta ja etunimestä kaksi ensimmäistä kirjainta. Esimerkiksi vastuuopettajan kurssitunnus on OIN-LO (Oinonen Lotta). Tehtävät ja kansilehti löytyvät aikanaan tältä sivulta kohdasta Kurssimateriaali. Palautuksen takaraja on aina kunkin viikon perjantai. Tehdyt tehtävät palautetaan joko harjoituksiin, luennolle tai palautuslaatikkoon, joka löytyy Exactumin 3. kerroksen C-siivestä lokeroiden päältä vastapäätä salia C323.

Harjoitustehtävien tekeminen ei ole pakollista mutta on hyvin vaikea omaksua kurssin asioita ilman harjoitusta. Kurssin aikana tehdyistä tehtävistä saa lisäpisteitä seuraavasti:

Tehty vähintään 45 % 60 % 75 % 90 %
Lisäpisteet 1 2 3 4

Pisteiden saaminen edellyttää, että

Myöhässä palautetusta ratkaisusta saa puolikkaan merkinnän. Esim. 40 myöhässä palautettua tehtävää vastaa siis 20 ajoissa palautettua tehtävää.

Kokeet

Kurssikoe on maanantaina 16.6. klo 17:00-20:00.

Laskimia saa käyttää kokeessa samojen periaatteiden mukaisesti kuin ylioppilaskirjoitusten matematiikan kokeessa. Taulukkokirjojen käyttö on kielletty.

Uusintakokeet pidetään keskiviikkona 6.8.14 klo 16-19 ja lauantaina 13.9.14 klo 9-12.

Kokeen arvostelu

Kokeen kokonaispistemäärä on 24. Harjoituslisäpisteillä (maksimi 4 pistettä) voi korvata osan koepisteistä. Arvosanat määräytyvät seuraavan taulukon mukaan:

Yhteispisteet 12 14,5 17 19,5 22
Arvosana 1 2 3 4 5