Lassi A Liikkanen


University of Helsinki / Helsingin yliopisto
Faculty of behavioral sciences / Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Cognitive Science / Kognitiotiede

Sähköpostia minulle : lassi.liikkanen{Ä_T}hels.inki.fi

:: Navigo / gIdeoin 2005 :: *

:: Word documentit (*.doc) *
:: Sekalaisia tekstejä (*.txt) *
:: Muita dokumentteja (mm. Excel taulukot) *
* requires a password