Yhteystiedot

Mietta Lennes, FM, projektisuunnittelija

Postiosoite:
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Humanistinen tiedekunta
PL 24
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite:
Unioninkatu 40 (Metsätalo)
huone A309, 3. krs

fax (09) 191 28313
email: mietta.lennes ATT helsinki.fi


Tätä sivua ei enää ylläpidetä. Katso ajantasaiset tiedot TUHAT-järjestelmästä.

Tutkimus

Haluan auttaa eri alojen tutkijoita käsittelemään puheaineistoja tehokkaammin ja luotettavammin. Haluan auttaa kehittämään käyttäjäystävällisiä ja toimivia työkaluja ja järjestelmiä puheen- ja kielentutkijoille.

Erikoisalojani ovat puhekorpusten rakentaminen ja hallinta sekä puheen analyysi Praat-ohjelmalla.

Foneetikkona olen kiinnostunut puheen äänteellisestä vaihtelusta ja ajallisesta luonteesta sekä erityisesti siitä tavasta, jolla ihmisten kesken jaettu kieli kehkeytyy ja muovautuu heidän päivittäisen kanssakäymisensä pohjalta. Minua kiinnostaa myös toisen ja vieraan kielen ääntämisen oppiminen, joka on vielä nykyäänkin melko heikosti tunnettu alue. Olin mukana nykykielten laitoksen ProoF-tutkimushankkeessa (2008-2011), jossa tutkittiin maahanmuuttajien suomen ääntämistä.

Tulossa olevan fonetiikan alan liittyvän väitöskirjani otsikko on Phonetic correlates of word frequency in spoken everyday Finnish. Työssäni olen tutkinut sitä, kuinka tietyn sanan yleisyys puheessa liittyy sen ääntämiseen. Käsikirjoitus on parhaillaan esitarkastettavana.

CLARIN ProoF-tutkimushanke