Suomen kielen laitoksen Praat-kurssi S-2002

Mietta LennesPraat-linkkejä

Praat-ohjelman kotisivu

Suomenkielinen Praat-opas

Mistä saan apua Praatin käytössä?


Kokeiluja varten

Äänitiedostoja (keskustelunpätkä)
Samasta osoitteesta löytyvät myös vastaavat TextGrid-tiedostot, joissa on ko. aineiston eräs mahdollinen nimikointi. (Mitä on nimikointi?)

Nimikoituja kysymyslauseita (zip-tiedostona)

Lisää äänitiedostoja (Fonetiikan laitoksen ja kieliteknologian Praat-peruskurssin kotisivulta)


Praatin käyttö laajojen aineistojen analyysissa: Skriptaus

Mitä on skriptaus?

Esimerkkiskriptejä

 1. remove_all_objects.praat
  Poistaa kaikki objektilistassa olevat objektit kerralla. Kysyy ensin varmistuksen.
 2. save_tier_text_with_pauses_to_file.praat
  Tallentaa objektilistalta valitusta TextGrid-objektista tietyllä nimikointirivillä olevan tekstin tavalliseen tekstitiedostoon. Yhdelle riville tulee yhden intervallin/segmentin sisältämä teksti. Jos tekstiä ei ole, ko. riville tulee segmentin (tauon) kesto sulkeissa kolmen desimaalin tarkkuudella.
 3. draw_overlaid_f0_curves_of_files.praat
  Piirtää annetussa hakemistossa olevista äänitiedostoista F0-käyrät päällekkäin samaan kuvaan. Käyrät voi piirtää eri värisinä ja aika-asteikon voi "normalisoida".
 4. save_analysis_pictures_from_intervals.praat
  Tallentaa analyysikuvia tietyn nimikointitason intervalleista/segmenteistä objektilistalta valittujen TextGridin ja LongSound-objektin perusteella.

Joitakin Praat-skriptejä (englanninkielinen sivu)


Muuta tarpeellista

Ghostscript-ohjelmiston lataussivu
Ghostscript on ohjelma, joka osaa käsitellä PostScript- ja Encapsulated PostScript-tiedostoja. Lisäksi tarvitset GhostView-ohjelman, jolla voi katsella näitä tiedostoja.
Praatillahan voi tallentaa EPS-muotoisia kuvia (Picture-ikkunasta), jotka tulostettuna ovat erittäin korkealaatuisia. Niitä ei kuitenkaan pääse helposti muokkaamaan, jollei omista hienoja piirto-ohjelmia (esim. Adobe Illustrator). Ghostview:llä voit sentään katsella EPS-kuvia ja tarvittaessa kääntää (Convert) ne johonkin muuhun muotoon, jota on Windowsissa helpompi käsitellä.


14.11.2002