Pitkän äänitiedoston pilkkominen lyhyisiin äänitiedostoihin

Praat-ohjelmalla

In English, please

Mietta Lennes
23.9.2002


Näillä pikaohjeilla saat pitkästä äänitiedostosta mahdollisimman helposti eristetyksi suurenkin joukon haluttuja lyhyitä äänitiedostoja.
Lopputuloksena on joko numeroituja äänitiedostoja tai äänitiedostoja, joilla on tietyt nimet . (Viimeksimainittu tapaus on helppo hoitaa, jos sinulla on esim. lista sanoista tai lauseista, jotka puhuja on lukenut ääneen.)
Ennakkovaatimuksena on, että sinulla on leikeltävä äänitiedosto avattuna Praat-ohjelman objektilistaan LongSound-tyyppisenä.
 1. Merkitse pitkästä äänitiedostosta eristettävien äänipätkien rajat TextGrid-objektiin.
  (Ohje: Valitse LongSound-objekti Praatin objektilistasta. Luo tälle ääniobjektille TextGrid-objekti painamalla oikealla näkyvää nappia To TextGrid... Nimikointiohjeita löytyy suomenkielisestä Praat-oppaasta .)


 2. a) Jollei sinulla ole tarkasti tiedossa, mitä kukin äänipätkä sisältää (esimerkiksi koehenkilön lukemien lauseiden listaa), mutta haluat säilyttää tämän tiedon esim. tiedostonimissä (ks. kohta 4 b), kuuntele ja kirjoita haluamasi teksti TextGridiin kunkin rajatun pätkän kohdalle.

  b) Jos sinulla on tekstitiedosto, joka sisältää vaikkapa koehenkilön lukemat lauseet (1 lause per rivi), voit käyttää skriptiä label_from_text_file.praat , joka lukee tekstitiedostosta rivin kerrallaan ja lisää tekstin järjestyksessä TextGridiin merkittyihin segmentteihin. Huom. Jos joka toinen segmentti on tyhjä (tauko tms.), pitää tekstitiedostoonkin lisätä tyhjiä rivejä oikeisiin paikkoihin.
  Vinkki homman todelliseen puoliautomatisointiin: Jos äänitiedosto ei vastaa täysin tekstitiedostoa (esim. puhujasi on lukenut vahingossa samoja lauseita useita kertoja tai väärin), kannattaa välillä tarkistaa TextGridistä, missä kohtaa nimikointi menee pieleen, editoida sitten tekstitiedostoa sopivasti, ja ajaa label-skripti uudelleen. Tässä tapauksessa voit käyttää saman skriptin nopeampaa versiota label_quickly_from_text_file.praat (siihen täytyy itse muokata oikea polku tekstitiedostolle) ja luoda skriptille painikkeen vaikkapa Praatin objektilistaan. Näin sinun tarvitsee painaa vain yhtä nappia päivittääksesi TextGridiin uudet nimikkeet.
  (Apua skriptien ajamisessa: ks. suomenkielinen Praat-opas )

  c) Muussa tapauksessa kirjoita mitä tahansa, esim. yksi kirjain, kunkin tallennettavan pätkän kohdalle TextGridiin. Jätä tyhjiksi ne kohdat, joita et halua pilkkoa erikseen.

 3. Tallenna TextGrid-objekti varmuuden vuoksi...

 4. Valitse Praatin objektilistasta yhtä aikaa sekä alkuperäinen pitkä ääniobjekti (oltava muodossa LongSound) että vastaava valmiiksi muokattu TextGrid.
a) Jos haluat että lyhyet äänitiedostot nimetään juoksevalla numerolla (ja .aiff- tai .wav-tiedostopäätteellä), aja sitten Praat-skripti save_intervals_to_wav_sound_files.praat (tekee WAVeja) tai save_intervals_to_aiff_sound_files.praat (tekee AIFFeja). Näissä skripteissä voit antaa tiedostoille myös affikseja (vaikkapa tietyn  etuliitteen saman puhujan äänitiedostoille).
(Apua skriptien ajamisessa: ks. suomenkielinen Praat-opas )
b) Jos taas haluat, että lyhyiden tiedostojen nimet määräytyvät vastaavien TextGridissä olevien segmenttien nimikkeiden perusteella, käytä Praat-skriptiä save_labeled_intervals_to_wav_sound_files.praat  (tekee WAVeja) tai save_labeled_intervals_to_aiff_sound_files.praat (tekee AIFFeja). Näissä skripteissä voit antaa tiedostoille myös affikseja (vaikkapa tietyn  etuliitteen saman puhujan äänitiedostoille). Jos tallennuksessa käytettävällä segmentointitasolla on useita samannimisiä segmenttejä, tiedoston nimen perään lisätään juokseva numero, jotteivät nämä segmentit tallentuisi päällekkäin. Sinun on kuitenkin itse tarkistettava, etteivät segmenttien nimet sisällä sellaisia merkkejä, jotka eivät kelpaa tiedostonimiin, tai ettei tiedostonimistä tule liian pitkiä.
(Apua skriptien ajamisessa: ks. suomenkielinen Praat-opas )

VALMISTA TULI! :-)

Suomenkieliseen Praat-oppaaseen

Praat-skriptisivulle