Ranskalainen filologia, Helsingin yliopisto:

Fonetiikan alkeet - syksy 2006, periodi 2

Opettaja: Mietta Lennes, tavattavissa opetuksen yhteydessä, tiedustelut tarvittaessa sähköpostitse

Luennot (6 kertaa):
ke 1.11. - 13.12.2006 klo 14-16, ei luentoa 15.11. eikä 6.12.; lisäksi yksi luentokerta to 16.11. klo 16-18

Paikka: U40 sali 12, paitsi to 16.11. U40 sali 15

Kertauskuulustelu 11.1.2007 klo 9-11 PIII
Uusintamahdollisuus tiedekuntatentissä 7.2. (ilmoittautuminen viimeistään 29.1.)
Kertauskuulustelu on monivalintatentti, joka pohjautuu luennoilla ja luentomateriaalissa esitettyihin perusasioihin ja -käsitteisiin. Luentomateriaali on saatavilla alempana tällä sivulla.

Huom. Kurssin loppuosa suoritetaan III periodilla harjoitustehtävillä opettaja A. Pakkalalle. Lisätietoa myöhemmin.


Luentomateriaali

Luentokalvoissa on mainittu tiiviissä muodossa tärkeimmät asiat, joita voidaan vaatia luentokuulustelussa. Luennoilla kannattaa tehdä tarkennukseksi myös omia muistiinpanoja, jolloin asiat ymmärtää ja muistaa paremmin.

Tiedostot ovat pdf-muotoisia, joten tarvitset niiden katseluun sopivan ohjelman, esim. Adobe Acrobat Reader. Jos tulostat luentokalvot itsellesi, kannattaa paperin säästämiseksi ehkä valita tulostusasetuksista 2 tai useampi kalvo samalle arkille. (Valitse tulostusvalikossa vaakasuuntainen tulostus ja esim. Layout: Pages per sheet: 2 ja Page scaling: Fit to printer margins, jotta tulostamasi kalvot käyttävät paperitilan tehokkaammin.)

Huom. Allaolevien tiedostojen katseluun tarvitset tekijänoikeudellisista syistä käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka on kerrottu luennolla. Hätätilassa saat tunnuksen opettajalta sähköpostitse.

Aineisto on tarkoitettu vain opiskeluun luentokurssin yhteydessä.

Oheismateriaalia

Alla mainittu teos on tarkoitettu kirjatenttijöitä varten, eikä sitä sellaisenaan vaadita tammikuun kertauskuulustelussa. Sitä saa kuitenkin halutessaan lueskella luentojen tueksi.

Epäselviksi jääneitä käsitteitä voi selvittää itselleen esimerkiksi verkosta löytyvän Fonetiikan perussanaston avulla.

IPA - International Phonetic Alphabet, kansainvälinen foneettinen aakkosto (vuonna 2005 tarkistettu versio)
IPA-karttaversio, johon on ympyröity ranskan tavallisimmat äänteet ja merkintätavat (jaetaan kurssilla monisteena)