Avoin yliopisto, Helsinki, kevät 2007:

FP4. Puheen havaitsemisen perusteet (1,5 op)

Kurssin tiedot Avoimen yliopiston opetusohjelmassa

Opettaja
Mietta Lennes

Aika ma ja ke 16.-25.4.2007 ja 7.-9.5.2007 klo 16.30-19.45

Paikka B18 sh2

Loppukuulustelu la 19.5.2007 klo 9-12
Uusintatentit: la 16.6.2007 klo 9-12 ja ma 3.9.2007 klo 17-20
Tenttipaikat


Luentomateriaali

Kurssin luentomateriaali on nyt kokonaisuudessaan saatavilla tällä sivulla.

Luentomateriaalissa ja luennoilla esille tulleita asioita voidaan vaatia kurssin loppukuulustelussa. Luennoilla saa siis mielellään tehdä tarkennukseksi myös omia muistiinpanoja, jolloin asiat ymmärtää ja muistaa paremmin.

Huom. Tiedostojen katseluun tarvitset tekijänoikeudellisista syistä käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka ilmoitetaan kurssilaisille ensimmäisellä luennolla. Tarvittaessa saat salasanan opettajalta myös sähköpostitse, jollet pääse luennolle.

Aineisto on tarkoitettu vain opiskeluun luentokurssin yhteydessä.

Tiedostot ovat pdf-muotoisia, joten tarvitset niiden katseluun sopivan ohjelman, esim. Adobe Acrobat Reader.
(Jos haluat tulostaa tiedostot paperille, kannattaa paperin säästämiseksi ehkä valita tulostusasetuksista 2 tai useampi sivu samalle arkille.)

(Tässä on nyt kaikki materiaali.)

Älä hätäänny, vaikka aineistoa tuntuu olevan paljon! Kalvojen joukossa on paljon sellaista, jota ei tarvitse erikseen opiskella: demonstraatioita, ylimääräisiä kuvia jne. Luennoilla kannattaa keskittyä pääasioiden ja keskeisten käsitteiden ymmärtämiseen. Tarkat tenttikysymykset tulevat myös saataville etukäteen, jolloin voit keskittyä vastausten selvittämiseen.

Huom: Tutkintovaatimuksissa on mainittu opintojaksoon liittyvänä oheiskirjallisuutena R. Aulangon artikkeli "Puheen havaitsemisen peruskäsitteitä" julkaisussa Fonetiikan peruskäsitteitä. Kyseistä monistetta ei kuitenkaan tarvitse tätä kurssia varten hankkia! Kurssi suoritetaan ainoastaan luentojen sekä muun, tällä sivulla erikseen tarjottavan aineiston pohjalta.


Kertauskuulustelun kysymysvaihtoehdot


Kertauskuulusteluun tulee yhteensä 3 tehtävää alla mainittujen joukosta.

A. Määrittele lyhyesti, mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä (näistä tulee tenttiin 1 tehtävä, jossa pitää määritellä 4 käsitettä):

 1. kuulokynnys
 2. psykofysiikka
 3. äänen väri
 4. peittovaikutus
 5. McGurk-efekti
 6. deklinaatio
 7. diskriminaatio
 8. identifikaatio
 9. auditiivinen
 10. representaatio
 11. kuulojärjestelmä
 12. ulkokorva
 13. stapediusrefleksi
 14. helicotrema
 15. kuuloteoria
 16. volley-periaate
 17. otoakustinen emissio
 18. ominaistaajuus
 19. tonotooppinen
 20. kuuloaivokuori
 21. kriittinen (taajuus)kaista
 22. äänekkyys
 23. desibeli
 24. monauraalinen
 25. meli
 26. foni
 27. transitio
 28. kategorinen havaitseminen
 29. top-down

B. Esseekysymysvaihtoehdot (näistä tulee tenttiin 2 tehtävää):

 1. Vokaalien akustiset havaintovihjeet
 2. Artikulaatiopaikan akustiset havaintovihjeet eri konsonanttityypeillä
 3. Artikulaatiotavan akustiset havaintovihjeet eri konsonanttityypeillä
 4. Vertaile kohortti- ja logogeeniteorian näkemyksiä puheen havaitsemisesta.
 5. Kuvaile puheen havaitsemisen motorista teoriaa. Minkälaisista puutteista sitä on kritisoitu?
 6. Sisäkorvan rakenne ja toiminta puheen kuulemisen kannalta
 7. Puheen sävelkorkeuden ja muun taajuusinformaation käsittely kuulojärjestelmässä
 8. Mitä ovat kuulon peittoilmiöt? Pohdi, miten ne voivat vaikuttaa puheäänen vastaanottoon.

Huom. Lue kysymykset tarkkaan ja mieti, mitkä ovat ne pääasiat, jotka vastauksessa pitäisi mainita!


Ylimääräistä oheismateriaalia ja linkkejä kurssin tueksi