Länsi-Suomen kesäyliopisto, syksy 2006:

FP1. Fonetiikan perusteet (2 op)

Kurssin tiedot kesäyliopiston opetusohjelmassa

Opettaja: Mietta Lennes, tavattavissa opetuksen yhteydessä, tiedustelut tarvittaessa sähköpostitse

Luennot:
13.-14.10.2006 pe klo 17:45-21:00 ja la klo 10:00-16:40
27.-28.10.2006 pe klo 17:15-20:30 ja la klo 10:00-n. 16:45. HUOMAA AIKATAULUMUUTOKSET!

Paikka:
1. kurssiviikonloppuna Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarinkatu 1
2. kurssiviikonloppuna kesäyliopiston tilat, Kalliokatu 2

Luentokuulustelut:
13.11.2006 klo 16:30-19:30 * Tulokset ovat hieman myöhästyneinä saatavilla! Ks. myös palautetta tenttivastauksista.
11.12.2006 klo 16:30-19:30


Luentomateriaali

Kurssiin liittyvät luentokalvot ja oheismateriaali ovat saatavilla tällä verkkosivulla. Luentokalvoissa on mainittu tiiviissä muodossa tärkeimmät asiat, joita voidaan vaatia luentokuulustelussa. Luennoilla saa mielellään tehdä tarkennukseksi myös omia muistiinpanoja, jolloin asiat ymmärtää ja muistaa paremmin. Luentokalvoihin saattaa kurssin kuluessa tulla vähäisiä muutoksia tai tarkennuksia.

Huom. Tekijänoikeudellisista syistä luentomateriaali suojataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka tiedotetaan kurssilaisille erikseen ennen kurssin alkua. Hätätilassa salasanaa voi tiedustella sähköpostitse suoraan opettajalta.

Aineisto on tarkoitettu vain opiskeluun luentokurssin yhteydessä.

Tiedostot ovat pdf-muotoisia, joten tarvitset niiden katseluun sopivan ohjelman, esim. Adobe Acrobat Reader.
Luentokalvoja sisältävä dokumentti on melko suurikokoinen, joten sen latautuminen saattaa hitaalla verkkoyhteydellä kestää kauan. Jos tulostat luentokalvot itsellesi, kannattaa paperin säästämiseksi ehkä valita tulostusasetuksista 2 tai useampi kalvo samalle arkille. (Valitse tulostusvalikossa vaakasuuntainen tulostus ja esim. Layout: Pages per sheet: 4 ja Page scaling: Fit to printer margins, jotta tulostamasi kalvot käyttävät paperitilan tehokkaammin.)


Muu oheismateriaali

Foneettiset aakkostot

IPA:n luokitteluperiaatteet pitää hallita luentokuulustelussa. Kaikkia merkkejä ei kuitenkaan tarvitse osata ulkoa - kunhan tunnistaa tavallisen IPA-aakkoston tärkeimpiä symboleita.

Luennoilla tehtyjä tehtäviä

Oheiskirjallisuus

Allaolevia artikkeleita ei tarvitse erikseen opiskella luentokuulustelua varten, mutta niitä voi halutessaan lueskella luentojen tueksi.

Epäselviksi jääneitä käsitteitä voi selvittää itselleen esimerkiksi verkosta löytyvän Fonetiikan perussanaston avulla.


Vihjeitä luentokuulusteluun

Esimerkkejä kysymysten aihepiireistä (lopullisten kysymysten sanamuoto vaihtelee):

Esimerkkejä tenttikysymyksistä:

Kuulustelussa voi olla siis esimerkiksi käsitteiden määrittelytehtäviä, kuvan nimeämistehtäviä, eri laajuisia esseetehtäviä ja monivalintakysymyksiä.


Palautetta tentistä 13.11.2006

Olitte vastanneet tenttikysymyksiin keskimäärin oikein hienosti! :-)

  1. Käsitteiden määrittelytehtävä

  2. Frikatiivit ja vokaalit (kaksiosainen tehtävä) Arvostin näissä tehtävissä erityisesti sitä, että käsitteet oli määritelty oikein ja joitakin esimerkkejä oli annettu.

  3. Sana- ja lausepaino Tarkennuksena vielä, että ihminen siis kykenee periaatteessa säätelemään osittain erillisenä pelkkää puheen sävelkulkua tai "melodiaa" (vrt. äänihuulten värähtelytaajuus) ja toisaalta painollisuuden havaitsemiseen vaikuttavia tekijöitä (äänihuulten värähtelytaajuuden ohella mm. puheäänen intensiteetti ts. "äänenvoimakkuus" ja artikulaation selvyys). Painotus on ehkä jäänyt käsitteenä epämääräisemmäksi, koska siihen vaikuttavat puheessa useat tekijät, eri kielissä vieläpä hieman eri tavoin.