Avoin yliopisto, Helsinki:

FP1. Fonetiikan perusteet (2 op) - syksy 2006

Kurssin tiedot Avoimen yliopiston opetusohjelmassa

Opettaja: Mietta Lennes, tavattavissa opetuksen yhteydessä, tiedustelut tarvittaessa sähköpostitse

Luennot (yhteensä 24 tuntia):
ma ja ke 13.11. - 4.12.2006 sekä ma 11.12.2006 klo 16.30-19.00

Paikat: ma 13.11. ja 20.11. PR sali 13 sekä ma 27.11., ma 4.12. ja 11.12. PR sali 10, keskiviikkoisin PR aud XIII (Huomaa keskiviikon salinumeron korjaus!)

Kuulustelu (luennot)
ma 18.12.06 klo 17.20
Uusintatentit: la 24.2.07 klo 9-12 ja ke 6.6.07 klo 17.20


Tenttipaikat


Luentomateriaali

Luentokalvoissa on mainittu tiiviissä muodossa tärkeimmät asiat, joita voidaan vaatia luentokuulustelussa. Luennoilla kannattaa tehdä tarkennukseksi myös omia muistiinpanoja, jolloin asiat ymmärtää ja muistaa paremmin.

Huom. Allaolevien tiedostojen katseluun tarvitset tekijänoikeudellisista syistä käyttäjätunnuksen ja salasanan, jonka olet todennäköisesti saanut kurssitiedotteiden yhteydessä. Tunnuksen saat tarvittaessa myös ensimmäisellä luennolla.

Aineisto on tarkoitettu vain opiskeluun luentokurssin yhteydessä.

Tiedostot ovat pdf-muotoisia, joten tarvitset niiden katseluun sopivan ohjelman, esim. Adobe Acrobat Reader. Luentokalvoja sisältävä dokumentti on melko suurikokoinen, joten sen latautuminen saattaa hitaalla verkkoyhteydellä kestää kauan. Jos tulostat luentokalvot itsellesi, kannattaa paperin säästämiseksi ehkä valita tulostusasetuksista 2 tai useampi kalvo samalle arkille. (Valitse tulostusvalikossa vaakasuuntainen tulostus ja esim. Layout: Pages per sheet: 2 ja Page scaling: Fit to printer margins, jotta tulostamasi kalvot käyttävät paperitilan tehokkaammin.)

(Ao. luentokalvoihin voi kurssin edetessä tulla pieniä muutoksia tai korjauksia.)

Foneettiset aakkostot

IPA:n luokitteluperiaatteet pitää hallita luentokuulustelussa. Kaikkia merkkejä ei tarvitse osata ulkoa - kunhan tunnistaa tavallisen IPA-aakkoston tärkeimpiä symboleita.

Oheiskirjallisuus

Epäselviksi jääneitä käsitteitä voi selvittää itselleen esimerkiksi verkosta löytyvän Fonetiikan perussanaston avulla.

Alla mainittuja artikkeleita ei edellytetä tämän kurssin loppukuulustelussa. Niitä voi kuitenkin lueskella luentojen tueksi esimerkiksi siinä tapauksessa, että joutuu olemaan paljon poissa luennoilta (huomaa, että poissaolot kuitenkin todennäköisesti haittaavat loppukuulustelussa pärjäämistä).


Vihjeitä luentokuulusteluun

Esimerkkejä kysymysten aihepiireistä (lopullisten kysymysten sanamuoto vaihtelee):

Esimerkkejä tenttikysymyksistä:

Kuulustelussa voi olla siis esimerkiksi käsitteiden määrittelytehtäviä, kuvan nimeämistehtäviä, eri laajuisia esseetehtäviä ja monivalintakysymyksiä.