next up previous contents

Hakemisto


aivastus : no title
aliyksikkö : 2.2
anchor : 1.
ankkuri : 1.
annotaatio : 1.
annotaation hyväksyminen : 2.2.3.1
annotoida : 1.
asento : no title
Breathing : no title
BreathyVoice : no title
ChangeInLoudness : no title
ChangeInPitch : no title
ChangeInTempo : no title
ChangeInTone : no title
Chunk : no title
Clause : no title
ClearThroat : no title
comment : 2.2.3.1
Cough : no title
CreakyVoice : no title
diakriitti : A.1.3 | A.1.3
dialogin annotaatio, esimerkki : 1.4 | 1.4
ele : no title
epäröinti : no title
F0 : 1.2.3
falsettiääni : no title
FalsettoVoice : no title
floating unit : 2.2.3.1 | Paikantaminen
foneemi : no title
fooni : no title
funktio, kineettiset yksiköt : 9.1.0.1
Gaze : no title
Gesture : no title
haukotus : no title
hengitys : no title
henkäyssointi : no title
hertsi : 1.2.3
Hesitation : no title
huokaus : no title
hymyily : no title
häly : no title
ilme : no title
intonaatiokuvio : no title
IntonationPattern : no title
IPA : Määritelmä | A.
itku : no title
jakso : no title
johdin : Määritelmä
kapeakaistainen spektrogrammi : 1.2.1
katse : no title
kelluva yksikkö : 2.2.3.1 | 2.2.3.1 | Paikantaminen
keskeneräisyys : 2.2.3.1
kielen naksahdus : no title
kieli : 2.2.3.1
kuiskaus : no title
language : 2.2.3.1
Laughter : no title
lausuma : no title
leveäkaistainen spektrogrammi : 1.2.1
liitepartikkeli : Määritelmä
Lipsmack : no title
litteraatio : 1.
maiskautus, huulten : no title
maiskautus, kielen : no title
metadata : 1.3
metatiedot : 1.3
Mimic : no title
morfeemi : no title
morfeemiyhdistelmä : Määritelmä
Morpheme : no title
narinaääni : no title
nauru : no title
nielaisu : no title
niiskutus : no title
nimike : 1.
nimikoinnin hyväksyminen : 2.2.3.1
nimikointi : 1.
nipputunnus : Määritelmä
Noise : no title
nopeus : no title
nyyhkytys : no title
omistusliite : Määritelmä
pääte : Määritelmä
Pause : no title
periodi : 1.2.3
periodisuus : 1.2.3
periyttäminen : 2.2
perustaajuus : 1.2.3
Phone : no title
Phoneme : no title
PhoneticUtterance : no title
Posture : no title
Prominence : no title
prominenssi : no title
ProsodicUtterance : no title
puhefunktio : no title
puhenopeus : no title
puhunnos : no title
rykäisy : no title
Sana : no title
sanapaino : no title
sanavartalo : Määritelmä
segmentoida : 1.
segmentti : 1.
sekvenssi : no title
Sentence : no title
Sequence : no title
Sigh : no title
signaali : 1.
Smile : no title
Sneeze : no title
Sniff : no title
Sob : no title
soundSource : 2.2.3.1
SpeechFunction : no title
status : 2.2.3.1
Stress : no title
Swallow : no title
Syllable : no title
sävelkorkeus : no title
tarkemerkki : A.1.3 | A.1.3
tauko : no title
taustatiedot : 1.3
tavu : no title
tempo : no title
TongueClick : no title
Topic : no title
topiikki : no title
transcript : 1.
transliteration : 1.
tunnus : Määritelmä
Turn : no title
vartalo, sana- : Määritelmä
virheellinen annotaatio : 2.2.3.1
virke : no title
VoiceQuality : no title
voimakkuus : no title
vuoro : no title
Weep : no title
Whisper : no title
Word : no title
Yawn : no title
yksikön kieli : 2.2.3.1
yksikön tila : 2.2.3.1
yksikön työvaihe : 2.2.3.1
yskiminen : no title
äänenlaatu : no title
äänensävy : no title
äänilähde : 2.2.3.1
äänne : no title

Mietta Lennes 2005-05-11