next up previous contents index

Kirjallisuutta

1
SAMPA, computer readable phonetic alphabet, URL: http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/.

2
EAGLES/ISLE overview of metadata initiatives and corpus metadata in language engineering and linguistics, 2002, URL: http://lingue.ilc.pi.cnr.it/EAGLES96/isle/nimmwg_doc.html.

3
International Phonetic Association, Järjestön verkkosivut, joilta löytyvät mm. uusimmat foneettiset aakkostot. URL: http://www2.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html.

4
International Phonetic Association (ed.), Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the international phonetic alphabet, Cambridge University Press, 1999.

5
Paul Boersma, Praat: doing phonetics by computer, 1992-2004, URL: http://www.praat.org/.

6
Paul Ekman, An argument for basic emotions, Cognition and Emotion 6 (1992), 169-200.

7
to3em, Emotional and conversational nonverbal signals, Gesture, speech, and sign (Lynn S. Messing and Ruth Campbell, eds.), Oxford: Oxford University Press, 1999.

8
Paul Ekman and W. V. Friesen, Hand movements, Journal of Communication 22 (1972), 353-374.

9
to3em, Unmasking the face, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1992.

10
A. J. Fridlund, Human facial expression: an evolutionary view, San Diego, CA: Academic Press, 1994.

11
R. Gerratt and J. Kreiman, Toward a taxonomy of nonmodal phonation, Journal of Phonetics 29 (2001), 365-381.

12
Markku Haakana and Laura Visapää, Tuttu tv:stä -- Fakta homman äänet keskustelun keinona, Moniäänisyys ja referointi (Markku Haakana and Jyrki Kalliokoski, eds.), Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, tulossa.

13
Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II, Kieli, vol. 10, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1996.

14
to3em, Vuorottelujäsennys, Keskustelunanalyysin perusteet (Liisa Tainio, ed.), Vastapaino, Tampere, 1997, pp. 32-55.

15
Auli Hakulinen, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen, and Irja Alho, Iso suomen kielioppi, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, no. 950, SKS, 2004.

16
James L. Hieronymus, ASCII Phonetic Symbols for the World's Languages: Worldbet, Technical report, Bell Labs, 1993, URL: ftp://speech.cse.ogi.edu/pub/docs/worldbet.ps.

17
Fred Karlsson, Yleinen kielitiede, Helsinki: Yliopistopaino, 1998.

18
Kaino Laaksonen and Anneli Lieko, Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi, Helsinki: Finn Lectura, 1998.

19
Richard Ogden, Turn transition, creak and glottal stop in Finnish talk-in-interaction, Journal of the International Phonetic Association 31 (2001), no. 1, 139-152.

20
Richard Ogden, Auli Hakulinen, and Liisa Tainio, Indexing 'No news' with stylisation in Finnish, Sound patterns in interaction (Elizabeth Couper-Kuhlen and Cecilia Ford, eds.), Benjamins, tulossa.

21
Anssi Peräkylä and Johanna Ruusuvuori, Facial expression in evaluations, (2004), Abstrakti.

22
Florian Schiel, Christoph Draxler, Angela Baumann, Tania Ellbogen, and Alexander Steffen, The production of speech corpora, Bavarian Archive for Speech Signals, Ludwig-Maximilians-Universität: München, June 2004, Version 2.5.

23
Eeva-Leena Seppänen, Vuorovaikutus paperilla, Keskustelunanalyysin perusteet (Liisa Tainio, ed.), Tampere: Vastapaino, 1997, pp. 18-31.

24
M. K. Suojanen, Mitä Turussa puhutaan? Raportti Turun puhekielen tutkimuksesta, Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, no. 23, Turun yliopisto, 1985.

25
Martti Vainio, Artificial neural network based prosody models for Finnish text-to-speech synthesis, PhD thesis. Publications of the Department of Phonetics, University of Helsinki, 2001.


Mietta Lennes 2005-05-11