next up previous contents index


C. Äänteiden segmentointiesimerkkejä

Usein äänteiden välisen rajan paikka on jonkinasteinen kompromissi. Tämän liitteen kuvissa on esimerkkejä siitä, kuinka kahden äänteen välinen raja kannattaa yleensä sijoittaa.C.1 Esimerkeissä ja niiden selityksissä on käytetty Worldbet-aakkostoa (ks. A)....C.1
Äänteiden segmentointikriteerejä on samaan tapaan kuvannut myös esim. Martti Vainio (25, ss. 83-93).

Aliluvut
Mietta Lennes 2005-05-11