next up previous contents index
Aliluvut


A.1 Worldbet-symbolit

A.1.1 Vokaalimerkit

Kuva A.1: Vokaalimerkit IPA-aakkoston (kunkin laatikon yläreuna) ja sitä vastaavan ASCII-muotoisen Worldbet-aakkoston (alareuna) mukaan.
Image jpgfigs/vowels.jpg

A.1.2 Konsonanttimerkit

Kuva A.2: Konsonanttimerkit IPA-aakkoston (kunkin ruudun vasen yläkulma) ja sitä vastaavan ASCII-muotoisen Worldbet-aakkoston (oikea alakulma) mukaan.
Image jpgfigs/consonants.jpg

A.1.3 Tarkkeet eli diakriitit

Kuva A.3: Tarkemerkit eli diakriitit IPA-aakkoston (kunkin ruudun vasen yläkulma) ja sitä vastaavan ASCII-muotoisen Worldbet-aakkoston (oikea alakulma) mukaan. Tarkemerkeillä kuvataan tietyn äänteen lisäpiirteitä.
Image jpgfigs/diacritics.jpg


Mietta Lennes 2005-05-11