next up previous contents index
Aliluvut


10.5 Chunk - jakso

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Apuyksikkö, jonka avulla voidaan määritellä sellaisia uusia yksiköitä, joita ei voi periyttää mistään olemassaolevasta yksiköstä.

Kuvauksen valinta

Vapaa tekstikuvaus.


Mietta Lennes 2005-05-11